Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa äldreråd samlar in förslag från seniorerna

Dela

Du som är senior, var behövs det en ändring eller ett hurdant evenemang skulle du i framtiden vilja delta i? Har du andra idéer som skulle vara bra för seniorerna i Vasa? Berätta om dina idéer för äldrerådet via förslagslådorna eller på webben www.vaasa.fi/vasa-aldrerad/. Lådorna finns framme tillsvidare.

Förslagslådorna finns i Seniorcentrets verksamhetsenheter vid Bergcentret och Dammbrunnen, Pensionärernas verksamhetscenter samt vid bibliotekets verksamhetsenheter huvudbiblioteket, Sundom, Roparnäs, Korsnäståget, Sunnanvik, Lillkyro och bokbussen. Också via bibliotekets hemservice är det möjligt att ge förslag. Vidare finns det på äldrerådets webbplats www.vaasa.fi/vasa-aldrerad/ ett elektroniskt förslagsformulär.

De förslag som kommit in behandlas vid äldrerådets möten.

– Vasa äldreråd påverkar frågor som gäller den äldre befolkningen för att förbättra deras situation och utveckla servicen. Äldrerådet kan lämna in förslag och initiativ också till stadens övriga organ. Äldrerådet ordnar i mån av möjlighet också föreläsningar och rekreationsevenemang för seniorer, säger Vasa äldreråds ordförande Erkki Mäkelä och vice ordförande Irmeli Mandell.

Nyckelord

Kontakter

Ordförande för Vasa äldreråd Erkki Mäkelä, tfn 0500 271 211, makela.erkki@netikka.fi

Vice ordförande för Vasa äldreråd Irmeli Mandell, tfn 0500 367 685, irmeli.mandell@gmail.com

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

För första gången i Vasa förbereds ett språkprogram för hela staden7.5.2021 14:24:42 EEST | Tiedote

Nästan 100 olika språk talas i Vasa, vilket visar att flerspråkighet är en viktig del av en internationell stad som vår. Flerspråkighet återspeglas starkt även i det pågående omfattande språkprogrammet i Vasa stad. I synnerhet finns det en önskan att ytterligare öka användningen av engelska inom stadens service. Nu har invånarna möjlighet att påverka språkprogrammet och att uttrycka sin åsikt om det preliminära språkprogrammet fram till den 16 maj 2021.

Vaasassa laaditaan ensimmäistä kertaa koko kaupungin kattava kieliohjelma7.5.2021 14:23:44 EEST | Tiedote

Vaasassa puhutaan lähes 100 kieltä, siksi monikielisyys on tärkeä osa kansainvälistä kaupunkia. Monikielisyys näkyy vahvasti myös tekeillä olevassa laajassa Vaasan kaupungin kieliohjelmassa. Etenkin englannin kielen käyttöä halutaan entisestään lisätä kaupungin palveluissa. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kieliohjelmaan ja kertoa mielipiteensä kieliohjelman luonnoksesta 16.5.2021 asti.

Villor som kulturellt fenomen – Österbottens museums utställning belyser sommarbosättningens historia6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Österbottens museums sommarutställning är Villaliv, som presenterar villakulturens, sommarbosättningens och stuglivets historia i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid. Som ett övergripande kulturellt fenomen stäcker den sig utöver till temarelaterade föremål och konstruktioner även till fotografier och berättelser, även i digital form. Utställningen visas 7.5–29.8.2021.

Huvilat kulttuuri-ilmiönä – Pohjanmaan museon näyttely valottaa kesäasutuksen historiaa6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan museon kesänäyttelynä nähdään Huvilaelämää, joka esittelee Vaasan seudun ja Pohjanmaan huvilakulttuurin, kesäasutuksen ja mökkeilyn historiaa 1700-luvun lopulta nykypäivään saakka. Kokonaisvaltaisena kulttuuri-ilmiönä se ulottuu teemoittavan esineistön ja rakennelmien lisäksi valokuviin ja tarinoihin, myös digitaalisessa muodossa. Näyttely on esillä 7.5.–29.8.2021.

Närståendevårdarna kan i fortsättningen även köpa städhjälp med servicesedel6.5.2021 15:27:27 EEST | Tiedote

Användningen av servicesedeln inom närståendevården för personer som fyllt 18 år utvidgas till att även beröra städservice för att stöda välbefinnandet hos närståendevårdarna. Förslaget till förändringen kom från Vasanejdens närståendevårdare rf. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade om ärendet under sitt möte 20.4.2021. Förändringen träder ikraft fr.o.m. 18.5.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum