Keski-Suomen ELY-keskus

Vaikuta vesienhoitoon ja anna palautetta

Jaa

Nyt on aika antaa palautetta Keski-Suomea koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista ja vesienhoidon toimenpideohjelmasta vuosille 2022 - 2027. Keski-Suomen aluetta koskevat Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmat sekä Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma on tarkistettu vuosille 2022–2027. Vesienhoidon tavoite on, että kaikkien pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Tilaa parantavien toimien tulee olla käynnissä vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi on suunniteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Suunnitelmaehdotuksissa kerrotaan pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaa heikentävistä tekijöistä sekä millaisin keinoin vesien tilaa aiotaan parantaa.  Mitä mieltä olet, ovatko ehdotetut toimenpiteet oikeita ja riittäviä ja miten eri tahot voivat mielestäsi edistää vesien hyvän tilan saavuttamista. Suunnitelmiin ja toimenpide-ehdotuksiin voi jokainen vaikuttaa 2.11.2021-14.5.2021 välisenä aikana. Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin >vesienhoito. Palautetta hyödynnetään vesienhoitosuunnitelmien ja Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman viimeistelyssä. Vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa.

Vesien hyvän tilan saavuttaminen vaatii tekoja kaikilta sektoreilta

Keski-Suomen pintavedet ovat pääosin erinomaisessa tai hyvässä tilassa.  Keski-Suomessa on kuitenkin vielä hyvää huonommassa tilassa yhteensä 128 pintavesimuodostumaa, joiden tilan kohentamiseksi tarvitaan parantamistoimia. Lisäksi on arvioitu, että 121 pintavesimuodostumassa hyvä tai erinomainen tila on uhattuna ilman toimenpiteitä.

Pintavesien tilaa heikentää Keski-Suomessa hajakuormituksen aiheuttama rehevöityminen sekä paikallisesti myös pistekuormitus esim.  jätevedenpuhdistamot, teollisuus, turvetuotanto sekä kalankasvatus. Jokimuodostumissa tilaa heikentävät myös uoman rakenteelliset ja hydrologiset muutokset (padot, perkaukset). Hyvän tilan saavuttamiseksi ja erinomaisen /hyvän tilan turvaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä kaikilta sektoreilta. Maataloudelle ehdotetaan mm. suojavyöhykkeitä kalteville ja eroosioherkille vesistöön rajoittuville pelloille, kosteikkoja, peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä sekä lannan ympäristöystävällistä käyttöä. Metsätaloudessa tarvitaan mm. riittävän leveitä suojakaistoja vesistöön rajoittuvien uudistus­hakkuille sekä luonnonhoitohankkeissa tehtävää tehostettua valuma-aluekohtaista suunnittelua ja vesiensuojelurakenteita eroosiohaittojen hallintaan.  Yhdyskuntien viemäriverkostoja tulisi saneerata ja jäteveden puhdistusta tehostaa. Teollisuudelle esitetään mm.  vaarallisten aineiden hallinnan tehostamiseen liittyviä tarkkailuohjelmia sekä riskinhallinta- ja ennaltavarautumissuunnitelmia.  Turvetuotantoalueille esitetään mm. kesäaikaisten pintavalutuskenttien muuttamista ympärivuotisiksi. Turvetuotantopinta-ala on vähenemässä Keski-Suomessa ja useita turvesoita on poistumassa turvetuotannosta, minkä vuoksi on tärkeää ohjata jälkikäyttöä ilmaston, vesiensuojelun ja luonnonmonimuotoisuuden kannalta kestäviin ratkaisuihin. Vesistöjen kunnostustoimina esitetään elinympäristökunnostuksia, kalan kulkua helpottavia toimenpiteitä sekä kunnostustoimia rehevöityneiden järvien tilan kohentamiseksi.

Muutokset vesistöissä tapahtuvat hitaasti. Hyvän tilan saavuttamiseen tarvitaan useissa vesistöissä aikaa vähintään vuoteen 2027 asti.

Riskinalaisille pohjavesialueille tarvitaan toimenpiteitä

Keski-Suomessa yhdyskuntien vedenhankinta nojaa suurelta osin pohjavesivaroihin. Maakunnassamme on 29 riskinalaista pohjavesialuetta, joilla on havaittu haitallisten aineiden ympäristönlaatunormin ylityksiä. Näistä on arvioitu olevan huonossa kemiallisessa tilassa 22 pohjavesialuetta.  Määrällisesti huonossa tilassa olevia pohjavesialueita ei maakunnassamme ole. Pohjavedelle uhkaa aiheuttavia toimintoja ovat esimerkiksi liikenne ja haitallisia aineita käsittelevä yritystoiminta. Myös lopetettujen toimintojen jäljiltä saattaa pohjavesialueelle jäädä pilaantunut maankamara ja/tai pohjavesi. Riskinalaisille pohjavesialueille on suunniteltu muun muassa liikenteen pohjavesiriskien hallintatoimenpiteitä, pilaantuneiden alueiden kunnostuksia sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien ja rakenneselvityksien laatimista.

Huonossa kemiallisessa tilassa olevilla riskialueilla hyvä tila arvioidaan savutettavan viimeistään vuonna 2027.

Vesitalkoisiin tarvitaan kaikkien osallistumista ja sitoutumista

Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja sen ylläpito vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä eri tahojen kesken. Pinta- ja pohjavesien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat Keski-Suomessa kaudella 2022–2027 noin 60 milj. euroa vuodessa, josta täydentävien toimenpiteiden osuus on noin 17 miljoonaa euroa. Monet vesienhoitotoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja eri tahojen yhteistyöhön sekä valmiuteen osallistua niiden rahoitukseen ja toimeenpanoon.  Valtio panostaa vesienhoidon toimeenpanoon vesiensuojelun tehostamisohjelmalla, jonka toteuttamiseen on varattu yhteensä 69 miljoonaa euroa vuosille 2019–2023.   Tehostamisohjelman rahalla on toteutettu Keski-Suomessa mm. vesistökunnostushankkeita sekä suunniteltu vesistökunnostusverkostoa tehostamaan ja edistämään vesistökunnostushankkeiden toteutumista. 

Vaikuta antamalla palautetta!

Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä 14.5.2021 kello 16 mennessä kuultavana olevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista ja niiden ympäristöselostuksista sekä Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta. Ohje sähköisen palautteen antamisesta löytyy ympäristö.fi -verkkosivulta. Vesienhoitoalueesta riippuen palaute toimitetaan joko Uudenmaan ELY-keskuksen tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon:

  • Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue:
    Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,  PL 36, 00521 HELSINKI.
  • Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren-vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-pohjanmaa (at)ely-keskus.fi ja postitusosoiteEtelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101 SEINÄJOKI.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen ELY-keskus
Yli-insinööri Ansa Selänne, p. 0295 024 812
Suunnittelija Kimmo Olkio, p. 0295 024 018
Hydrogeologi Kari Illmer, p. 0295 024 746 (pohjavedet)

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Cygnaeuksenkatu 1, PL 250
40101 Jyväskylä

0295 024 500http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keski-suomi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen ELY-keskus

Kukkumäen rampit otetaan käyttöön Jyväskylässä – huomioi muuttuvat liikennejärjestelyt23.8.2021 08:00:39 EEST | Tiedote

Valtatien 18 (Keuruuntie) varrella sijaitseva Kukkumäen tietyömaa alkaa valmistua. Uudet rampit otetaan käyttöön keskiviikkoaamuna 25.8.2021. Käyttöönotto muuttaa alueen liikennejärjestelyjä. Koko urakka tulee valmistumaan alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin. Uusitulla Kukkumäen eritasoliittymäalueella on sujuvoittava merkitys esimerkiksi alueen vilkkaalle hälytysajoneuvoliikenteelle.

Teollisuuteen investointirahaa ja hankkeilla kohti ajankohtaisia haasteita19.8.2021 09:39:33 EEST | Tiedote

Maaseuturahaston yritysrahoituksen kysyntä jatkui toisella vuosineljänneksellä hyvänä. Eri teollisuudenaloilla kasvetaan laajentamalla toimitiloja ja ottamalla käyttöön uutta kalustoa ja laitteita. Siirtymäkauden rahoitus mahdollistaa myös lukuisat uudet yleishyödylliset kehittämishankkeet, joissa näkyvät ajankohtaiset teemat ilmastokysymyksistä turvetuotannon tulevaisuuteen ja lähiliikuntaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme