Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stad föreslår att samarbetsavtalet med Världsarvet rf ska sägas upp – fortgår med att satsa på marknadsföring och utveckling

Dela

Vasa stad föreslår att samarbetsavtalet med Kvarkens Världsarv rf ska sägas upp. Orsaken till detta är stadens ekonomiska situation samt de betydande andra satsningar som görs på marknadsföringen och utvecklandet av världsarvsområdet. Staden kommer också i fortsättningen att satsa på att utveckla världsarvsobjektet via olika projekt samt på att marknadsföra och synliggöra skärgården i Kvarken via Visit Vaasa.

För stadsstyrelsen i Vasa föreslås att samarbetsavtalet med och medlemskapet i Kvarkens Världsarv rf ska sägas upp från 1.1.2021. I samarbetsavtalet är världsarvskommunerna (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax och Korsnäs) och Forststyrelsen med.

- Också om vi föreslår att samarbetsavtalet ska sägas upp, är skärgården i Kvarken och statusen som Unescos världsarv för oss viktiga trumfkort inom turismen och ett fantastiskt utfärdsmål för invånarna. Det vill vi också i fortsättningen utveckla och slå vakt om, betonar stadsdirektör Tomas Häyry.

- En orsak till förslaget till uppsägning är stadens ekonomiska situation. Vi utvärderar också andra av stadens medlemskap i olika föreningar och organisationer som möjliga sparobjekt. En annan motivering till förslaget är att vi redan nu satsar synnerligen stora summor via andra kanaler på att utveckla och marknadsföra Världsarvsområdet och vi kommer att satsa på dem också i framtiden, säger Häyry.

Målet med det ursprungliga avtalet från år 2012 var att förena parternas resurser och kunnande för att utveckla och marknadsföra världsarvsområdet. Visit Vaasa, som grundades efter detta, har tagit en viktig roll i fråga om att marknadsföra och sälja regionens turismobjekt och i synnerhet världsarvsområdet.

- Vi upplever att Visit Vaasa delvis har tagit över skötseln av de marknadsföringsmål som i tiderna ställdes på föreningen, och därför anser vi att det här är fråga om delvis överlappande verksamhet. Samtidigt satsar vi betydande summor på Visit Vaasas marknadsföringsåtgärder som inbegriper världsmarknadsobjektet utöver den grundläggande finansieringen, dvs. vår andel är avsevärt större än de andra kommunernas andel i förhållande till invånarantalet, påminner Häyry.

Också den nya webbplatsen vaasa.fi, i vilken vaasa.fi, visitvaasa.fi, kvarken.fi och vasaregionen.fi sammanslogs, ger bättre synlighet för och flera besökare än tidigare i den del av webbplatsen som marknadsför världsarvsområdet. Staden vill satsa på åtgärder med vilka verkningsfullhet och bredare synlighet kan fås för Världsarvsobjektet.

Staden satsar på projekt och Terranova

Vasa stad finansierar med totalt 41 000 euro projekten Lystra och Destination Kvarken, av vilka det ena helt och hållet knyter an till världsarvsobjektet och det andra delvis. Staden upprätthåller och utvecklar också Österbottens museums utställning Terranova, som presenterar naturen i Kvarken och Vasaregionen från istiden ända fram till nutid. Världsarvsobjektet har i höst också lyfts fram som ett av spetsbudskapen i Vasa stads och Vasaregionens utveckling Vasek Ab:s gemensamma imagekampanj, som har fått omfattande synlighet i hela landet.

Förslaget lämnas till stadsstyrelsen för beslut 2.12.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum