Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stad gör ett avtal med Vasa övningsskola gällande elevantagning

Dela

Vasa stad har utarbetat ett avtal med Åbo Akademi och Vasa övningsskola gällande elevantagning och elevantagningsprocesserna. Avtalet som gäller den svenskspråkiga förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen garanterar bl.a. att elever med behov av särskilt stöd har rätt att få det stöd som de behöver i sin närskola.

Tidigare har det inte funnits något avtal gällande elevantagningen mellan staden och Vasa övningsskola. Vasa övningsskola fungerar som närskola och har ett eget elevupptagningsområde och är därför skyldig att ordna samma stöd för eleverna som andra skolor. Avsaknaden av ett avtal förorsakade problem förra våren för några elever som är i behov av särskilt stöd.

- Avtalet förtydligar situationen och garanterar, att alla elever behandlas jämlikt. Enligt avtalet kan också Vasa övningsskola ge lagstadgat stöd till de elever som behöver det, berättar Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala.

Finansieringssystemet för övningsskolorna har brister

I det nya avtalet har man också definierat de fall, där Vasa stad deltar i kostnaderna som uppkommer vid ordnandet av undervisningen för elever med förlängd läroplikt.

- Som exempel en elev som har förlängd läroplikt och kan delta i den allmänna undervisningen; i ett sådant fall står Vasa stad för hälften av lönekostnaderna för ett skolgångsbiträde, berättar skoldirektör Marianne West.

I avtalet har också beskrivits, att elever som är i behov av specialundervisning på heltid i smågrupp och/eller undervisning enligt verksamhetsområden anvisas skolplats i kommunal skola.

Statens övningsskolor får inte samma förhöjda statsandelar som kommunerna får för elever med förlängd läroplikt. Denna brist i finansieringssystemet har lett till, att Vasa övningsskola inte har kunnat erbjuda samma stödformer som andra skolor till elever med förlängd läroplikt och med behov av särskilt stöd.

Enligt Knookala har finansieringssystemet för övningsskolorna gått vidare i både riksdagen och ministeriet.

- Vi vill att denna brist i finansieringen rättas till och budet har gått vidare bl.a. direkt till undervisningsministern, berättar Knookala.

Avtalet har uppgjorts i samarbete mellan Vasa stads sektorchef och tjänstemän samt Åbo Akademis och Vasa övningsskolas tjänstemän enligt direktiv från Regionförvaltningsverket och Utbildningsstyrelsen. Avtalet träder i kraft 1.1.2019. Avtalet revideras vart tredje år eller vid behov tidigare, om det sker förändringar i lagar, förordningar eller i verksamheten.

Nämnden för fostran och undervisning beluter om godkännandet av avtalet vid sitt möte 14.12.2018.

Kontakter

Bildningsdirektör Christina Knookala, tfn 040 5565011, christina.knookala@vaasa.fi

Skoldirektör Marianne West, tfn 040 777 3225, marianne.west@vaasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum