Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Vahva pääkaupunki on koko Suomen etu – Helsingin hallitusohjelmatavoitteet tähtäävät kumppanuuteen ja kasvua tukevaan politiikkaan

Jaa

Helsinki tavoittelee tulevalta hallitukselta kumppanuutta ja yhteistyötä. Kun Helsingin resurssit, työvoiman saatavuus ja liikenneyhteydet ovat kunnossa, voi pääkaupunki vastata 650 000 asukkaansa palveluista sekä toimia koko Suomen hyvinvoinnin vahvistajana ja myös tieteen ja tutkimuksen keskuksena.

Kuva: Jussi Hellsten
Kuva: Jussi Hellsten

Helsinki julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa tänään 10. marraskuuta 2022.

Kasvavien kaupunkien erityispiirteet on huomioitava tulevalla hallituskaudella

Seuraava hallituskausi alkaa tilanteessa, jossa Helsingin taloudellinen asema ei ole entisellään sote-uudistuksen myötä. Tämän vuoksi seuraavalla hallituskaudella ei tule tehdä uudistuksia, jotka heikentävät kuntien taloutta ja investointikykyä. On myös tarpeen, että kasvavien kaupunkien erityispiirteet huomioidaan viimeinkin kansallisessa päätöksenteossa, jotta kaupungit voivat säilyttää asemansa koko maan kasvun vetureina.

”Helsinki ja laajemmin pääkaupunkiseutu jatkavat kasvuaan. Etenkin vieraskielisten määrä ja työikäinen väestö kasvavat muuta maata nopeammin. Kasvava kaupunki tarkoittaa myös mittavia investointeja. Siksi seuraavalla hallituskaudella oleellisia ovat ratkaisut, jotka vahvistavat kaupunkien investointikykyä sekä veropohjaa ja tätä kautta koko kansantaloutta. Myös valtionosuusjärjestelmää tulee uudistaa esimerkiksi niin, että siinä huomioidaan vieraskielisistä aiheutuvat kustannukset”, toteaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

”Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta uhkaava leikkuri on torjuttava. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusmallia pitää korjata. Mallin tulisi esimerkiksi huomioida huomattavasti paremmin kaupunkien erityispiirteet kuten sosiaalisten ongelmien ja vieraskielisten suuri määrä”, painottaa apulaispormestari Daniel Sazonov.

Osaajapula on ratkaistavissa tiiviissä yhteistyössä

Osaavan työvoiman saatavuus ja osaamistason nosto ovat kansallisia haasteita, joihin tulevan hallituksen tulee tarttua.

”Työmarkkinat eriytyvät Suomessa voimakkaasti ja siten koulutuksen resursseja tulisi keskittää sinne, missä tarpeet ovat suurimmat. Ikääntyvänä kansakuntana tarvitsemme yhä enemmän maahanmuuttoa”, apulaispormestari Nasima Razmyar tuo esiin.

Kansainväliset työntekijät ja opiskelijat kiinnittyvät etenkin pääkaupunkiseudulle ja Helsinki on avainasemassa heidän houkuttelussaan. Tulevan hallituskauden aikana on lisättävä sekä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, nopeutettava edelleen lupaprosesseja ja kehitettävä etäasiointia. Kansainvälisiä osaajia tarvitaan pysyvästi, joten myös resurssit valtionhallinnon ja suurten kaupunkien kansainvälisten osaajien houkuttelua ja asettautumista tukeviin palveluihin tulee olla pysyvät.

Alueelliset hyvinvointierot ovat Suomessa kasvaneet ja eriarvoisuus on kärjistynyt erityisesti suurten kaupunkien sisällä.

”Korona-aika on entisestään lisännyt jo haavoittuvassa asemassa olevien nuorten yksinäisyyttä ja oppimishaasteita. Segregaation torjuntaan on tulevalla hallituskaudella panostettava aiempaa enemmän, jotta jokainen nuori voi löytää oman paikkansa. Se edellyttää rahoitusmallien vahvistamista ja yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä”, sanoo apulaispormestari Paavo Arhinmäki.  

Panostukset Helsinkiin ovat panostuksia koko Suomeen

Suomen saavutettavuuden parantaminen on noussut Venäjän hyökkäyssodan vuoksi yhä tärkeämmäksi. Saavutettavuuden parantamisen lisäksi Suomen kilpailukykyä vahvistavat myös panostukset tieteen ja tutkimuksen toimintaedellytyksiin. Molempien osalta Helsinki ja laajemmin pääkaupunkiseutu ovat ratkaisevassa asemassa.

Helsinki on sekä merkittävä liikenteen solmukohta Suomesta maailmalle että Suomen tieteen ja tutkimuksen keskus, jota tulee entisestään vahvistaa koko Suomen eduksi.

Tulevan hallituksen on panostettava koko Suomen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden parantamiseen. Tästä näkökulmasta raideinvestoinnit, etenkin Suomi-rata ja siihen kytkeytyvä Lentorata ovat keskeisiä, sillä ne lyhentävät matka-aikoja maakunnista maailmalle.

”Myös Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenneyhteyksiin on investoitava. Tämä on koko pääkaupunkiseudun yhteinen tavoite, sillä näin lisätään työvoiman liikkuvuutta, asuntorakentamista ja varmistetaan seudun kestävä kasvu, kilpailukyky ja joukkoliikenteen kehittymisen edellytykset”, alleviivaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Lue tavoitteet kokonaisuudessaan täältä: Helsingin kaupungin hallitusohjelmatavoitteet 2023 (pdf)

Lisätiedot

Pormestari Juhana Vartiainen, erityisavustaja Mira Keränen
puh. 040 1947 101
mira.keranen@hel.fi

Apulaispormestari Daniel Sazonov, erityisavustaja Jeremias Nurmela
puh. 040 689 6202
jeremias.nurmela@hel.fi

Apulaispormestari Nasima Razmyar, erityisavustaja Maria Loima
puh. 040 195 2476
maria.loima@hel.fi

Apulaispormestari Paavo Arhinmäki, erityisavustaja Lotta Staffans
puh. 040 550 4946
lotta.staffans@hel.fi

Apulaispormestari Anni Sinnemäki, erityisavustaja Julianna Kentala
puh. 040 1828 243
julianna.kentala@hel.fi

Avainsanat

Kuvat

Kuva: Jussi Hellsten
Kuva: Jussi Hellsten
Lataa
Poimintoja Helsingin hallitusohjelmatavoitteista: Kaupunkien investointikykyä parannetaan takaamalla kaupungeille riittävän suuri osuus kaupunkialueilla muodostuvasta veropohjasta. Helsinki menettää noin 640 miljoonaa euroa verotuloja vuosina 2022–2030 sote-uudistuksen myötä. Lähde: FCG Finnish Consulting Group Oy:n Helsingille laatima konsulttiarvio.
Poimintoja Helsingin hallitusohjelmatavoitteista: Kaupunkien investointikykyä parannetaan takaamalla kaupungeille riittävän suuri osuus kaupunkialueilla muodostuvasta veropohjasta. Helsinki menettää noin 640 miljoonaa euroa verotuloja vuosina 2022–2030 sote-uudistuksen myötä. Lähde: FCG Finnish Consulting Group Oy:n Helsingille laatima konsulttiarvio.
Lataa
Poimintoja Helsingin hallitusohjelmatavoitteista: Segregaation torjunta tunnistetaan hallitusohjelmassa suurimpien kaupunkien kysymykseksi, joka edellyttää ilmiöpohjaista kehittämistä sekä hallinnonalat ylittävää työskentelyä. Pääkaupunkiseudulla sosioekonominen eriytyminen on lisääntynyt. Lähde: Timo Kauppinen / THL 2022; Aineistolähde: Tilastokeskus.
Poimintoja Helsingin hallitusohjelmatavoitteista: Segregaation torjunta tunnistetaan hallitusohjelmassa suurimpien kaupunkien kysymykseksi, joka edellyttää ilmiöpohjaista kehittämistä sekä hallinnonalat ylittävää työskentelyä. Pääkaupunkiseudulla sosioekonominen eriytyminen on lisääntynyt. Lähde: Timo Kauppinen / THL 2022; Aineistolähde: Tilastokeskus.
Lataa
Poimintoja Helsingin hallitusohjelmatavoitteista: Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää nostetaan pysyvästi työvoimapulasta kärsiville aloille kasvukeskuksissa, joissa työvoiman kysynnän ennustetaan kasvavan. Nuorten osuuden, työpaikkakehityksen, väestöosuuden ja hakijamäärien perusteella Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkoja tulisi nostaa 3 000–5 000 paikalla ja siten poistaa työvoiman saatavuusongelmia vaikuttavasti. Lähde: Vipunen, Ennakointikamarin julkaisu 2/2022.
Poimintoja Helsingin hallitusohjelmatavoitteista: Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää nostetaan pysyvästi työvoimapulasta kärsiville aloille kasvukeskuksissa, joissa työvoiman kysynnän ennustetaan kasvavan. Nuorten osuuden, työpaikkakehityksen, väestöosuuden ja hakijamäärien perusteella Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkoja tulisi nostaa 3 000–5 000 paikalla ja siten poistaa työvoiman saatavuusongelmia vaikuttavasti. Lähde: Vipunen, Ennakointikamarin julkaisu 2/2022.
Lataa
Poimintoja Helsingin hallitusohjelmatavoitteista: Helsingin seudun liikenteen kehittämiseen tarvitaan kestävän liikenteen paketti, jolla varmistetaan seudun kasvu ja kilpailukyky sekä joukkoliikenteen kehittämisedellytykset.  Kuvio: Helsingin seudun kuntien ja valtion investoinnit seudun ratoihin, teihin ja pääkatuihin 2000–2021. Lähde: HSL.
Poimintoja Helsingin hallitusohjelmatavoitteista: Helsingin seudun liikenteen kehittämiseen tarvitaan kestävän liikenteen paketti, jolla varmistetaan seudun kasvu ja kilpailukyky sekä joukkoliikenteen kehittämisedellytykset. Kuvio: Helsingin seudun kuntien ja valtion investoinnit seudun ratoihin, teihin ja pääkatuihin 2000–2021. Lähde: HSL.
Lataa

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

PL 1,00099 Helsingin kaupunki

09 310 1641https://www.hel.fi

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki laati periaatteet datan ja tekoälyn eettiselle käytölle1.12.2022 08:30:00 EET | Tiedote

Helsinki on laatinut periaatteet datan ja tekoälyn eettiselle käytölle. Helsinki haluaa käyttää dataa ja tekoälyä vastuullisesti ja eettisesti sekä toimia suunnannäyttäjänä muille. Datan ja tekoälyn avulla kaupunki voi aiempaa tehokkaammin automatisoida toimintoja ja parantaa palveluiden laatua, ja siksi niitä halutaan hyödyntää enemmän. Tähän liittyy kuitenkin eettisiä kysymyksiä, minkä takia periaatteet on laadittu.

Helsingin yritysneuvonnan myötävaikutuksella on syntynyt jo 30 000 yritystä – nyt yrityksiä perustavat nuoret, naiset ja maahanmuuttajataustaiset30.11.2022 10:05:00 EET | Tiedote

Helsingin yritysneuvonta täyttää 30 vuotta. Yritysneuvonta on luovinut usean taantuman läpi, auttanut useita menestystarinoita kasvamaan ja seurannut yrityskulttuurin kansainvälistymistä aitiopaikalta. Ukrainan sota ja pandemian koronatukihakemukset ovat työllistäneet viime aikoina Helsingin yritysneuvontaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme