Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vägplaneringen på Kustö sund bro påskyndas på Skärgårdsvägen i S:t Karins

Dela

NTM-centralen har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 (Skärgårdsvägen) mellan Kurkela och Kustö. Projektets utredningsplan har utarbetats under namnet S:t Karins västra omfartsväg. Projektet omfattar också förnyandet av Kustö sund bro. Vägplaneringen på Kustö sund bro kommer att påskyndas på grund av resultaten från de särskilda inspektionerna av bron. Nu ansöker man om snabbare genomförandeberedskap för Kustö sund bro. Vägplanen för projektet lv 180 Kurkela-Kustö blir klar uppskattningsvis 2023 och tidtabellen för genomförandet är okänd.

Som en del av beredningen av vägplanen för projektet Kurkela-Kustö gjordes en specialgranskning av Kustö sund bro. Målet var att utreda behovet av att reparera eller förnya bron i samband med genomförandet av projektet. Vid specialgranskningen rekommenderades att bron förnyas inom 3-6 år. Därför har man beslutat att utarbeta en vägplan för Kustö bro med en snabbare tidtabell och den kommer administrativt att behandlas med en annan tidtabell än den övriga projekthelheten Kurkela-Kustö. Det kommer också att ordnas ett separat möte för allmänheten om vägplanen för Kustö sund bro. Genom att göra upp en snabbare vägplan förbereder man sig på att förnya bron med en snabbare tidtabell än det övriga projektet. Målet är att vägplanen för Kustö sund bro ska vara klar för godkännande före utgången av 2021. Vid sidan av vägplanen utarbetas också en byggnadsplan för den nya bron.

I bankarna och mellanstöden på den nuvarande bron kommer man att installera automatiska övervakningsanordningar med hjälp av vilka man följer eventuella rörelser i marken och bron. Utifrån resultaten bedöms tidtabellen för förnyandet av bron. Det är sannolikt att den nya Kustö sund bron kommer att byggas samtidigt med broarna i Rävsundet och Hessund. Det tar dock betydligt mindre tid att bygga Kustö sund bro än att bygga broarna i Rävsundet och Hessund.

Byggtiden för Kustö sund bro är cirka ett år. Den nya bron byggs på den nuvarande platsen och dess fria höjd kommer att vara minst densamma som i den nuvarande bron. Den nya bron blir något bredare för att göra gång- och cykelvägen bredare och säkrare. Under den nya brons byggnadstid byggs en reservbro bredvid den nuvarande bron. Brons bärighet kommer att vara minst densamma som bärigheten för den nuvarande Rävsundsbron. Reservbron kommer att ha två filer och den har en separat gång- och cykelväg. Som det ser ut nu kommer Kustö sund bro att förnyas med en öronmärkt finansiering av bastrafikledshållningen för reparationer av medelstora broar.

Den nuvarande bron över Kustö sund blev färdig 1958.  

Till övriga delar fortsätter utarbetandet av vägplanen för projektet landsväg 180 Kurkela-Kustö enligt den planerade tidtabellen. Vägplanen blir klar uppskattningsvis 2023. I detta skede finns ingen information om projektets finansiering och tidtabell för genomförandet.

Tilläggsuppgifter: NTM-centralen i Egentliga Finland

- Kustö sund bro: broingenjör Jari Nikki, tfn 0295 022 816

- Lv 180 Kurkela - Kustö vägplan: projektchef Matti Kiljunen, tfn 0295 022 796

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikenteenharjoittaja vaihtuu bussilinjalla Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere, lisää tarjontaa Huittinen-Eura-Rauma-välille29.11.2021 12:10:10 EET | Tiedote

Bussilinjan Huittinen-Sastamala-Nokia-Tampere liikenteenharjoittaja vaihtuu vuoden 2022 alussa. Satakunnan Liikenne Oy voitti liikennettä koskevan ELY-keskusten kilpailutuksen ja aloittaa liikennöinnin 1.1.2022. Samassa kilpailutuksessa hankittiin vuoroja välille Huittinen-Eura-Rauma. Liikennettä ajetaan jatkossa Onnibus Flex -ilmeen autoilla ja tunnuksella F22. Molempien yhteysvälien lipputuotteisiin tulee myös muutoksia. Molempien yhteysvälin yhtäaikaisella hankkimisella taataan matkustajille koronatilanteesta riippumaton ja vakaa joukkoliikennetarjonta sekä sujuvat matkaketjut.

Vt 2 parantamisen tiesuunnitelmaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa Porissa 1.12.202123.11.2021 12:11:04 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä. Tiesuunnitelmassa esitettävät rakennustoimenpiteet sijoittuva Porin kaupungin alueelle. Tarkentuneita tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa Porissa 1.12.2021. Osallistujat voivat esittää tilaisuudessa kysymyksiä ja kommentteja. Suunnitelmaluonnoksen aineistoihin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla 1.12.2021 lähtien ja kommentointia varten ja kommentointia varten verkkosivuille tulee karttapalautekysely. Tilaisuuteen osallistuminen edellyttää voimassa olevaa koronapassia. Tilaisuudesta tehdään myös videotallenne, joka on katsottavissa kahden viikon ajan hankesivuilla. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Puuston raivauksesta hirvi- ja kaurisvaara-alueilla positiivista palautetta tienkäyttäjiltä23.11.2021 08:25:34 EET | Tiedote

ELY-keskus on saanut positiivista palautetta tienkäyttäjiltä puuston raivauksesta ja näkyvyyden parantamisesta hirvi- ja kaurisalueilla. Tienkäyttäjien toiveena on, että ELY-keskus jatkaa raivaustoimia myös muilla teillä. Tänä vuonna on raivattu valtatien 1 riista-aidattomat osuudet, valtatien 10 riistavaara-alueet ja aloitettu valtatien 9 vastaavia raivauksia. Lisäksi keväällä raivattiin valtatiellä 23 riistavaara-aluetta yhteensä 8,5 km. Ensi vuonna puuston raivaamista jatketaan valtatien 9 riistavaara-alueilla.

Fortsättningsvis hög efterfrågan på arbetskraft i Egentliga Finland23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 20 700 arbetslösa arbetssökande. I oktober brukar antalet arbetslösa vanligen vara ungefär på samma nivå som i september, men denna gång minskade det med 700 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 4600 personer (18 %). dvs. snabbare än i hela landet generellt (17 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 3 600 personer jämfört med året innan. I slutet av oktober var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,0 %, vilket är 2,0 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,8 %). I oktober var antalet arbetslösa betydligt mindre än året innan i alla ekonomiska regioner i Egentliga Finland. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Loimaaergionen (24 %) och den minsta skillnaden i Åbo ekonomiska region (17 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska regio

Työvoiman kysyntä jatkuu korkealla tasolla Varsinais-Suomessa23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä pysyy yleensä suhteellisen samana syyskuuhun verrattuna mutta nyt se supistui 700 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 600 henkilöllä (18 %) eli ripeämmin kuin koko maassa yleisesti (17%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 600 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,0 % eli 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,8 %). Lokakuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Loimaan seutukunnassa (24%) ja pienin ero oli Turun seutukunnassa (17%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,6 %) sekä Turun kaupungissa (12,4 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,4 %) sekä

E18 Nesteentien, Raisionkaaren ja Konsantien liikennevalojen toimintaan muutos Raisiossa16.11.2021 11:47:00 EET | Tiedote

E18 (kt 40) Nesteentien, Raisionkaaren ja Konsantien liittymän liikennevalojen toimintaan tehdään tarpeellinen ohjelmointimuutos, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta. Ohjelmointimuutoksen seurauksena liittymän välityskyky ja liikenteen sujuvuus kuitenkin todennäköisesti heikkenevät nykyisestä. Liikennevalojen kunnossapidosta vastaava Fintraffic Oy ja Varsinais-Suomen ELY-keskus seuraavat risteyksen toimivuutta muutoksen jälkeen. Liikennevalojen ohjelmointimuutos toteutetaan 25.11.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum