Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Välkommen att höra om statsunderstöd på evenemanget Miljoner delas ut som hålls den 26 oktober

Dela

Tillställningen riktar sig särskilt till representanter för kommuner, organisationer och andra sammanslutningar som är intresserade av att söka understöd. Anmälan till evenemanget som hålls på webben pågår.

Regionförvaltningsverken ordnar tisdagen den 26 oktober 2021 det riksomfattande evenemanget Miljoner delas ut där vi berättar om statsunderstöd för ungdomssektorn, idrottssektorn och bibliotekssektorn. Evenemanget ordnas helt på distans.

Under förmiddagen behandlas regionförvaltningsverkens statsunderstödsverksamhet och utvecklingen av den. Vi får höra närmare om bland annat hur man utarbetar rapporterna om understödsanvändningen. Dessutom presenteras Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Regionförvaltningsverken har delat ut specialunderstöd för genomförandet av modellen.

Under eftermiddagens program delas deltagarna upp enligt sektor: det blir skilt program för dem som är intresserade av understöd för bibliotek, idrott och ungdomsväsendet. De här programmen är skräddarsydda efter respektive tema.

Anmälan till evenemanget pågår till och med den 23 oktober 2021. Observera att anmälan till förmiddagens och eftermiddagens program ska göras separat. Evenemanget hålls på finska.

Mer information och anmälningslänkar i händelsekalendern (på finska)

Vem kan delta i evenemanget?

Samtliga aktörer som är intresserade av och ansöker om understöd för idrott, bibliotek och ungdomsväsendet är välkomna att delta: exempelvis representanter för kommuner, organisationer och föreningar.

För hurdan verksamhet beviljas understöd?

Regionförvaltningsverken beviljar årligen understöd för verksamhet för barn och unga, bibliotek och idrott. Det exaktare syftet och understödskriterierna varierar efter understödsform.

Mer information om understöden på webbplatsen aviavustukset.fi

Mer information:

Överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652  

Överinspektör för biblioteksväsendet Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302  

Idrottsväsendet: planerare Lauriina Aninko-Takkunen, tfn 0295 016 840  

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet: planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848

fornamn.efternamn@rfv.fi

Mer information om anmälan: 

Planerare Elisa Hietala, tfn 029501 7 565 

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum