Valtiokonttori

Vårds- och rehabiliteringstjänster för krigsveteraner fr.o.m. 1.1.2023

Dela

Statskontoret har från och med 1.1.2023 konkurrensutsatt vårds- och rehabiliteringstjänster för krigsinvalider och institutionsrehabilitering för frontlinjeveteraner. Minimikraven för tjänsterna är höga och i stort sett desamma som i nuvarande avtalsperiod. Eftersom medelåldern på kunderna är hög är det särskilt nödvändigt att ta hänsyn till individuella behov.

Frihet att välja

Kunderna väljer den mest lämpliga tjänsteleverantören för dem med stöd av Statskontoret, som det varit fram till nu. Kundens behov av service kan också leda till att man väljer en tjänsteleverantör som verkar på annan ort än kundens eget område.

Det finns 18 tjänsteleverantörer att välja mellan inom vårdstjänster och 26 tjänsteleverantörer inom rehabiliteringstjänster. Alla tjänsteleverantörer erbjuder inte alla tjänster. Statskontoret ersätter även krigsinvalider för institutionsvård som tillhandahålls av välfärdsområden. En aktuell lista över Statskontorets avtalspartner finns på vår hemsida. Till listan här.

Anläggningar där kontraktet löper ut

Alla Statskontorets nuvarande avtalspartner deltog inte i konkurrensutsättningen, så dessa institutioners kontrakt med Statskontoret löper ut i slutet av 2022. Om kunden vill fortsätta behandlingsförhållandet är Statskontoret i kontakt med anstalten för att säkerställa detta. Kunden behöver inte själv kontakta Statskontoret. Kunden kan även välja en annan tjänsteleverantör om hen så önskar.

Efter 2022 kan tjänsten för rehabiliteringsinstitutioner som inte är avtalspartner till Statskontoret från och med 1.1.2023 inte längre användas.

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum