Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stad gjorde ett resultat på 18 miljoner euro

Dela

Vasa stads bokslut för år 2021 har färdigställts. Rekordstora skatteinkomster och statens coronaunderstöd medförde att Vasa stads ekonomi kunde visa ett överskott, även om verksamhetsutgifterna var större än beräknat.

Stadsdirektör Tomas Häyry är nöjd över att man har kunnat fortsätta på vägen för en hållbar kommunal ekonomi.

- Vårt mål var att kunna samla en ekonomisk buffert inför framtiden och det lyckades. Först coronasituationen och nu läget i Ukraina för med sig osäkerhet i ekonomin, men det ekonomiska överskottet som nu ackumuleras ger ett litet spelrum för att agera, även om kostnaderna skulle öka i någon mån. Ju stabilare grund som kan byggas för ekonomin, desto bättre kan vi garantera en kontinuitet i verksamheten, även om det skulle ske överraskande förändringar i omvärlden, säger Häyry.

Den kommunala ekonomin stärktes genom understöd och skatteinkomster

Tack vare en ökning av skatteinkomsterna och statsunderstöden är utfallet för fjolårets årsbidrag 50 miljoner euro, vilket är ca 10 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten.

Det goda resultatet på 18 miljoner euro förklaras med ett understöd på 10 miljoner euro som Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat för täckande av de direkta coronakostnaderna. Utöver det fick Vasa stad en höjning av den prövningsbaserade statsandelen med 2,2 miljoner euro.

Rekordartade 314,5 miljoner euro inflöt i skatteinkomster till staden år 2021. Ökningen i förhållande till föregående år är över 14 miljoner euro. Den kraftiga ökningen av samfundsskatteintäkterna förklaras delvis av en höjning av fördelningsandelen för kommunernas samfundsskatt som staten gjort som en stödåtgärd, vilket gav staden en ökning i skatteinkomsterna med ca 5,8 miljoner euro.

Tack var detta var resultatet bättre än prognostiserat, fastän kostnaderna ökade.

- Kostnadsökningen berodde på de åtgärder som coronan orsakat, upphandlingar och köp av service. Materialupphandlingarna ökade på grund av upphandlingsförbuden de föregående åren. Köpen av service gällde speciellt specialsjukvård samt boendeservicens köp inom social- och hälsosektorn. Det här är det sista bokslutet, där social- och hälsovårdsservicen syns som en egen sektor. I bokslutet år 2022 har den beaktats som köp av service inom koncernstyrningssektorn och från år 2023 är finansieringen på välfärdsområdenas ansvar, säger ekonomi- och strategidirektör Miia Äkkinen.

Investeringsreserveringarnas belopp höjs

Av räkenskapsperiodens resultat föreslås att en investeringsreservering på 10,1 miljoner euro görs på kommande daghemsinvesteringar, på hamnområdet och datasystemsförnyelse inom ekonomin.

Utöver det här bereder man sig på att bilda en vänortsfond Vasa-Umeå för 100 000 euro. Med fonden stärks båda områdenas attraktionskraft och samarbetet.

- Efter åren av sparande har vi en reparationsskuld både i servicenätet och i stadens infrastrukturnät. Utöver de här ska man sköta om investeringar som främjar livskraften och attraktiviteten och samtidigt ändå också hålla stadens skuldsättning i schack. Genom investeringsreserveringar förbereder man sig på framtiden. Även om de två senaste årens resultat har varit utomordentligt, förekommer det osäkerhet inför de kommande åren i anslutning till finansieringen av välfärdsområdena. Också inflationen, kostnadsökningar samt världsläget inverkar på den kommunala ekonomin, funderar Äkkinen.

Koncernens resultat alltjämt positivt

År 2021 steg stadskoncernens resultat till 20,4 miljoner euro. Föregående års toppsiffror (42,6 miljoner euro) nåddes inte, eftersom stadens och Vasa Elektriska Ab:s resultat blev lägre än föregående år. För Vasa Elektriska var senaste år utmanande speciellt på grund av den häftiga höjning som skedde i elpriserna.

- Av koncernbolagen kan man lyfta fram vårt nyaste bolag, TT Botnia Ab, som erbjuder företagshälsotjänster och genast under sitt första verksamhetsår gjorde ett positivt resultat. Det är också värt att nämna Vasa yrkeshögskola Ab som utöver ett gott resultat ifjol också blev godkänd i den nationella auditeringen, berättar Häyry.

Bokslutet för år 2021 behandlas i stadsstyrelsen 31.3 och i stadsfullmäktige 13.6.

Stadsstyrelsen föredragningslista där bokslutet behandlas finns tillgänglig på fredag eftermiddag 25.3 på nätet: https://twebsv.vaasa.fi/

 

Bokslutet 2021 i siffror (preliminärt 24.3.2022):

 • Årsbidrag………………………………50,0 miljoner euro (år 2020: 62,9 miljoner euro)
  Ändring 2020 - 2021…......................-12,9 miljoner euro (-13%)

 • Räkenskapsperiodens under/överskott..8,0 miljoner euro (år 2020: 27,7 miljoner euro)
  Ändring 2020 - 2021…………………….-19,7 miljoner euro (-71%)

 • Skatteinkomster …………………314,5 miljoner euro (år 2020: 299,9 miljoner euro)
  Ändring 2020 –2021…………....+14,5 miljoner euro (+5%)

 • Statsandelar …………………….134,0 miljoner euro (år 2020: 141,3 miljoner euro)
  Ändring 2020 - 2021…………….-7,2 miljoner euro (-5%)

 • Lånestock e/invånare …………..4 499 e / invånare (år 2020: 4 140 e / invånare)
  Ändring 2020-2021………………358 e (9 %)

 • Investeringar nettoutgift…………..56 miljoner euro (år 2020: 73 miljoner euro)
  Ändring 2020 – 2021……………..-17 miljoner euro (-23%)

 • Invånarantal 2021………………….67 631 (år 2020: 67 569)
  Ändring 2020 – 2021….................+62 (0,1%)

 • Stadskoncernens resultat…………20,4 miljoner euro (år 2020: 42,6 miljoner euro)
  Ändring 2020–2021……………….-22,3 miljoner euro (-52 %)

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Välkommen på evenemanget vid Alkula gård – som stöd för planläggningen samlas information in av områdets användare16.5.2022 16:46:15 EEST | Tiedote

Planläggningen ordnar i samarbete med Alkulas 4H-förening, Gamla Vasa förening och guiderna vid Korsholm och Vasa ett publikevenemang vid Alkula gård måndagen 23.5 kl. 17-19. Vid evenemanget presenteras målen för planläggningen som börjar senare i år för området vid Alkula, vi bekantar oss tillsammans med gården och dess omgivning, samt samlar information av områdets användare som stöd för planläggningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum