Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa satsar på att främja cykling och gång – invånarna engageras i beredningen

Dela

Vasa stad ska utarbeta ett program för främjande av cykling och gång. Målet för programmet är att ta fram en plan om med vilka åtgärder cykling och gång ska främjas under kommande år. Stadens invånare och andra som rör sig på området har möjlighet att genom att besvara den elektroniska enkät som öppnades 21.4 delta i planeringen och kartläggningen redan i ett tidigt skede. Bland alla som svarat lottas det ut ett presentkort på 100 euro till cykelservice.

Avsikten med den kartbaserade enkäten är att utreda stadsbornas nuvarande vanor vad gäller färdsätt samt kartlägga hinder och möjligheter för cykling och gång. Invånarna kan även komma med idéer och markera förbindelsebehov och problematiska punkter på kartan.

– Vasa saknar ett tydligt nätverk av huvudcykelvägar och dessutom bör det vara snabbt och enkelt att ta sig till centrumet från alla bostadsområden. Därför hoppas jag att Vasabor bidrar med kommentarer om i synnerhet planeringen av cykelvägnätet: hurdana nya förbindelser som behövs och var de allra bästa och högklassigaste cykelvägarna borde löpa, säger gatuplaneringschefen Siri Gröndahl.

Stadsstrukturen i Vasa är tät och stöder hållbara färdsätt. Dessutom bor upp till 80 procent av stadens invånare inom fem kilometers radie från centrumet. Förutom ett omfattande cykelvägnät är avsikten att också utveckla stadskärnan under kommande år.

– Bland annat ska promenadcentrumet i Vasa byggas ut och utvecklas så att det blir ännu mångsidigare och attraktivare än tidigare. Tanken är att stärka i synnerhet Hovrättsesplanadens roll som en lockande gångförbindelse mellan stadsstranden, stadens centrum och Resecentret, fortsätter Gröndahl.

Programmet för främjande av cykling och gång i Vasa görs upp i samarbete med det nordiska företaget Sitowise som specialiserar sig på byggda miljöer. För arbetet har erhållits statsunderstöd för mobilitetsstyrning av transport- och kommunikationsverket Traficom.

Programmet bygger på programmet för hållbara färdsätt från 2019, där målet är att utveckla trafiknätverket för cykling och gång, bidra till säkerheten och trivseln samt att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Vasa siktar på att vara klimatneutral år 2030.

Enkäten kan besvaras fram till 5.5 på adressen https://new.maptionnaire.com/q/22bgo4te9hv4
Enkätresultaten publiceras på vasa.fi/cykling i maj.

Kontakter

Siri Gröndahl, gatuplaneringschef, Vasa stad
+358 40 563 66 35
siri.grondahl@vaasa.fi

Milla Talja, projektchef, Sitowise
+358 44 427 91 85
milla.talja@sitowise.com

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

För första gången i Vasa förbereds ett språkprogram för hela staden7.5.2021 14:24:42 EEST | Tiedote

Nästan 100 olika språk talas i Vasa, vilket visar att flerspråkighet är en viktig del av en internationell stad som vår. Flerspråkighet återspeglas starkt även i det pågående omfattande språkprogrammet i Vasa stad. I synnerhet finns det en önskan att ytterligare öka användningen av engelska inom stadens service. Nu har invånarna möjlighet att påverka språkprogrammet och att uttrycka sin åsikt om det preliminära språkprogrammet fram till den 16 maj 2021.

Vaasassa laaditaan ensimmäistä kertaa koko kaupungin kattava kieliohjelma7.5.2021 14:23:44 EEST | Tiedote

Vaasassa puhutaan lähes 100 kieltä, siksi monikielisyys on tärkeä osa kansainvälistä kaupunkia. Monikielisyys näkyy vahvasti myös tekeillä olevassa laajassa Vaasan kaupungin kieliohjelmassa. Etenkin englannin kielen käyttöä halutaan entisestään lisätä kaupungin palveluissa. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kieliohjelmaan ja kertoa mielipiteensä kieliohjelman luonnoksesta 16.5.2021 asti.

Villor som kulturellt fenomen – Österbottens museums utställning belyser sommarbosättningens historia6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Österbottens museums sommarutställning är Villaliv, som presenterar villakulturens, sommarbosättningens och stuglivets historia i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid. Som ett övergripande kulturellt fenomen stäcker den sig utöver till temarelaterade föremål och konstruktioner även till fotografier och berättelser, även i digital form. Utställningen visas 7.5–29.8.2021.

Huvilat kulttuuri-ilmiönä – Pohjanmaan museon näyttely valottaa kesäasutuksen historiaa6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan museon kesänäyttelynä nähdään Huvilaelämää, joka esittelee Vaasan seudun ja Pohjanmaan huvilakulttuurin, kesäasutuksen ja mökkeilyn historiaa 1700-luvun lopulta nykypäivään saakka. Kokonaisvaltaisena kulttuuri-ilmiönä se ulottuu teemoittavan esineistön ja rakennelmien lisäksi valokuviin ja tarinoihin, myös digitaalisessa muodossa. Näyttely on esillä 7.5.–29.8.2021.

Närståendevårdarna kan i fortsättningen även köpa städhjälp med servicesedel6.5.2021 15:27:27 EEST | Tiedote

Användningen av servicesedeln inom närståendevården för personer som fyllt 18 år utvidgas till att även beröra städservice för att stöda välbefinnandet hos närståendevårdarna. Förslaget till förändringen kom från Vasanejdens närståendevårdare rf. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade om ärendet under sitt möte 20.4.2021. Förändringen träder ikraft fr.o.m. 18.5.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum