Vasa Elektriska Ab

Vasa Elektriska sänker elpriset: priset 19,87 cent/kWh från december

Dela

Vasa Elektriskas styrelse fattade i slutet av oktober ett principbeslut att sänka priset på produkterna Basel och Vindel. Det nya priset fastslogs på måndagen. Det nya priset gäller från 21.11.2022. Samtidigt fastställdes priset för kvartal ett inkommande år. Från och med december är priset mer än 10 cent billigare än i nuläget.

Priset för vintermånaderna: 19,87 cent/kilowattimme

Bolaget sänker priset på tillsvidareavtalen Basel och Vindel. Det nya priset från 21 november är 7,5 cent billigare än det nuvarande priset och från 1 december 10,03 cent billigare än det nuvarande priset. Skillnaden beror på sänkningen av mervärdesskatten för elenergi från och med december. Priset för produkten Basel och mätningssättet Allmän el är 19,87 cent per kilowattimme (moms. 10 %) från början av december till slutet av mars. I slutet av november är priset 22,40 cent/kWh (moms. 24 %).

- Prisändringen var ett stort beslut, berättar verkställande direktör Stefan Damlin.

Damlin berättar att bolaget hela hösten har jobbat med prisbilden och haft som mål att sänka priset så fort som möjligt.

- Vi har haft kundernas oro i åtanke varje dag. Vårt mål har därför varit att hitta en lösning som håller hela vintern. Vi har också diskuterat saken med Vasa stad längs med hösten.

Att sänka priset har på inga sätt varit en enkel sak.

- Riskerna på elmarknaden är på grund av det höga marknadspriset enorma just nu. Som bolag måste vi hela tiden beakta vår förmåga att bära dessa risker. Det har varit utmaningen i den här besvärliga marknadssituationen. Vi måste också långsiktigt kunna bygga på vår egen och hela Finlands produktionskapacitet.

Vasa Elektriska har i många omgångar lyft fram betydelsen av att Olkiluoto 3:s produktion. Kraftverkets tekniska utmaningar i slutet av höstens testperiod är en sak som ökar riskerna märkbart.

Fler inbesparingar för kunder

Damlin berättar att fjärrvärmepriset inte höjs i nuläget, trots att kriget i Ukraina påverkat till exempel bränslepriser.

- Också här har kundernas behov varit vår ledstjärna. Den här typen av beslut ger ytterligare inbesparingar för både konsumenter och företag.

Vasa Elnät har för sin del beslutat att överföra Fingrids tillfälliga lättnad av stamnätsavgifter till kundpriset. Det betyder en gottgörelse på cirka 10 procent i nättjänstavgiften.

Vasa Elektriska har också på kommande en produkt där kunden bättre ska kunna påverka sitt energipris genom att flytta elförbrukning till timmar när priset på elbörsen är lågt. Tack vare produktens prisstruktur behöver kunden ändå inte bära hela elbörsrisken.

- Vi vill motivera kunderna till att styra om sin elförbrukning till tidpunkter när det finns gott om el. Med den kommande produkten har kunderna möjlighet att också inverka direkt på Finlands elsjälvförsörjning. Vi strävar efter att ha produkten i vårt sortiment så fort som möjligt, konstaterar Damlin.

Olkiluoto 3 en mycket viktig faktor

Koncernen uppvisade ett positivt rörelseresultat för perioden januari–september, även om rörelsevinstprocenten sjönk en aning jämfört med föregående år. Den mest betydande bakgrundsfaktorn för koncernens resultat under kvartal tre är att elhandeln nu uppvisar ett positivt resultat efter att ha uppvisat ett negativt resultat för första halvåret.

- I augusti och september fick vi mycket produktion av stor betydelse, bland annat från Olkiluoto 3:s tester samt från kraftverket i Vasklot. Det möjliggjorde ett positivt resultat i elhandeln för första gången i år, och det är vi tacksamma för.

Resultatutsikterna för sista kvartalet präglas ännu av stor osäkerhet gällande hur produktionsanläggningarna är i drift under årets sista månader.  

- Huruvida Olkiluoto 3 är i gång eller inte har en stor betydelse. Om kraftverket producerar el har vi möjlighet att göra resultat. Riskerna växer om ibruktagningen ännu försenas, avslutar Damlin.

Prishöjningen i oktober och det nya beslutet att sänka priset mitt i en pågående prisperiod syns inte i resultatrapporteringen som sträcker sig till slutet av september.

Koncernen Vasa Elektriska

1–9/2022

1–9/2021

Omsättning M€

229,2

128,5

Förändring i omsättningen %

78,4

64,5

Rörelsevinst M€

18,7

12,8

Rörelsevinst %

8,1

9,9

Investeringar M€

15,6

32,1

Soliditetsgrad %

38,6

51,7

     

Försäljning av el GWh

1 383

1 351

Försäljning av fjärrvärme GWh

458

478

Elöveföring GWh

686

719

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 135 personer och omsättningen år 2021 utgjorde ca 209 milj. euro. År 2022 fyllde Vasa Elektriska 130 år.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Det höga marknadspriset utmanar både elanvändare och energibolag26.8.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

I januari–juni uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 126,2 miljoner euro (83,3 M€). Det utmanande energimarknadsläget ledde dock till en lägre rörelsevinstprocent än året innan. Rörelsevinsten var 5,4 procent (9,5 %). Soliditetsgraden sjönk till 49,1 procent (53,6 %). Orsaken till resultatet var framför allt de höga anskaffningskostnaderna för el som hos Vasa Elektriska påskyndar en övergång till nya typer av elprodukter. Elhandeln hade ännu inte under det första halvåret skapat någon vinst.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum