Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Välkommen att höra om statsunderstöd på evenemanget Miljoner delas ut som hålls den 26 oktober

Dela

Tillställningen riktar sig särskilt till representanter för kommuner, organisationer och andra sammanslutningar som är intresserade av att söka understöd. Anmälan till evenemanget som hålls på webben pågår.

Regionförvaltningsverken ordnar tisdagen den 26 oktober 2021 det riksomfattande evenemanget Miljoner delas ut där vi berättar om statsunderstöd för ungdomssektorn, idrottssektorn och bibliotekssektorn. Evenemanget ordnas helt på distans.

Under förmiddagen behandlas regionförvaltningsverkens statsunderstödsverksamhet och utvecklingen av den. Vi får höra närmare om bland annat hur man utarbetar rapporterna om understödsanvändningen. Dessutom presenteras Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Regionförvaltningsverken har delat ut specialunderstöd för genomförandet av modellen.

Under eftermiddagens program delas deltagarna upp enligt sektor: det blir skilt program för dem som är intresserade av understöd för bibliotek, idrott och ungdomsväsendet. De här programmen är skräddarsydda efter respektive tema.

Anmälan till evenemanget pågår till och med den 23 oktober 2021. Observera att anmälan till förmiddagens och eftermiddagens program ska göras separat. Evenemanget hålls på finska.

Mer information och anmälningslänkar i händelsekalendern (på finska)

Vem kan delta i evenemanget?

Samtliga aktörer som är intresserade av och ansöker om understöd för idrott, bibliotek och ungdomsväsendet är välkomna att delta: exempelvis representanter för kommuner, organisationer och föreningar.

För hurdan verksamhet beviljas understöd?

Regionförvaltningsverken beviljar årligen understöd för verksamhet för barn och unga, bibliotek och idrott. Det exaktare syftet och understödskriterierna varierar efter understödsform.

Mer information om understöden på webbplatsen aviavustukset.fi

Mer information:

Överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652  

Överinspektör för biblioteksväsendet Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302  

Idrottsväsendet: planerare Lauriina Aninko-Takkunen, tfn 0295 016 840  

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet: planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848

fornamn.efternamn@rfv.fi

Mer information om anmälan: 

Planerare Elisa Hietala, tfn 029501 7 565 

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Karjalan kokoontumisrajoitukset kumotaan huomisesta 16.9. alkaen15.9.2021 12:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoitukset huomisesta 16.9.2021 alkaen alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Ryhmän arvion mukaan kokoontumisrajoitukset eivät ole enää nykyisessä epidemiatilanteessa välttämättömiä. Lain yleisiä terveysturvallisuutta parantavia velvoitteita täytyy edelleen noudattaa asiakas- ja yleisötilojen käytössä.

Insatsberedskap vid strålrisksituationer - LSS21-beredskapsövning15.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Målet med den regionala beredskapsövningen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2021 är att förtydliga behörigheterna och olika samhällsaktörers roller vid strålrisksituationer. Dessutom är målet att vid behov uppdatera olika samhällsaktörers planer, anvisningar och färdigheter i anslutning till strålrisksituationer samt att granska behovet av att uppdatera lagstiftningen. LSS21-beredskapsövningen ordnas i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland. I varje landskap ordnas en övningsdag som engagerar kommunerna och andra aktörer i september–oktober.

Toimintavalmius iskuun säteilyvaaratilanteen varalle - LSS21-valmiusharjoitus15.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2021 alueellisen valmiusharjoituksen tavoitteena on selventää toimivaltuuksia ja eri yhteiskunnan toimijoiden rooleja säteilyvaaratilanteessa. Lisäksi tavoitteena on saada tarvittaessa päivitettyä säteilyvaaratilanteeseen liittyvien eri yhteiskunnan toimijoiden suunnitelmia, ohjeita ja valmiuksia sekä myös tarkastella lainsäädännön päivitystarpeita. LSS21-valmiusharjoitus järjestetään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakunnissa. Jokaisessa maakunnassa järjestetään kuntia ja muita toimijoita osallistava harjoituspäivä syys-lokakuussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum