Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira förelägger vite på en halv miljon euro att Mylab Oy åtgärdar bristerna i sitt laboratoriesystem

Dela
Valvira förpliktigar Mylab Oy att vidta åtgärder för att bolagets Multilab-informationssystem ska uppfylla kraven i lagstiftningen och att certifiera systemet på ett behörigt sätt före 30.9.2023. Kravet är förenat ett vite på 500 000 euro som Valvira har förelagt Mylab Oy.
Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Multilab-systemet har brister. Trots Valviras tidigare meddelade krav uppfyller systemet inte kraven i kunduppgiftslagen. Kraven gäller interoperabilitet med andra informationssystem, informationssäkerhet och funktioner.

Multilab-systemet används i stor utsträckning i finländska laboratorier. Valvira har inte fått kännedom om fall där systemet skulle ha äventyrat klient- och patientsäkerheten.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Marko Elo, 0295 209 393

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

Biträdande justitieombudsmannen: Valvira handlade inte lagstridigt eller felaktigt i begäran om utredning av import av vin16.3.2023 10:41:23 EET | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har den 10 mars 2023 avgjort ett klagomål om Valvira som gällde import av vin. Den klagande hade bett justitieombudsmannen undersöka Valviras förfarande, där Valvira 2020 gjorde en begäran om utredning av import av vin. Med anledning av begäran om utredning gjorde Tullen en förundersökning i ärendet och förde ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren fattade dock beslut om åtalseftergift. Enligt klaganden visade åklagarens beslut att Valvira hade agerat godtyckligt. Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg i sitt avgörande att det inte finns anledning att misstänka att Valvira skulle ha förfarit lagstridigt eller felaktigt i ärendet.

Välfärdsområdena övervakas systematiskt16.2.2023 11:38:01 EET | Tiedote

I sitt gemensamma tillsynsprogram övervakar Valvira och regionförvaltningsverken hur välfärdsområdenas organiseringsansvar och egenkontroll genomförs under 2023. I tillsynen granskar man i synnerhet hur egenkontrollen av tillgången till vård, barnskyddet, rådgivningsbyråtjänsterna, skol- och studerandehälsovården och hemvården har genomförts. Syftet är att utreda hur välfärdsområdena genom egenkontroll har reagerat på eventuella avvikelser. Från och med 2023 har välfärdsområdena det primära ansvaret för att övervaka att tjänsterna genomförs och för säkerheten, kvaliteten och jämlikheten i tjänsterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum