SDP EDUSKUNTA

Vappupuhe Kuhmossa: SDP:n Raimo Piirainen kriittinen Nato-jäsenyydelle

Jaa
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

SDP:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen on edelleen, eduskuntakäsittelyn käynnistyttyäkin, kriittinen Suomen mahdolliseen liittymiseen sotilasliitto Natoon. Piirainen (sd) puhui vappuaamuna Kuhmon torilla. Piirainen on osallistunut turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyyn muun muassa valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston lisäjäsenenä.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Suomen ja koko Euroopan turvallisuusympäristöä. Emme enää voi rakentaa turvallisuutta ja vakautta kuten ennen, luottaen periaatteisiin, jotka Venäjä on hylännyt, tuomitsee Piirainen.

– Venäjän hyökkäys itsenäistä Ukrainaa vastaan rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta. Se on samalla hyökkäys monenkeskistä sääntöpohjaista järjestelmää vastaan. Suomen turvallisuustilanne on tapahtuneen johdosta vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen.

– Suomen turvallisuutta tulee vahvistaa ja hallituksen eduskunnalle antama ajankohtaisselonteko esittelee ne keinot, joita meillä on käytössämme. Selonteko kuvaa realistisesti ja rehellisesti muuttunutta turvallisuusympäristöä ja mahdollisuuksia, joita Suomella on kansallisen turvallisuuden takaamiselle.

– Samaan aikaan täytyy määrätietoisesti tehdä päätöksiä, joilla vahvistetaan kansallista puolustuskykyämme. Kansallinen puolustuskyky, vahvan maanpuolustustahto ja asevelvollisuusjärjestelmä muodostavat turvallisuutemme selkärangan. Kansallisen puolustuksen kehittämistä tulee jatkaa riippumatta Nato-päätöksestä, valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston lisäjäsen Piirainen.

Piirainen korostaa, että kuulemisissa on käynyt selväksi jo nyt, että Nato-jäsenyyden taloudelliset vaikutukset ovat vähintäänkin sumeat ja julkisen talouden menoihin lisäpaineita luova.

– Eduskunnan asiantuntijakuulemisissa on arvioitu, että käynnissä on varustelukierre, joka lisää Nato-maiden menoja jatkuvasti. Jos Suomesta tulee Naton jäsen, kustannusten siirto USA:lta muille liittolaisille tulee rasittamaan julkista taloutta vuodesta toiseen yhä enemmän. Sen sijaan, että verorahoilla parannettaisiin koulutusmahdollisuuksia, sosiaaliturvaa, terveydenhoitoa ja kaikenlaisia elämän edellytyksiä, ne käytetään sotilasteollisen kompleksin tuotteisiin, jotka parhaassa tapauksessa ovat turhia ja huonoimmassa tapauksessa tappavat joukoittain ihmisiä, alleviiva Piirainen vaikutusten riittävän huolellista ja läpinäkyvää arviointia.

– Me täällä Kainuussa tiedämme mitä tarkoittaa pitkä raja naapurin kanssa. Me myös tiedämme, mitä elämä rajan yli kaikissa sen muodoissa tarkoittaa. Olisi noloa, jos seuraavat vuosikymmenet joutuisimme elämään suljetun rajan vieressä. Se ei olisi kenellekään hyvä uutinen. Meidän ei pidä tehdä ehdoin tahdoin itsestämme osapuolta meneillään olevaan sotaan ja sen kärsimyksiin, vaikka suorasanaisesti tuomitsemmekin kaikki aseelliset väkivallan teot. Meiltä tarvitaan nyt kylmää harkintaa ja malttia, perusteellista tilannearviota ja tarvittaessa johtopäätöksenä selvää uuden turvallisuuspoliittisen linjan valintaa. Mutta sitä ei pidä tehdä hötkyillen, suinpäin – vaan vakaasti punniten, linjasi Piirainen.

Alla vappupuhe 2022 kokonaisuudessaan:

Hyvää Työväenjuhlapäivää!

Pitkästä aikaa pääsemme viettämään työväenjuhlapäivää fyysisesti läsnä ollen, hyvä näin. SDP:n viesti, näin vaalikauden viimeisenä vappuna ja matkalla kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja on se, että myös poikkeuksellisissa olosuhteissa jokaisella suomalaisella on oikeus odottaa ja vaatia, että huomenna asiat ovat paremmin kuin tänään.

Olemme tällä vaalikaudella pääministeripuolueena onnistuneet monissa suurissa tavoitteissamme sote-uudistuksesta oppivelvollisuuden laajentamiseen ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseen. Tämä pandemiasta huolimatta, samalla huolehtien yhteiskunnan toiminta sen eri sektoreilla. On myös pystytty nostamaan työllisyysaste historiallisen korkealle tasolle.

Vappua – suomalaisen työn ja opiskelijoiden juhlaa – juhlistaessa on hyvä muistaa, että työllisyyden hoito on parasta mahdollista talouspolitiikkaa. Jokainen prosenttiyksikkö lisää työllisyysasteessa tarkoittaa miljardia euroa julkisessa taloudessa. Eikä siihen ole laskettu sitä mittaamatonta arvoa, jolla jokainen uusi työllinen poistaa työttömyyden inhimillistä kärsimystä ja näköalattomuutta. Ekonomistit ja valtion rahakirstun vartijat unohtavat liian usein, että työttömyyden inhimilliset seuraukset ovat yksilötasolla rankat.

Hyvä työväki!

Työn juhlassa ja UPM:n jääräpäisen 300 miljoonan euron ristiretken nyt päätyttyä on syytä nostaa kärkeen ja muistuttaa suomalaisen yhteiskunnan menestystekijöistä, kuten sopimisen kulttuurista. Olemme menestyneet, koska olemme osanneet sopien rakentaa kilpailukykyä, vakautta ja hyvinvointia. Nyt tämä sopimisen kulttuuri on enemmän kuin koetuksella. SDP tulee vastaisuudessakin puolustamaan sopimusjärjestelmää voimakkaasti. Mikäli työnantajaleirit sopimusjärjestelmän rusikoivat ja murentavat, on SDP valmis puolustamaan työntekijöiden oikeuksia myös lainsäädännön kautta.

Suomen työlainsäädäntö perustuu työntekijän minimisuojaan. Tärkeintä on varmistaa, että työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevalla on aina asiallinen edustus ja työntekijöiden oikeudet toteutuvat. Tämä tarkoittaa esimerkiksi luottamusmiehen aseman säätämistä lakiin, alipalkkauksen kriminalisointia tai joukkokanneoikeuden luomista työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Ammatillinen järjestäytyminen ei ole edelleenkään vanhan aikaista, vaan vain siten voidaan luoda viimeinen lukko, jolla palkkatyöntekijä saa äänensä kuuluviin – kun tarve vaatii. Lakko ei ole koskaan kepeä työtaistelutoimi. Sen kokivat Paperiliiton urhoolliset jäsenet. Uskon, että he toimivat monien muiden alojen puolesta nyt esitaistelijoina, siksi heille on osoitettava solidaarisesti vähintäänkin kiitollisuutta. Ennustan sitä historiakin varmasti vielä alleviivaa moneen kertaan.

Hyvät toverit!

Ei ole lainkaan yhdentekevää, millainen hallitus on ensi vappuna. Vaikka tämän moneen kertaan kaatumaan ennustetun hallituksen onnistumisten lista on pitkä, ei voi olla kehottamatta miettimään ja laittamaan tämän hallituksen pelaajien numeroja muistiin. Työtä tekeville siintää horisontissa kovia aikoja, joilla ”kilpailukykyä” parannetaan ja kaikille yhtäläisiä palveluja ”markkinaehtoistetaan” sekä prosesseja ”sujuvoitetaan”. Me kaikki tiedämme näiden puheiden takana olevat voimat todellisen luonteen. Me tiedämme, miten tämä maa on rakennettu. Sitä ei pidä myydä eikä sen luonnonvaroja valjastaa silmittömän ja kasvottoman voiton tavoittelun alttarille. Siksi on tärkeää, että tavataan vaaliuurnilla, isolla joukolla ennen ensi vappua!

Hyvät kainuulaiset!

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Suomen ja koko Euroopan turvallisuusympäristöä. Emme enää voi rakentaa turvallisuutta ja vakautta kuten ennen, luottaen periaatteisiin, jotka Venäjä on hylännyt.

Venäjän hyökkäys itsenäistä Ukrainaa vastaan rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta. Se on samalla hyökkäys monenkeskistä sääntöpohjaista järjestelmää vastaan. Suomen turvallisuustilanne on tapahtuneen johdosta vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen.

Suomen turvallisuutta tulee vahvistaa ja hallituksen eduskunnalle antama ajankohtaisselonteko esittelee ne keinot, joita meillä on käytössämme. Selonteko kuvaa realistisesti ja rehellisesti muuttunutta turvallisuusympäristöä ja mahdollisuuksia, joita Suomella on kansallisen turvallisuuden takaamiselle.

Samaan aikaan täytyy määrätietoisesti tehdä päätöksiä, joilla vahvistetaan kansallista puolustuskykyämme. Kansallinen puolustuskyky, vahvan maanpuolustustahto ja asevelvollisuusjärjestelmä muodostavat turvallisuutemme selkärangan. Kansallisen puolustuksen kehittämistä tulee jatkaa riippumatta Nato-päätöksestä.

Eduskunnan asiantuntijakuulemisissa on arvioitu, että käynnissä on varustelukierre, joka lisää Nato-maiden menoja jatkuvasti. Jos Suomesta tulee Naton jäsen, kustannusten siirto USA:lta muille liittolaisille tulee rasittamaan julkista taloutta vuodesta toiseen yhä enemmän. Sen sijaan, että verorahoilla parannettaisiin koulutusmahdollisuuksia, sosiaaliturvaa, terveydenhoitoa ja kaikenlaisia elämän edellytyksiä, ne käytetään sotilasteollisen kompleksin tuotteisiin, jotka parhaassa tapauksessa ovat turhia ja huonoimmassa tapauksessa tappavat joukoittain ihmisiä

Me täällä Kainuussa tiedämme mitä tarkoittaa pitkä raja naapurin kanssa. Me myös tiedämme, mitä elämä rajan yli kaikissa sen muodoissa tarkoittaa. Olisi noloa, jos seuraavat vuosikymmenet joutuisimme elämään suljetun rajan vieressä. Se ei olisi kenellekään hyvä uutinen. Meidän ei pidä tehdä ehdoin tahdoin itsestämme osapuolta meneillään olevaan sotaan ja sen kärsimyksiin, vaikka suorasanaisesti tuomitsemmekin kaikki aseelliset väkivallan teot. Meiltä tarvitaan nyt kylmää harkintaa ja malttia, perusteellista tilannearviota ja tarvittaessa johtopäätöksenä selvää uuden turvallisuuspoliittisen linjan valintaa. Mutta sitä ei pidä tehdä hötkyillen, suinpäin – vaan vakaasti punniten.

Hyvät kuhmolaiset!

On selvää, että sote-alalle tarvitaan lisää työvoimaa. Hallituskaudella tehdyt tärkeät uudistukset edellyttävät onnistuakseen riittävää ja osaavaa sote-alan henkilöstöä. Sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan useita toimia, joita on määrätietoisesti edistettävä. On kehitettävä työoloja, työhyvinvointia, johtamista ja jatkuvia koulutusmahdollisuuksia. On kehitettävä työjakoja ja moniammatillista tiimityötä, erilaisia hyviä käytäntöjä, joiden tiedämme toimivan.

Lisäksi tarvitsemme valtakunnallisia ratkaisuja, joilla turvataan myös alan riittävä palkkaus, jotta palvelut voidaan toteuttaa. On laadittava kattava palkkasuunnitelmapidemmällä aikavälillä, joka korjaa julkisen sektorin pienipalkkaisten alojen tilannetta ja oikaisee palkkakuoppaa. Varsinaiset palkkaratkaisut pysyvät kuitenkin aina työmarkkinajärjestöjen asiana.

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisaatio on tehtävä huolella ja ala on tehtävä houkuttelevaksi niin uusille opiskelijoille kuin alan jättäneille työntekijöille. Myös kansainvälistä rekrytointia tarvitaan. Työn vetovoimaa lisäävät nykyaikaiset työolot, joissa myös teknologialla ja digitaalisilla palveluilla voidaan osaltaan parantaa työntekijöiden jaksamista ja palveluiden vaikuttavuutta. Palkkaharmonisaatio on tarvittaessa kytkettävä luovasti osaksi hoitajien palkkaratkaisua uhkaavan työtaistelutilanteen laukaisemiseksi.

Toivotan teille kaikille hyvää vappua!

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

Tietoja julkaisijasta

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kim Berg: Hallituksen oikeudenmukaisen politiikan linja jatkuu – hoitotakuu ja ylimääräinen kansaneläkeindeksin tarkistus etenivät eduskuntaan19.5.2022 14:35:46 EEST | Tiedote

Eilisen täysistunnon lähetekeskustelussa käsiteltiin hallituksen esityksiä etuuksien ylimääräisestä kansaneläkeindeksin tarkistuksesta ja seitsemän päivän hoitotakuusta. Kansaneläkeindeksi ylimääräinen tarkistus on vallitsevassa tilanteessa tarpeellinen, sillä esimerkiksi polttoaineiden ja ruuan hinta on noussut. Korotukset yksittäisiin etuuksiin ovat noin 3,5 prosenttia. Näin muun muassa täysi takuueläke nousee noin 30 euroa kuukaudessa ja toimeentulotuen perusosa noin 18 euroa kuukaudessa. -Näitä korotuksia tarvitaan, koska ne menevät suoraan elämiseen ja tavallisen arjen ja siitä selviämisen tukemiseen. Ei-kurjistavan politiikan arvo kasvaa yhteiskunnallisesti haastavina aikoina, joiden äärellä olemme olleet viime vuosina ensin koronan kurittaessa ja sitten turvallisuusympäristön muutoksen vaikutusten keskellä, sanoo kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kim Berg. Seitsemän päivän hoitotakuun tavoitteena on, että perusterveydenhuollon palvelut olisivat yhdenvertaises

SDP:n Tuula Väätäinen: Nyt on korkea aika lastensuojelun kokonaisvaltaiselle uudistukselle19.5.2022 13:57:54 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen. Uudistyö alkaa lastensuojelun vision selkeyttämisellä ja uudistuksen suuntaviivojen luomisella. Osana tätä työtä tehdään muun muassa uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointia sekä kansainvälistä vertailua. Kuluvan vuoden syksyllä uudistustyöhön otetaan mukaan sidosryhmiä ja lainsäädännön valmistelun tueksi kootaan asiantuntijaverkosto. Varsinainen konkreettinen lainsäädännön uudistaminen aloitetaan vuonna 2023 ja työ jatkuu ensi hallituskaudelle. -SDP:n johtama hallitus on sitoutunut tukemaan lapsiperheitä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoituksesta on jo tällä hallituskaudella säädetty laki. Lastensuojelu on kuitenkin kokonaisuudistuksen tarpeessa, jotta pystymme turvaamaan jokaisen lapsen oikeuden turvalliseen lapsuuteen ja yhdenvertaiseen kehitykseen. Nykyinen lastensuojelulaki on säädetty vuonna 2007 ja nyt on korkea aika kokonaisvaltaiselle uudistukselle, jossa lasten

SDP:n Marko Asell: Nokialle, Lempäälälle ja Ylöjärvelle mittavat liikuntapaikkarahoitukset19.5.2022 12:52:32 EEST | Tiedote

Valtion liikuntaneuvosto käsitteli liikuntapaikkarakentamisen hankkeita kokouksessaan torstaina. Nokian uudellepalloiluhallille, Lempäälän uimahallille ja Ylöjärven liikuntahallille myönnettiin valtionavustukset. Nokian palloiluhalli sai 750 000 €, Lempäälän uimahalli 1 000 000 € ja Ylöjärven liikuntahalli 750 000 €. Valtionavustuksia haki kaikkiaan 65 isoa hanketta eri puolelta Suomea, mutta vain 23 liikuntapaikkahanketta ylitti riman. Näistä kolme osui Pirkanmaalle, kun Lempäälän uimahalli, Nokian palloiluhalli ja Ylöjärven liikuntahalli saavat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Marko Asell (sd.) on tyytyväinen siihen, että työ liikuntapaikkahankkeiden edistämiseksi on tuottanut tulosta ja niiden merkitys ja kiireellisyys on huomioitu. - Korona-aika on vaikuttanut pitkään negatiivisesti ihmisten liikuntamahdollisuuksiin, kun harrastustilat ovat olleet kiinni. Liikkumattomuus on lisääntynyt ja harrastustoimintaan osallistuminen la

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme