Uudenmaan ELY-keskus

Varje kommun i Nyland har nu minst en skyddad skog via METSO

Dela
2022 inrättade NTM-centralen i Nyland sammanlagt 94 nya naturskyddsområden med en areal på sammanlagt 855 hektar. Utöver skogarna ingick särskilt myrar och fågelsjöar i skyddsobjekten.
Bild: Janne Sormunen
Bild: Janne Sormunen

Flest objekt skyddades inom METSO, programmet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland. Via METSO skyddades sammanlagt 548 hektar värdefulla skogsobjekt. Till de skyddade objekten hörde såväl mindre enskilda objekt som betydligt större helheter. 2022 uppnåddes också en slags milstolpe då varje kommun i Nyland nu har minst en skyddad skog via METSO.

2022 var ett rekordår för skyddet av myrar i Nyland inom livsmiljöprogrammet Helmi. Sammanlagt 117 ha mångsidiga myrområden skyddades. I de skyddade objekten ingår flera hotade myrtyper, såsom rikkärr och olika skogskärr. De skyddade myrarna är till största delen nationellt betydelsefulla objekt som ingår i kompletteringsförslaget för skydd av myrar eller andra värdefulla objekt på landskapsnivå. Genom att skydda objekten tryggar man bevarandet av myrtyper som är hotade i södra Finland. Syftet med skyddet är i synnerhet att bevara vidsträckta och enhetliga myrhelheter.

2022 avslutades kampanjen Naturgåva som ingår i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Kampanjen var en fortsättning på kampanjen för 100-årsjubileet för Finlands självständighet. I kampanjen kan privata markägare utan ersättning skydda områden som de äger och Forststyrelsen skyddar motsvarande antal av de naturobjekt som de äger. 2022 skyddades 38 ha privat mark i Nyland. Under hela kampanjen har antalet objekt uppnått 46 ha.

Utöver objekten från METSO, Helmi och Naturgåva inrättades sammanlagt 152 ha andra skyddsområden. Cirka hälften av områdena består av värdefulla fågelsjöar och resten är mångsidiga skogsområden. Områdena hör till nätverket Natura 2000 och de riksomfattande skyddsprogrammen.

Genomförandet av olika skyddsprogram fortsätter i Nyland även 2023. Frivilligt skydd är ett särskilt viktigt verktyg i bekämpningen av tillbakagången av den biologiska mångfalden, och därför önskar man att nya objekt hela tiden ska omfattas av skyddet. I synnerhet skogar med murkna träd, trädbevuxna myrar och lundar lämpar sig väl för skydd. Markägare som är intresserade av skydd kan erbjuda sina objekt till METSO- och Helmiprogrammen genom att kontakta NTM-centralen. Mer information fås också via länkarna i slutet av artikeln. Privata markägare får skattefri ersättning för skyddet.

Mer information:

Nyckelord

Kontakter

överinspektör Janne Sormunen, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Bild: Janne Sormunen
Bild: Janne Sormunen
Ladda ned bild
Bild: Janne Sormunen
Bild: Janne Sormunen
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Antalet personer som varit arbetslösa över två år minskar i Nyland (Nyland)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av februari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 83 912 i Nyland. Av dem var 78 807 utan anställning och 5 105 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 2 008 personer (-2,5%) och antalet permitterade med 3 468 personer (-40,5%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 5 476 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa -6,1 %. För hela landet var årsförändringen -2,8 % i slutet av februari. I slutet av februari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,4 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,7%).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum