Vasa Elektriska Ab

Vasa får massivt underjordiskt energilager i Vasklot

Dela

Nästa år inleds användningen av ett massivt värmeenergilager i Vasa. Lagret är då det största av sitt slag i Finland. Det är EPV Energi och Vasa Elektriska som investerar i grottorna under kraftverket i Vasklot. Lösningen möjliggör en minskning på mer än 30 procent i användningen av stenkol samt en övergång till förnybar energi och koldioxidneutrala energikällor i fjärrvärmeproduktionen.

Värmeenergilager i Vasklot. Bild: EPV Energi
Värmeenergilager i Vasklot. Bild: EPV Energi

Tack vare lösningen kan grottorna i Vasklot utnyttjas som värmeenergilager. Lagret som utgörs av två grottor på 30 meters djup kommer vid tidpunkten för ibruktagningen att vara det största av sitt slag i Finland. Tidigare användes grottorna till lagring av olja.

- Vår målsättning är att vi kan använda grottorna i lagringssyfte nästa sommar, säger Vasa Elektriskas verkställande direktör Stefan Damlin.

- Lagret utgör en effektiv och mångsidig lösning i vår strävan att helt och hållet avsluta användningen av stenkol. Lösningen kommer att jämna ut fjärrvärmens produktionstoppar och på långsikt möjliggöra en allt större och mer flexibel användning av vind- och solenergi. Samtidigt kommer lagret att utöka möjligheten att använda spillvärme i Vasaområdet, fortsätter Damlin.

Grottornas totala volym uppgår till 210 000 m3. Den större grottan ska lagra uppvärmt vatten och vid behov kan värmen därifrån överföras till fjärrvärmenätet. Den mindre grottan kommer att fungera som expansionstank. Värmeenergins laddnings- och urladdningseffekt är 100 megawattimmar. Sammanlagt rymmer lagret en energimängd om 7 000–9 000 megawattimmar. Som jämförelse kan nämnas lagringskapaciteten hos Nordens största elbatteri, som ännu är under uppbyggnad. Den här lösningen är tusen gånger större.

- Vi har under en längre tid utrett möjligheterna att använda grottorna till värmelagring. Nu har vi en klar plan på hur kraftverket i Vasklot och grottorna i samband med det kan utnyttjas i värmeproduktionen, konstaterar direktör Mats Söderlund, som på EPV Energi ansvarar för kraftvärmeaffärsverksamheten.

- Energilagring är en lösning som inte är beroende av produktionsteknologi eller bränslen, och den passar bra ihop med vårt nuvarande system för värmeproduktion, tillägger Söderlund.

Enligt nuvarande planer tas värmelagret ibruk senast vid midsommar nästa år.

Projektets totala kostnader uppgår till cirka 5 miljoner euro. Projektet understöds av arbets- och näringsministeriet.

Fakta om grottorna i Vasklot:

  • Volymen är 150 000 m³ och 60 000 m³
  • Laddnings- och urladdningseffekten är 100 MW, vilket räcker till 4–20 dygn beroende på urladdningseffekt. Som jämförelse kan nämnas Nordens största elbatteri, som ännu är under uppbyggnad, vars laddnings- och urladdningseffekt uppgår till 6 MW.
  • Energilagrets kapacitet är 7–9 gigawattimmar
  • Lagret ligger under jorden på 30 meters djup
  • Storlek: höjd 22 och 30 meter, längd 178 meter och 313 meter
  • Byggdes på 1970-talet för lagring av olja.

Grottorna tömdes och rengjordes i slutet av 1990-talet.

Nyckelord

Kontakter

Stefan Damlin
verkställande direktör
Vasa Elektriska
Tfn 050 557 0726

Mats Söderlund
direktör, kraftvärmeproduktionen
EPV Energi
Tfn 010 505 5059

Bilder

Värmeenergilager i Vasklot. Bild: EPV Energi
Värmeenergilager i Vasklot. Bild: EPV Energi
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 140 personer och omsättningen år 2018 utgjorde ca 143 milj. euro.

EPV Energi är ett inhemskt energibolag som producerar och anskaffar cirka 6 % av all el som används i Finland. Vi är föregångare inom utsläppssnål och förnybar energi. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och driftsäker energiproduktion. Bolaget har kraftigt förnyat sin energiproduktionsmix och tack vare detta har koldioxidutsläppen minskat märkbart. Vårt mål är en klimatneutral energiproduktion fram till 2035. År 2018 kom redan 45 procent av EPV Energis elproduktion från förnybara energikällor och 75,5 procent från utsläppsfria energikällor. EPV Energi har över 65 års erfarenhet av hållbar energiproduktion och även i dag satsar vi målmedvetet på utsläppsfri produktion. År 2018 var EPV Energis omsättning 362 miljoner euro och antalet anställda 101 personer i slutet av året.

www.epv.fi

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Nuläget på elmarknaden kräver nya typer av avtal10.5.2022 07:10:00 EEST | Tiedote

I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 62,3 miljoner euro (51,0 M€). Den höga omsättningen ledde ändå inte till någon vinst. Rörelsevinsten blev negativ och landade på -3,3 miljoner euro (6,5 M€). Soliditetsgraden sjönk till 45,3 procent (53,0 %). Orsaken till det svaga resultatet ligger framför allt i höga anskaffningskostnader för el, något som påskyndar framtagning av nya verksamhetssätt i energibranschen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum