Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stad är en stabil och trygg arbetsgivare

Dela

Vasa stad lät under februari göra två olika enkäter med syftet att ta reda på Vasa stads anseende som arbetsgivare både bland de anställda och externt bland potentiell ny arbetskraft i närkommunerna och i andra delar av Finland. Stadens anseende som arbetsgivare fick ett bra vitsord både i den interna och i den externa enkäten. I resultaten från båda enkäterna fanns det många likheter, men skillnader fanns också. Resultaten utnyttjas vid riktandet av utvecklingsåtgärderna till rätt delområden.

På den interna enkäten svarade 547 arbetstagare och på den externa enkäten fick vi 292 svar. I den externa enkätens urval togs svar från följande områden: Landskapet Österbotten (91), Karleby (25), Seinäjoki (24), huvudstadsregionen (76) samt övriga Finland (76). Datainsamlingen med elektroniska enkätformulär och analyseringen av resultaten genomfördes av T-Media.

- Nu har vi bra data som stöd för utvecklingsarbetet, så att Vasa stad i framtiden blir en allt attraktivare arbetsgivare med större dragningskraft. Tack till dem som svarat, vi fick in bra med svar och förslag på hur stadens interna arbetsgivarbild kan utvecklas. De här kommer att utnyttjas i utvecklingsarbetet, säger Vasa stads rekryteringsansvariga Anne Lindell.

Det är tryggt att arbeta hos staden

Som helhet är Vasa stads anseende bland de egna anställda på en måttlig nivå.  Speciellt upplevs staden bland de anställda som en pålitlig, trygg och säker arbetsgivare samt en ansvarsfull aktör. Stadens ansågs vara en ansvarsfull aktör som i sina åtgärder beaktar samhället och miljön.

Staden fick bra resultat också i kategorierna för innovation, produkter och service samt förvaltning. I fråga om ekonomin var man inte lika optimistisk utgående från enkäten och i avancemangsmöjligheterna önskades förbättringar. De mest aktuella frågorna bland dem som svarade var lönerna samt personalförmånerna, med vilka man var minst nöjd i förhållande till de övriga delområdena. Nästan alla de som svarat på undersökningen skulle ändå söka sin nuvarande arbetsuppgift på nytt.

- Resultaten kommer att utnyttjas också i uppdateringsarbetet för stadens belöningsprogram. Vi fick goda infallsvinklar till hur vi genom belöningsförfarande bäst kan motivera och engagera de anställda samt locka till oss kompetent arbetskraft, berättar Vasa stads personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Vasa är en flerspråkig bostadsort

Den största skillnaden i resultaten mellan den externa och den interna enkäten var att potentiella arbetstagare inte ännu uppfattar att Vasa stad erbjuder intressanta arbetsuppgifter i samma omfattning som den nuvarande personalen, som däremot ger ett bra vitsord för ifrågavarande delområde.

I den externa enkäten är den största utmaningen bland potentiella arbetstagare att intresset för att bo i Vasaregionen är så liten. Oviljan att flytta ökar enligt enkäten av dåliga kunskaper i svenska, eftersom tvåspråkighet antas vara ett krav för att få jobb.

- Vi har uppgifter där kunskaper i både finska och svenska är nödvändiga. Men vi har också uppgifter dit man kan söka utan fullständiga språkkunskaper, så vi uppmuntrar till att modigt lämna in ansökan, och man kan fråga mera om språkkunskapskraven, påminner Anne Lindell.

- Vasa är en internationell stad, där man utöver de inhemska språken dessutom i vardagen talar närmare hundra andra modersmål. Här kan du skapa ett sådant liv som du önskar, och inom det exportdominerade näringslivet hitta en arbetskarriär, där du kan förverkliga dig själv på ett, två eller flera språk, säger Vasa stads marknadsföringssakkunniga Eevamaria Paasikari.

De högsta enskilda bedömningarna kom om staden som en trygg och långvarig arbetsgivare som främjar mångformighet och kulturell mångfald. Vasa stad ansågs också erbjuda måttligt med goda avancemangsmöjligheter, möjliggöra utvecklande av kompetensen och arbete med moderna redskap.

- Som helhet är Vasa stads anseende som arbetsgivare utåt på en måttlig nivå. Speciellt upplevs staden vara en rejäl, stabil och trygg arbetsgivare samt en ansvarsfull aktör som erbjuder prisvärd service, sammanfattar T-Medias forskare ED Petteri Puska.

Nyckelord

Kontakter

Personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen, tfn 040 527 3766, tuulikki.kruhse-pout@vasa.fi

Rekryteringsansvarig Anne Lindell, tfn 040 153 4564, anne.lindell@vasa.fi

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum