FolkhälsanFolkhälsan

Vanhempiensa kanssa luonnossa liikkuvat lapset nukkuvat paremmin ja ovat fyysisesti aktiivisempia

Jaa

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen hiljattain julkaistu tutkimus osoitti perheen luonnossa liikkumisen olevan yhteydessä lasten pidempään yöuneen ja korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen. Näin ollen, perheiden luonnossa liikkumisen edistäminen voisi olla kustannustehokas tapa lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta ja parantaa lasten unta.

Luonto tarjoaa perheille runsaasti mahdollisuuksia monenlaiseen harrastus- ja ulkoilutoimintaan. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luontoliikunnalla  ja -altistumisella on suotuisia yhteyksiä erilaisiin terveysvaikutuksiin lapsilla, kuten fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen, luontovierailujen säännöllisyys myöhemmin elämässä, sekä motoristen taitojen kehitys. Ulkoilulla on myös käänteinen suhde erilaisiin käyttäytymisongelmiin ja ADHD-oireisiin. Toisaalta rajallisella pääsyllä luontoympäristöön on havaittu yhteys lasten uniongelmiin.

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten 3-6-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa yhdessä luonnossa liikkumisen yhteyttä lapsen unitottumuksiin, kohtalaiseen tai hyvin rasittavaan fyysiseen aktiivisuuteen ja painoon. Aineistona käytettyyn poikkileikkaustutkimukseen, joka tehtiin vuosina 2015-2016, osallistui 864 vanhempaa ja heidän lapsensa. Kaiken kaikkiaan 798 vanhempaa vastasi kyselyyn vanhempien ja lasten luontovierailujen säännöllisyydestä, ja kysely sisälsi myös kysymyksiä sosiodemografisista tekijöistä ja lasten nukkumistottumuksista, kuten nukkumaanmeno- ja herätysajoista. Lisäksi lasten paino ja pituus mitattiin ja lapset käyttivät kiihtyvyysanturia seitsemän päivän ajan mittaamaan fyysistä aktiivisuutta.

Näiden tietojen perusteella tutkijat suorittivat regressioanalyysejä, tilastollinen mallinnusmenetelmä, jolla lasketaan muuttujien keskinäisiä yhteyksiä. Mallien perusteella todettiin yhteydet säännöllisten perheen luontovierailujen, lasten unen keston ja tyttöjen unen laadun välillä. Säännöllisemmät perheen yhteiset luontovierailut olivat yhteydessä myös kohtalaiseen tai hyvin rasittavaan fyysiseen toimintaan kiihtyvyysantureilla mitattuna. Luonnossa ulkoilulla ei ollut yhteyttä lasten painoon.

- Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä selvittää vanhemman ja lapsen luontokäyntien optimaalinen kesto ja säännöllisyys, joissa terveyshyötyjä voidaan saavuttaa, sanoo tutkimuskoordinaattori Juuli-Mari Kokkonen Naturkraft-tutkimushankkeesta.

Nämä tulokset osoittavat, että perheen säännöllisellä luonnossa liikkumisella on yhteys 3–6-vuotiaiden suomalaislasten pidempään yöuneen, korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen ja tytöillä hyvään unen laatuun. Koska kyseessä oli poikkileikkaustutkimus, emme voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä muuttujien välisistä syyseuraussuhteista. Siitä huolimatta tutkimus korostaa luontoon pääsyn ja luonnolle altistumisen merkitystä lapsen terveydelle. Perheiden luontovierailujen mahdollistaminen sekä kaupungeissa, että maaseudulla voisi olla pätevä ja monipuolinen terveyden edistämisen strategia eri hankkeita suunnitellessa.

- Tuloksemme korostavat kuntien ja kolmannen sektorin järjestöjen välisen yhteistyön tärkeyttä saavutettavien ulkoilumahdollisuuksien viestimisessä lapsiperheille ja myös eri strategioiden suunnittelussa perheiden luontovierailujen edistämiseksi. Olemme Suomessa onnekkaita, kun ympärillämme on monipuolista rakentamatonta luontoa, ja se on tärkeää säilyttää myös tuleville sukupolville, sanoo Kokkonen.

Alkuperäisjulkaisu:
Kokkonen, J.-M.; Vepsäläinen, H.; Abdollahi, A.; Paasio, H.; Ranta, S.; Erkkola, M.; Roos, E.; Ray, C. Associations between Parent–Child Nature Visits and Sleep, Physical Activity and Weight Status among Finnish 3–6-Year-Olds. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 12426. https://doi.org/10.3390/ijerph182312426.

Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot:

Carola Ray,
Dosentti, Senioritutkija, Naturkraft-tutkimushankkeen johtaja,
Folkhälsanin tutkimuskeskus
Carola.ray@folkhalsan.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Folkhälsan
Folkhälsan
Topeliuksenkatu 20
00250 Helsinki

09 315 000https://www.folkhalsan.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Folkhälsan

Nuorten hyvinvointia voidaan tukea tutkituin keinoin22.12.2021 15:09:49 EET | Tiedote

Tuoreen väitöskirjatyön tavoitteena on ollut selvittää luokkaopetuksena tapahtuvan tietoisuustaito-ohjelman vaikutuksia 12–15 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Väitöskirjassa tutkittiin mm. ohjelman vaikutusta oppilaiden resilienssiin, masennusoireisiin, käyttäytymiseen ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Vaikka näyttöä on vielä rajallisesti, ovat nämä tulokset rohkaisevia ja viittaavat siihen, että tietoisuustaitojen opettamisesta kouluissa on hyötyä.