Aluehallintovirasto

Vård utanför hemmet: barn måste få fullt stöd också när de tränar sig i att bo självständigt

Dela

Regionförvaltningsverken poängterar att barn som övar sig i att bo självständigt inte får lämnas ensamma utan tillräcklig omsorg och tillsyn.

Regionförvaltningsverken vill harmonisera praxis för hur barnskyddet ordnar omhändertagna barns träning i att bo självständigt. Regionförvaltningsverken har fått kännedom om att kommunernas praxis varierar, och att det stöd och den tillsyn som barnen får varierar stort. Boendeträningen är nödvändig för många barn som håller på att bli självständiga. Barnen får dock inte lämnas ensamma, utan kommunerna är skyldiga att sörja för omsorgen om och tillsynen av barnen medan de tränar sig i att bo på egen hand.

Boendeträning för barn som får vård utanför hemmet

Utgående från socialarbetarens bedömning kan självständig boendeträning i vissa situationer ordnas för ett barn. Boendeträningen ska ordnas på så sätt att barnet fortfarande är placerat i enheten för vård utanför hemmet (en barnskyddsanstalt eller ett familjehem). Barnet ska ha möjlighet att återvända till enheten om situationen kräver det. Bostaden ska finnas i barnskyddsanstaltens eller familjehemmets omedelbara närhet, dvs. i samma byggnad eller i samma husgrupp.

Den omsorg och det stöd som ett barn som boendetränar behöver ska tryggas dygnet runt. Det räcker inte att stödet ges per telefon. Det får heller inte vara beroende av barnets egen aktivitet om hen får stöd eller inte. Socialarbetaren är skyldig att kontinuerligt följa upp om boendeträningen fungerar som överenskommet. Om det förekommer problem med boendeträningen ska man ingripa i dem och bedöma om det ligger i barnets intresse att hen avbryter boendeträningen och återvänder till enheten för vård utanför hemmet. Det är alltid socialarbetaren och enheten för vård utanför hemmet som ansvarar för det omhändertagna barnets vård och säkerhet.

Stödboende för unga som får eftervård

Efter att placeringen avslutats är det viktigt att unga får stöd i sin självständighetsprocess och sitt boende. Eftervård ska ordnas i den omfattning som den unga personen behöver. Regionförvaltningsverken anser att stödboende i första hand är avsett för myndiga klienter. Stödboendet för unga som får eftervård kan vara beläget längre från barnskyddsanstalten/familjehemmet. Om stödbostaden finns i samma byggnad som anstalten/familjehemmet, ska stödbostaden vara skild från enheten så att den har en egen ingång. Verksamheten ska även vara skild från den verksamhet som bedrivs vid enheten för vård utom hemmet.

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: ledande överinspektör för socialvården Sari Husa, tfn 0295 017 361

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för socialvården Marko Kumpulainen, tfn 0295 016 860, överinspektör för socialvården Marjut Eerola, tfn 0295 016 868

Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för socialvården Marjut Aikio, tfn 0295 017 384

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör för socialvården Sini Virtanen, tfn 0295 018 017

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör Päivi Ahvenus, tfn 0295 018 575

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för socialvården Saku Vaskivuo, tfn 0295 017 587

fornamn.efternamn@rfv.fi

 

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde beredskapen inför coronapandemin hos kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården22.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex. i fråga om erhållandet av testresultat och spårning av infektioner. De största orosmomenten hänför sig till att omsorgs- och vårdpersonalen insjuknar och att sjukdomen sprids till vårdhem. Uppgifterna framgår av en färsk rapport.

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas21.1.2021 13:01:00 EETTiedote

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää21.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Etelä-Suomi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat alueella tarpeen myös tulevina viikkoina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum