ELY-keskukset

Varsinais-Suomen ELY-keskus etsii toimijoita perinnebiotooppien ja lintuvesien kunnostuksiin (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Jaa

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Heikentyneitä luonnonympäristöjä kunnostavan monivuotisen ohjelman kohteina ovat mm. perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat ja metsälaitumet sekä lintuvedet. Nyt Varsinais-Suomen ELY-keskus etsii toimijoita toteuttamaan kohteiden kunnostustoimenpiteitä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille.

Rantaniittykunnostuksia Oukkulanlahdella. Kuva: Maria Yli-Renko
Rantaniittykunnostuksia Oukkulanlahdella. Kuva: Maria Yli-Renko

Viime vuonna ELY-keskuksessa keskityttiin Helmi-kohteiden maastokartoituksiin ja esimerkiksi perinnebiotooppeja kartoitettiin ELY-keskuksen toiminta-alueella yhteensä 1200 hehtaaria. Osalla lintuvesikohteista kartoitusten lisäksi päästiin aloittamaan myös kunnostustoimenpiteitä vuoden 2020 aikana. Tänä vuonna on kuitenkin tarkoitus kääriä hihat ja alkaa toden teolla käytännön kunnostushommiin, vaikka inventointejakin toki vielä jatketaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella perinnebiotooppeja on hoidon piirissä varsin laajasti, mutta on myös kohteita, jotka on jätetty viime vuosina hoitamatta. Nyt onkin tarkoituksena seuloa näiden hoitamattomien kohteiden joukosta ne, joiden laidunnus- tai niittohoitoon palauttaminen on vielä mielekästä ja saada ne jälleen hoidon piiriin.

Rannikon perinnebiotoopeista ja arvokkaista lintuvesikohteista puhuttaessa, puhutaan usein samoista kohteista, sillä ruovikoitumisen seurauksena on menetetty monia ennen avoimena olleita linnustollisesti tärkeitä merenrantaniittyjä.

– Helmi-ohjelman puitteissa onkin tarkoitus kunnostaa kohteita, joilla on merkittäviä perinnebiotooppi- ja linnustoarvoja. Nämä elinympäristöt ovat tärkeitä monille uhanalaisille lajeille ja myös niiden luontotyypit ovat uhanalaistuneet. Kunnostus tehdään aina maanomistajan luvalla, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskuksen perinnebiotooppikoordinaattori Liina Salonen. 

Helmi-ohjelmassa ELY-keskuksen on tarkoitus hankkia ostopalveluna kunnostuskohteiden kunnostuksia kuten niittomurskauksia, kunnostusraivauksia ja laidunten aitaamisia. 

Pääasiassa kunnostuskohteet pyritään saamaan maatalouden ympäristökorvauksen piiriin uuden Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelmakauden alkaessa. Tällä tavoin varmistetaan kunnostuskohteiden jatkohoito, kun maanomistaja tai alueen vuokralainen vastaa alueen asianmukaisesta hoidosta korvausta vastaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus etsii toimijoita 

- Toteuttamaan perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivausta, aitojen pystyttämistä, niittoa tai laidunnusta. Kohteet vaihtelevat pienistä kalliokedoista kosteisiin rantaniittyihin.  

- Kunnostamaan lintuvesiä. Toimet ovat osaltaan samoja kuin perinnebiotoopeilla, mutta lisäksi lintuvesien hoitotoimia ovat mm. ruoppaus ja hoitokalastus ja vesikasvillisuuden niitto.

- Vuokraamaan ja ylläpitämään arvokkaita perinnebiotooppeja laiduntamalla ympäristösopimuksen mukaisin ehdoin. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa mielellään vastaan alustavia ilmoittautumisia toimijoilta, jotka toimivat Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Kerro siis meille yrityksestäsi, yritystoiminnastasi, yhdistyksestäsi tai talkooporukasta, joka voisi toteuttaa elinympäristökunnostuksia alueella. Voitte ottaa yhteyttä suoraan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen puhelimitse tai sähköpostilla.

Yhteystiedot

Perinnebiotoopit:

Perinnebiotoooppikoordinaattori
Liina Salonen, liina.salonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 174

Lintuvedet:

Lintuvesikoordinaattori
Maria Yli-Renko, maria.yli-renko@ely-keskus.fi, puh 0295 023 020

Avainsanat

Kuvat

Rantaniittykunnostuksia Oukkulanlahdella. Kuva: Maria Yli-Renko
Rantaniittykunnostuksia Oukkulanlahdella. Kuva: Maria Yli-Renko
Lataa
Lataa

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)23.6.2021 12:07:02 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä yksi hakemus. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar: Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten. I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser).Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggti

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana. Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeissa kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja selvitetään vaarallisten aineiden poistomahdollisuuksia hulevesistä (muun muassa rakennus- ja purkutyömaat).Lisäksi hankkeissa kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten huleve

Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)21.6.2021 11:47:59 EEST | Tiedote

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta. Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2. Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhte

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme