Valkompassen om språk har öppnats för allmänheten – nationalspråkens ställning bekymrar riksdagskandidaterna

Dela
Nationalspråkens ställning och det att engelska används allt oftare i stället för finska eller svenska i Finland bekymrar riksdagskandidaterna. Är det viktigt att alla som bor permanent i Finland kan finska eller svenska? Diskriminerar kundservice som endast erbjuds på engelska personer vars kunskaper i engelska är otillräckliga eller obefintliga? Behöver vi öka andelen engelskspråkig utbildning i Finland? Dessa och andra språkpolitiska frågor har hittills besvarats av 683 riksdagskandidater i den nya Valkompassen om språk.

I Valkompassen om språk kan du svara på 28 frågor och få rekommendationer bland kandidaterna i din egen valkrets. Tjänsten visar också de frågor där dina och riksdagskandidatens svar skiljer sig mest från varandra. Det går också att bläddra bland kandidaternas svar och språkpolitiska vallöften utan att svara på frågorna. Valkompassen om språk kan användas på svenska eller finska på adressen valkompassomsprak.fi eller kielivaalikone.fi. Valkompassen om språk genomförs av det politiskt obundna Oma kieli ry - Eget språk rf, som främjar nationalspråkens ställning.

Nationalspråkens ställning engagerar över partigränser – majoriteten svarade att de understöder en stramare statlig styrning

Alla partier har enligt valkompassen ett betydande antal kandidater som anser att det är viktigt att nationalspråken behåller sin ställning som samhällsbärande språk, som används i första hand på alla levnadsområden. De är beredda att strama åt statsmaktens styråtgärder: av dem som hittills svarat anser 74 % att språklagstiftningen borde till alla delar gälla också statsbolag och affärsverk, och 62 % skulle hellre skärpa än luckra upp språklagstiftningen. Flera av dessa kandidater har i Valkompassen om språk gett ett språkpolitiskt vallöfte att främja finskans och svenskans ställning.

En del av kandidaterna förhåller sig dock skeptiska till mera reglering. Av dem som hittills svarat betonar 35 % företagens rätt att i sin marknadsföring och kundtjänst använda det språk de vill – trots att en klar majoritet av dem som svarat (84 %) anser att en helt engelskspråkig service är diskriminerande.

– Det är en synnerligen ogynnsam utveckling om vi i Finland erbjuder allt oftare och mer omfattande offentlig service på engelska, sporrar företag att byta sitt arbetsspråk till engelska och låter kommuner och läroanstalter fritt erbjuda mer engelskspråkig utbildning. Summan av sådana enskilda beslut är att våra egna språk tynar bort, utbildningsnivån sjunker, effektiviteten minskar i arbetslivet och det uppstår stora språkminoriteter som saknar ett gemensamt språk med en stor del av dem som bor i Finland, säger Marja Alkio, ordförande för Eget språk rf, som genomfört Valkompassen om språk.

– Utöver strategiska riktlinjer behöver vi riksdagsledamöter som har modet att ställa sig på de egna språkens sida i det praktiska beslutsfattandet, säger Alkio.

Valkompassen om språk kompletteras med kandidaternas svar ända till valdagen. Av riksdagspartiernas kandidater har 35 % svarat innan den 5 mars 2023. Eget språk rf publicerar efter riksdagsvalet en utförlig rapport om Valkompassen om språk.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Oma kieli ry
Otakaari 7
02150 Espoo

Oma kieli ry - Eget språk rf inledde sin verksamhet år 2022. Det är en partipolitiskt obunden förening som verkar för att stärka nationalspråkens ställning som gemensamma språk för finländare och andra som bor i Finland och som samhällsbärande förstahandsspråk. Föreningen betonar vikten av alla individers och språkgruppers rätt att använda sitt eget modersmål. Föreningen understöder en mångsidig undervisning i främmande språk på högsta nivå samt regeringens stöd för de inhemska minoritetsspråken. Föreningen har fått stöd av Finska Kulturfonden för att genomföra Valkompassen om språk.