Varsinais-Suomen ELY-keskus

Vägplaneringen på Kustö sund bro påskyndas på Skärgårdsvägen i S:t Karins

Dela

NTM-centralen har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 (Skärgårdsvägen) mellan Kurkela och Kustö. Projektets utredningsplan har utarbetats under namnet S:t Karins västra omfartsväg. Projektet omfattar också förnyandet av Kustö sund bro. Vägplaneringen på Kustö sund bro kommer att påskyndas på grund av resultaten från de särskilda inspektionerna av bron. Nu ansöker man om snabbare genomförandeberedskap för Kustö sund bro. Vägplanen för projektet lv 180 Kurkela-Kustö blir klar uppskattningsvis 2023 och tidtabellen för genomförandet är okänd.

Som en del av beredningen av vägplanen för projektet Kurkela-Kustö gjordes en specialgranskning av Kustö sund bro. Målet var att utreda behovet av att reparera eller förnya bron i samband med genomförandet av projektet. Vid specialgranskningen rekommenderades att bron förnyas inom 3-6 år. Därför har man beslutat att utarbeta en vägplan för Kustö bro med en snabbare tidtabell och den kommer administrativt att behandlas med en annan tidtabell än den övriga projekthelheten Kurkela-Kustö. Det kommer också att ordnas ett separat möte för allmänheten om vägplanen för Kustö sund bro. Genom att göra upp en snabbare vägplan förbereder man sig på att förnya bron med en snabbare tidtabell än det övriga projektet. Målet är att vägplanen för Kustö sund bro ska vara klar för godkännande före utgången av 2021. Vid sidan av vägplanen utarbetas också en byggnadsplan för den nya bron.

I bankarna och mellanstöden på den nuvarande bron kommer man att installera automatiska övervakningsanordningar med hjälp av vilka man följer eventuella rörelser i marken och bron. Utifrån resultaten bedöms tidtabellen för förnyandet av bron. Det är sannolikt att den nya Kustö sund bron kommer att byggas samtidigt med broarna i Rävsundet och Hessund. Det tar dock betydligt mindre tid att bygga Kustö sund bro än att bygga broarna i Rävsundet och Hessund.

Byggtiden för Kustö sund bro är cirka ett år. Den nya bron byggs på den nuvarande platsen och dess fria höjd kommer att vara minst densamma som i den nuvarande bron. Den nya bron blir något bredare för att göra gång- och cykelvägen bredare och säkrare. Under den nya brons byggnadstid byggs en reservbro bredvid den nuvarande bron. Brons bärighet kommer att vara minst densamma som bärigheten för den nuvarande Rävsundsbron. Reservbron kommer att ha två filer och den har en separat gång- och cykelväg. Som det ser ut nu kommer Kustö sund bro att förnyas med en öronmärkt finansiering av bastrafikledshållningen för reparationer av medelstora broar.

Den nuvarande bron över Kustö sund blev färdig 1958.  

Till övriga delar fortsätter utarbetandet av vägplanen för projektet landsväg 180 Kurkela-Kustö enligt den planerade tidtabellen. Vägplanen blir klar uppskattningsvis 2023. I detta skede finns ingen information om projektets finansiering och tidtabell för genomförandet.

Tilläggsuppgifter: NTM-centralen i Egentliga Finland

- Kustö sund bro: broingenjör Jari Nikki, tfn 0295 022 816

- Lv 180 Kurkela - Kustö vägplan: projektchef Matti Kiljunen, tfn 0295 022 796

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ny skjuts åt vattenvården! - finansiering för restaurering av vattendrag kan sökas från 18 oktober till 30 november (Egentliga Finland, Satakunta)15.10.2021 16:56:32 EEST | Tiedote

Du kan ansöka om finansiering från NTM-centralen i sydvästra Finland för vattendragsrestaureringar i regionerna Satakunta och Sydvästra Finland. NTM-centralerna kan bevilja prövningsbaserad finansiering för genomförande och planering av restaureringar av vat-tendrag. Finansiering kan också beviljas för förstärkning av regionala verksamheten, vatten- och fiskerihushållningsåtgärder och omfattande vattendragbaserad vattenförvaltning inom jordbruk och skogsbruk.

ELY-keskus laskee vt 9 nopeusrajoitusta 70 km:iin/h Aurassa Kuuskosken liittymän kohdalla4.10.2021 09:47:52 EEST | Tiedote

ELY-keskus laskee valtatien 9 nopeusrajoitusta 70 km:iin/h Aurassa Kuuskosken liittymän kohdalla. Liittymän kohdalla on tällä hetkellä nopeusrajoitus 80 km/h. Liittymässä tapahtui kesällä kuolemaan johtanut peräänajo-onnettomuus ja ELY-keskus on saanut sen seurauksena palautetta ja toiveita sekä nopeusrajoituksen laskun että säilyttämisen puolesta. ELY-keskuksen harkinta asiassa perustuu liikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen sekä eri tienkäyttäjäryhmien tarpeiden tarkasteluun. Valtatie 9 on osa asetuksella määrättyä pääväyläverkkoa. Pääväyläverkon teillä pyritään turvaamaan pitkän matkan liikenteen sujuvuus. Nopeita ratkaisuja liittymän parantamiseen ei ole näköpiirissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum