Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Välfärdsområdena har en viktig roll vid tillsynen av social- och hälsovården

Dela

Ansvaret för och övervakningen av servicen inom social- och hälsovården överförs från kommunerna till välfärdsområdena i början av nästa år. Regionförvaltningsverken och Valvira kommer att övervaka hur välfärdsområdena organiserar servicen och att den är lagenlig. Tillsynsmyndigheterna stöder välfärdsområdena i planeringen av social- och hälsovårdsövervakningen.

Regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) kommer att ordna infomöten för dem som planerar och ansvarar för övervakningen av social- och hälsovårdstjänster i välfärdsområdena och för regionernas förtroendevalda. Avsikten med de här evenemangen är att stöda välfärdsområdena i planeringen av deras tillsynsuppdrag. Dessutom förstärks samarbetet mellan välfärdsområdena och tillsynsmyndigheterna då det gäller övervakningen av serviceproduktionen och anordnandet av social- och hälsovårdsservice.

Den första infoträffen är riksomfattande och ordnas torsdagen den 31.3.2022 klockan 9.00–12.30. Evenemanget som hålls på webben är öppet också för medierna. Anmälningar till ulla.saalasti@avi.fi.

Ett svenskspråkigt riksomfattande evenemang ordnas torsdagen den 8.9. De regionala infoträffarna med regionförvaltningsverken och Valvira kör igång i maj. Den första regionala träffen ordnas den 5 maj i Västra och Inre Finland. Vi informerar mera närmare tidpunkten för de regionala evenemangen.

Information om evenemangen (avi.fi, på finska)

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Leena Serpola-Kaivo-oja, tfn 0295 017 290, Planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena, HVA-projektet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, leena.serpola-kaivo-oja@avi.fi

Direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, leena.laajala@avi.fi

Överdirektör Markus Henriksson, tfn 0295 209 300, Valvira,markus.henriksson@valvira.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum