Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ensimmäinen kulttuuriympäristöteko -palkinto luovutettiin Rakennusperinteen Ystävät ry:lle

Jaa

Palkinto luovutettiin 30.3.2021. Rakennusperinteen Ystävät ry sai kiitosta pitkäjänteisestä työstä rakennusperinteen ja perinteisten rakennustaitojen säilymiseksi.

Vasemmalla Ulla Clerc (hallituksen puheenjohtaja) ja oikealla Katariina Entonen (yhdistyksen toiminnanjohtaja) Iso-Puolalan päärakennuksen edessä.
Vasemmalla Ulla Clerc (hallituksen puheenjohtaja) ja oikealla Katariina Entonen (yhdistyksen toiminnanjohtaja) Iso-Puolalan päärakennuksen edessä.

Palkinnon tarkoituksena rohkaista ja innostaa

Rakennusperinteen Ystävät ry – Byggnadstraditionens Vänner rf on perustettu valtakunnalliseksi yhteistyökanavaksi rakennusperinteestä ja kulttuuriperinteestä kiinnostuneille. Vuodesta 2001 alkaen yhdistys on tehnyt laadukasta ja määrätietoista tiedotus- ja neuvontatyötä rakennusperinteen ja perinteisten rakennustaitojen säilymiseksi. Yhdistyksen toimittama Tuuma-lehti tuo monipuolisesti ja asiantuntevasti esiin rakennusperintöön liittyviä eri teemoja. Yhdistyksen toimipaikkaa, Turussa Puolalanmäellä sijaitsevaa maakunnallisesti arvokasta Iso-Puolalan pihapiiriä rakennuksineen, on kunnostettu perinteitä kunnioittaen. Kohde on hieno esimerkki oikeista korjaustavoista sekä siitä, miten suojeltuun rakennettuun ympäristöön voi luoda kaikille avointa toimintaa rakennusperinnön ympärille.

Nyt ensimmäistä kertaa jaettavan Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä

Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohella Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, Museovirasto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi ry, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Finska Hushållningssällskapet, Senaatti-kiinteistöt, Bryggman-instituutti, Valonia ja muutamat alueen kunnat. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.

Lisätietoja:

Paula Saarento
tutkija
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo
paula.saarento@turku.fi
p. 040 707 5104

Heikki Saarento
suunnittelujohtaja
Varsinais-Suomen liitto
p. 040 720 3056

Kirsti Virkki
ylitarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 02 95 022 525

Mia Puotunen
tarkastaja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 02 95 022 912
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Avainsanat

Kuvat

Vasemmalla Ulla Clerc (hallituksen puheenjohtaja) ja oikealla Katariina Entonen (yhdistyksen toiminnanjohtaja) Iso-Puolalan päärakennuksen edessä.
Vasemmalla Ulla Clerc (hallituksen puheenjohtaja) ja oikealla Katariina Entonen (yhdistyksen toiminnanjohtaja) Iso-Puolalan päärakennuksen edessä.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ett hängstag i dåligt skick byts ut på Rävsundsbron, begränsningar för den tunga trafiken15.4.2021 12:15:00 EEST | Tiedote

På Rävsundsbron installeras ett nytt hängstag i stället för det som är i dåligt skick natten mellan 5.5 och 6.5. Under arbetet med spännandet av det nya hängstaget dirigeras trafiken till ett körfält och på bron måste införas en viktbegränsning på 18 ton, vilket förhindrar tunga transporter. Begränsningen för den tunga trafiken varar cirka 6 timmar och den har planerats nattetid för att minimera olägenheterna i trafiken. Trafikavbrottet för den tunga trafiken inleds 5.5 kl. 23.00 och man strävar efter att släppa den tunga trafiken tillbaka på bron senast 6.5 kl. 05.00 Det skadade hängstaget byts ut helt och hållet så att man med hjälp av det noggrannare kan utreda hållbarheten hos övriga hängstag och därmed bättre bedöma omfattningen av de fortsatta åtgärderna. Arbetena inleds redan 4.5 med förberedande arbeten, men under dessa löper trafiken huvudsakligen normalt. Hängstaget som är i dåligt skick avlägsnas efter att det nya installerats.

Kirjalansalmen sillalta vaihdetaan huonokuntoinen riipputanko, raskaalle liikenteelle rajoituksia15.4.2021 12:15:00 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen sillalle asennetaan uusi riipputanko huonokuntoisen tilalle 5.5–6.5. välisenä yönä. Uuden riipputangon kiristystöiden ajaksi liikenne ohjataan yhdelle kaistalle ja sillalle joudutaan asettamaan 18 tonnin painorajoitus, joka estää raskaat kuljetukset. Raskaan liikenteen rajoitusten kesto on n. 6 tuntia ja se on ajoitettu yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi. Raskaan liikenteen liikennekatko alkaa 5.5. klo 23.00 ja raskas liikenne pyritään päästämään sillalle viimeistään 6.5. klo 05.00. Vaurioitunut riipputanko vaihdetaan kokonaan, jotta sen avulla voidaan selvittää tarkemmin muiden riipputankojen lujuutta ja voidaan siten paremmin arvioida jatkotoimenpiteiden laajuutta. Työt alkavat valmistelevilla töillä jo 4.5. mutta niiden aikana liikenne kulkee pääosin normaalisti. Huonokuntoinen riipputanko puretaan uuden asentamisen jälkeen.

Tiesuunnitelmaluonnoksen virtuaalinen yleisötilaisuus 19.4.2021 valtatien 2 parantamisesta Porin keskustassa13.4.2021 08:26:32 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 2 parantamiseksi Porin keskustan kohdalla Friitalan eritasoliittymän ja Korven eritasoliittymän välillä. Tiesuunnitelmassa esitettävät rakennustoimenpiteet sijoittuvat Porin kaupungin alueelle. Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään virtuaalisessa yleisötilaisuudessa maanantaina 19.4.2021 klo 17.00–18.30 Microsoft Teams Live events -sovelluksella. Tilaisuuden videotallenne lisätään hankkeen nettisivuille tilaisuuden jälkeen. Suunnitelmaluonnoksen kommentointia varten hankesivuilla on linkki karttapalautekyselyyn, johon asianosaiset voivat käydä jättämässä kommenttinsa 19.4.-3.5.2021 välisenä aikana. Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2022.

Antalet arbetslösa och permitterade fortsatte att minska i februari30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av februari 25 900 arbetslösa arbetssökande. I februari brukar antalet arbetslösa vanligen minska och nu minskade det med 800 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 6 400 personer (33 %), dvs. i samma takt som i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av februari var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,3 %, vilket är 2,7 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,4 %). I februari ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i de flesta av Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (45 %) och långsammast i Nystadsregionen (17 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Salo ekonomiska region (12,7 %) och Åbo stad

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät yhä helmikuun aikana30.3.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 25 900 työtöntä työnhakijaa. Helmikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 800 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 6 400 henkilöllä (33 %) eli samaa tahtia kuin tapahtui koko maassa. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetummin lomautettujen määrän kasvua. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 % eli 2,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (12,4 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Kovinta kasvu oli Turunmaan saaristossa (45%), kun Vakka-Suomessa se oli hitainta (17%). Turunmaa, Vakka-Suomi ja Loimaan seutu kuuluvat koko maan pienimpien työttömyysprosenttien seutukuntien TOP10:een. Pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin vuos

Puolimatkan siltatyön vuoksi liikenne kiertotielle Säkylässä maantiellä 214022.3.2021 08:45:42 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus korjaa Puolimatkan sillan Säkylässä maantiellä 2140. Työn ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja ohjaamaan kiertotielle. Kiertotie on viitoitettu Murronlähteentien (mt 12686) ja maantien 204 kautta. Työt alkavat maanantaina 29.3. aamulla ja liikenne siltapaikalla katkaistaan. Siltatyöt valmistuvat ja silta avataan jälleen liikenteelle viimeistään 28.5.2021. Kevyelle liikenteelle ei pystytä järjestämään kulkuyhteyttä siltapaikan yli.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme