Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vandringslederna i Lillkyro sätts i skick

Share

I Lillkyro inleds ett projekt för att sätta de lokala vandringslederna i skick. Målet är att i samarbete med föreningar, sammanslutningar och invånare göra vandringslederna i området bättre tillgängliga. Som verktyg används kartläggning, iståndsättning, utmärkning och kommunikation.

Bild: Helena Alanen
Bild: Helena Alanen

Det gamla nätverket av vandringsleder i Kyroland är på flera ställen kraftigt igenvuxet och kräver att lederna röjs fram och märks ut på nytt. Invånare i området har regelbundet lämnat in önskemål om att rutterna ska förbättras. 

– Till ytan är Lillkyro en stor socken med mycket historiskt material och varierande terräng.Vad som emellertid saknas är en tillgänglig sammanställning av naturstigarna och naturobjekten på olika håll i socknen, säger projektarbetaren Helena Alanen.

Kyrönmaan reitit kuntoon är ett ettårsprojekti syfte att sätta vandringslederna i Kyroland i skick. Leaderprojektet inleddes i juni 2020 och upphör i augusti 2021. Det finansieras av utvecklingsföreningen YHYRES ry med EU-stöd.I projektet samarbetas med ett vandringsledsprojekt i Storkyro kommun.

Digitala och utskriftsvänliga kartor

Under projektet kartläggs i samarbete med olika aktörer cirka 6–10 kortare rundor som tillsammans bildar en större helhet av vandringsleder. Varje runda ges även ett specifikt tema.

Längs lederna planeras även guidning samt informationsskyltar med berättelser om Lillkyros historia och natur.

– I samarbete med Vasa stads kartservice gör vi upp överskådliga digitala kartor över vandringslederna som är enkla att använda. Utskriftsvänliga versioner av kartorna kommer att finnas på Vasa stads webbplats, säger Alanen.

I samarbete med bybor, föreningar och företagare

Invånare samt förenings- och organisationsaktiva i området kan redan nu besvara en enkät som kartlägger deras tankar om vandringslederna i Lillkyro. Besvara enkäten på www.vaasa.fi/sv/aktuellt/vandringslederna-i-lillkyro-satts-i-skick.

Ett av målen med projektet är också att produktifiera vandringslederna.

– Vi vill också utveckla turismen i Lillkyro och öka samarbetet med småföretagarna i området samt lyfta fram den starka lokalhistorien och sakkunskapen i bygemenskaperna. Vi uppmuntrar bybor och föreningsfolk att utveckla vandringslederna. Dessutom tänker vi erbjuda ungdomar sommarjobb med utmärkning och produktifiering, säger Alanen.

Följ med projektet på Vasa stads webbplats eller på sidan Vähässäkyrössä tapahtuu i sociala medier (Facebook och Instagram).

Contacts

Projektarbetare Helena Alanen, tfn 045 359 0198 eller 040 595 7640,helena.alanen@edu.vaasa.fi 

Images

Bild: Helena Alanen
Bild: Helena Alanen
Download

Links

About Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Subscribe to releases from Vaasan kaupunki - Vasa stad

Subscribe to all the latest releases from Vaasan kaupunki - Vasa stad by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Vaasan kaupunki - Vasa stad

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom