Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vägplaneringen på Kustö sund bro påskyndas på Skärgårdsvägen i S:t Karins

Dela

NTM-centralen har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 (Skärgårdsvägen) mellan Kurkela och Kustö. Projektets utredningsplan har utarbetats under namnet S:t Karins västra omfartsväg. Projektet omfattar också förnyandet av Kustö sund bro. Vägplaneringen på Kustö sund bro kommer att påskyndas på grund av resultaten från de särskilda inspektionerna av bron. Nu ansöker man om snabbare genomförandeberedskap för Kustö sund bro. Vägplanen för projektet lv 180 Kurkela-Kustö blir klar uppskattningsvis 2023 och tidtabellen för genomförandet är okänd.

Som en del av beredningen av vägplanen för projektet Kurkela-Kustö gjordes en specialgranskning av Kustö sund bro. Målet var att utreda behovet av att reparera eller förnya bron i samband med genomförandet av projektet. Vid specialgranskningen rekommenderades att bron förnyas inom 3-6 år. Därför har man beslutat att utarbeta en vägplan för Kustö bro med en snabbare tidtabell och den kommer administrativt att behandlas med en annan tidtabell än den övriga projekthelheten Kurkela-Kustö. Det kommer också att ordnas ett separat möte för allmänheten om vägplanen för Kustö sund bro. Genom att göra upp en snabbare vägplan förbereder man sig på att förnya bron med en snabbare tidtabell än det övriga projektet. Målet är att vägplanen för Kustö sund bro ska vara klar för godkännande före utgången av 2021. Vid sidan av vägplanen utarbetas också en byggnadsplan för den nya bron.

I bankarna och mellanstöden på den nuvarande bron kommer man att installera automatiska övervakningsanordningar med hjälp av vilka man följer eventuella rörelser i marken och bron. Utifrån resultaten bedöms tidtabellen för förnyandet av bron. Det är sannolikt att den nya Kustö sund bron kommer att byggas samtidigt med broarna i Rävsundet och Hessund. Det tar dock betydligt mindre tid att bygga Kustö sund bro än att bygga broarna i Rävsundet och Hessund.

Byggtiden för Kustö sund bro är cirka ett år. Den nya bron byggs på den nuvarande platsen och dess fria höjd kommer att vara minst densamma som i den nuvarande bron. Den nya bron blir något bredare för att göra gång- och cykelvägen bredare och säkrare. Under den nya brons byggnadstid byggs en reservbro bredvid den nuvarande bron. Brons bärighet kommer att vara minst densamma som bärigheten för den nuvarande Rävsundsbron. Reservbron kommer att ha två filer och den har en separat gång- och cykelväg. Som det ser ut nu kommer Kustö sund bro att förnyas med en öronmärkt finansiering av bastrafikledshållningen för reparationer av medelstora broar.

Den nuvarande bron över Kustö sund blev färdig 1958.  

Till övriga delar fortsätter utarbetandet av vägplanen för projektet landsväg 180 Kurkela-Kustö enligt den planerade tidtabellen. Vägplanen blir klar uppskattningsvis 2023. I detta skede finns ingen information om projektets finansiering och tidtabell för genomförandet.

Tilläggsuppgifter: NTM-centralen i Egentliga Finland

- Kustö sund bro: broingenjör Jari Nikki, tfn 0295 022 816

- Lv 180 Kurkela - Kustö vägplan: projektchef Matti Kiljunen, tfn 0295 022 796

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua nopeutetaan Saaristotiellä Kaarinassa15.9.2021 08:48:35 EEST | Tiedote

ELY-keskus on käynnistänyt 2021 vuoden alusta tiesuunnitelman laatimisen mt 180 (Saaristotie) parantamisesta välillä Kurkela-Kuusisto. Hankkeen yleissuunnitelma on laadittu nimellä Kaarinan läntinen ohikulkutie. Hankkeessa on mukana Kuusistonsalmen sillan uusiminen. Kuusistonsalmen sillan tiesuunnittelua aiotaan nopeuttaa sillan erikoistarkastusten tulosten vuoksi. Kuusistonsalmen sillalle haetaan nyt nopeampaa toteutusvalmiutta. Mt 180 Kurkela-Kuusisto-hankkeen tiesuunnitelma valmistuu arviolta 2023, eikä toteutusaikataulusta ei ole tietoa.

Elo-syyskuun vaihteen päällystystöitä Lounais-Suomessa30.8.2021 14:03:54 EEST | Tiedote

Tienpäällystystöitä jatketaan elo-syyskuun vaihteessa valtatiellä 8 väleillä Lemmi-Katinhäntä, Laitila-Varhokylä ja Unaja-Kortela. Laitilassa päällystetään myös maantien 12489 eli Salontien itäpäätä ja kantatien 43 varrelta jalankulku- ja pyöräilytietä välillä Ilomäentie-Matikankuja. Somerolla päällystetään maantietä 2810 välillä Helsingintie-Joensuuntie. Satakunnassa päällystetään myös maantietä 2453 välillä Arantila-Harjavalta sekä Otsolan maantietä 12542 ja 12544 Honkilahti.

Cykelförhållandena förbättras på Skärgårdens lilla ringväg30.8.2021 13:10:00 EEST | Tiedote

På Skärgårdens lilla ringväg utvecklas cykelförhållandena. Under sommaren 2021 fick den lilla ringvägen skyltar för cykling i enlighet med den nya vägtrafiklagen. Befintliga gång- och cykelleder förbättrades genom att förnya beläggningen i Pargas samt genom att bredda och belägga ledavsnittet före Nagu färjfäste med stenaska. Längs den lilla ringvägen installeras snabbservicepunkter för cyklar, av vilka en del redan har kommit på plats. Också andra förbättringar är på kommande. Förbättringarna genomförs med samfinansiering från NTM-centralen i Egentliga Finland samt Nådendal och Pargas och de är en del av avtalet mellan staten och kommunerna i Åbo stadsregion om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum