Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Välfärdsområdesvalnämnderna i Västra och Inre Finland har tillsatts

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har tillsatt välfärdsområdesvalnämnder för de kommande välfärdsområdena i sitt verksamhetsområde. Välfärdsområdesvalnämndens uppgift är att fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesval. Det första välfärdsområdesvalet ordnas den 23 januari 2022, och välfärdsområdesfullmäktigena inleder sitt arbete den 1 mars 2022.

I välfärdsområdesvalet utgörs valkretsen av välfärdsområdet. Välfärdsområdena inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde bildas av kommunerna i landskapen. I varje valkrets ställs det upp kandidater som väljarna i området kan rösta på. Inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde finns följande välfärdsområden:

  • Södra Österbottens välfärdsområde
  • Mellersta Finlands välfärdsområde
  • Mellersta Österbottens välfärdsområde
  • Birkalands välfärdsområde
  • Österbottens välfärdsområde.

I välfärdsområdesvalet väljs ett välfärdsområdesfullmäktige, som i början har till uppgift att ordna social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster. Välfärdsområdesfullmäktige väljer också en direktör för välfärdsområdet, beslutar om välfärdsområdesstyrelsens sammansättning och tillsätter välfärdsområdets övriga organ.  

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utsåg den 27 september välfärdsområdesvalnämndernas ordförande, vice ordförande, medlemmar och ersättare. Till ordförande för valnämnden utsågs

  • i Södra Österbottens välfärdsområde: Marjo Aho, Seinäjoki
  • i Mellersta Finlands välfärdsområde: Raimo Sopo, Jyväskylä
  • i Mellersta Österbottens välfärdsområde: Sanna Kiviniemi, Kannus
  • i Birkalands välfärdsområde: Tuula Harkonmaa, Tammerfors
  • i Österbottens välfärdsområde: Thomas Öhman, Vasa.

Regionförvaltningsverket bad om förslag på kandidater till välfärdsområdesvalnämnden av de väljargrupper som hade ställt upp kandidater i föregående kommunalval. Kandidater utsågs i Södra Österbotten av 7, i Mellersta Finland av 10, i Mellersta Österbotten av 8, i Birkaland av 9 och i Österbotten av 10 partier, föreningar eller gemensamma listor.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut om tillsättande av välfärdsområdesvalnämnder (på finska).
Södra Österbotten | Mellersta FinlandMellersta ÖsterbottenBirkaland | Österbotten

Information om välfärdsområdesvalen finns på webbplatsen vaalit.fi.


Mer information:

chef för rättsskyddsenheten Päivi Lahtinen, tfn 0295 018 533
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Effektiv krishantering förutsätter satsning på lägesbilden, ledarskap och kommunikation26.10.2021 12:42:23 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 21 oktober 2021 för att uppdatera bilden avseende covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Överstelöjtnant Aki-Mauri Huhtinen som är militärprofessor vid Försvarshögskolan berättade för kommittén om krisledarskap och den centrala roll som lägesbilden och kommunikationen har för att lyckas med det.

Hissar för underhåll av vindkraftverk, betongpumpbilar och staplingskranar ska periodiskt besiktas under 202126.10.2021 08:57:06 EEST | Tiedote

Arbetarskyddsmyndigheterna har inlett ett tillsynsprojekt som fokuserar på lyftanordningar på arbetsplatser. Inom projektet genomförs arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatser där man använder arbetsredskap som ska besiktas periodiskt. Genom arbetarskyddsinspektioner säkerställs att de arbetsredskap som ställts till arbetstagarnas förfogande har genomgått ändamålsenliga periodiska besiktningar. Enligt färska tillsynsobservationer har 20 procent av arbetsredskapen inte besiktats. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapens säkerhet.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: tehokas kriisinhallinta edellyttää panostamista tilannekuvaan, johtamiseen ja viestintään22.10.2021 15:29:42 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 21.10.2021 päivittämään kuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen kertoi toimikunnalle kriisin johtamisesta ja tilannekuvan ja viestinnän keskeisestä merkityksestä sen onnistumisessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum