Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om budgeten

Dela

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner Västra Nylands välfärdsområdes budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025 samt klientavgifterna inom social- och hälsovården i välfärdsområdet från och med den 1 januari 2023. Som en del av budgeten godkändes enhetliga klientavgifter och nivåer på stödet för närståendevård.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige godkänner klientavgifterna inom social- och hälsovården i enlighet med bilagan till föredragningslistan. Dessutom föreslås det att grunderna för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter fastställs i enlighet med bilagan till föredragningslistan.  

För avvecklande av vårdköer med hjälp av servicesedlar tillades 800 000 euro.  

Stöd för närståendevård 

Enligt lagen ska arvodena inom stödet för närståendevård och principerna för beviljande av stöd för närståendevård förenhetligas inom välfärdsområdet. Till följd av förenhetligandet av arvodesnivåerna för närståendevårdare i de tio kommunerna inom välfärdsområdet förblir vårdarvodet oförändrat för över hälften av närståendevårdarna, för en del stiger arvodesnivån och för en del sjunker arvodesnivån något. I budgeten tillades 1,2 miljoner euro för gradering av stödet för närståendevård.  

Förenhetligandet av principerna för beviljande av stöd kan också inverka på närståendevårdens arvodesklass. Storleken på arvodet för närståendevård kan också förändras om det sker ändringar i hur bindande och krävande vården är. 
 
Graderade arvodesklasser inom stöd för närståendevård från och med den 1 januari 2023: 
 
- arvodesklass 1: dagligt behov av vård 423,61 euro/månad 
- arvodesklass 2: behov av vård dygnet runt 847,22 euro/månad 
- arvodesklass 3: mycket krävande faser 1 474,98 euro/månad 

- arvoden för vikarierande närståendevårdare från och med den 1 januari 2023 89,44 euro/dygn. 
 
Arvodena justeras i enlighet med den indexjustering som träder i kraft den 1 januari 2023. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige ändring av förvaltningsstadgan. I förvaltningsstadgan gjordes bland annat en ändring enligt vilken två företrädare för personalen utses till nämnden för tjänster och resurser. Den ändrade förvaltningsstadgan träder i kraft den 14 december 2022. 

Föredragningslistans övriga beslutsärenden godkändes i enlighet med förslagen. 

Kontakter

Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse

Tel:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi

Om

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
PL 33 / PB 33
02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Västra Nylands välfärdsområde

https://www.luvn.fi

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Följ Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum