Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa stad rekryterade 611 personer trots coronapandemin

Dela

Vasa stad rekryterade år 2020 sammanlagt 611 personer. Talet är relativt högt med beaktande av den pågående globala pandemin. Föregående år rekryterade Vasa stad 577 personer. Mest rekryterade staden i år lärare och sjukskötare samt handledare inom bildningsväsendet. Andelen anonymt rekryterade personer ökade och arbetsgivarbilden utvecklas effektivt i Vasa.

År 2020 var antalet arbetssökande sammanlagt 4914, av vilka 70 % var kvinnor och 30 % män. I stadigvarande arbetsförhållanden anställdes 374 arbetstagare och i visstidsuppgifter 230 personer.

Varje månad sysselsätter vi i genomsnitt 330 personer även i kortvariga vikariat i enheter inom småbarnspedagogiken samt social- och hälsosektorn.

Vidare sysselsatte man med anslag som Vasas stadsfullmäktige beviljat 168 långtidsarbetslösa år 2020. Antalet personer som omfattades av sysselsättningsskyldighet var sammanlagt 16, av vilka 9 hade börjat år 2019 och fortsatte till år 2020. År 2020 inleddes sju nya anställningsförhållanden.Vasa stad sysselsatte 13 partiellt arbetsföra personer.

Vasa stads rekryteringar år 2020

Rekryteringar: 426
Arbetsplatser: 611
Stadigvarande 374, visstidsanställda 230
Sökande: 4914 (av vilka 70 % kvinnor och 30 % män)
Tjänster 105, anställningsförhållanden 409
Modersmålsfördelningen: Finska 65 %, svenska 28%, annat 7%
Olika yrkesbeteckningar: 161
Andelen anonyma rekryteringar: 23
Externa ansökningar 555, interna ansökningar 56 (totalt 611)

Yrkesbeteckningar som det inkom med mest ansökningar till:

Lärare, lektorer
Sjukskötare
Handledare (socialhandledare, handledare, ungdomsledare, familjehandledare)
Skolgångsassistenter
Lärare inom småbarnspedagogik
Vårdare
Överläkare, läkare + tandläkare
Hälsovårdare
Psykologer
Barnskötare inom småbarnspedagogik

Åldersfördelningen:

Under 20 år > 31%
20-29 år > 29%
30-39 år > 17%
40-49 år > 12,5 %
50-59 år > 9 %
Över 60 år > 1,5%

Den anonyma rekryteringen utökades och arbetsgivarbilden utvecklas

Anonym rekrytering testades inom Vasa stad för första gången redan år 2018. Erfarenheterna har varit positiva både bland sökandena och rekryterarna. I anonym rekrytering ser förmannen inte sökandens personuppgifter i ansökan i det skede då potentiella intervjukandidater väljs. I ansökan lyfts däremot fram uppgifter som är relevanta för vad som krävs för uppgiften samt som med tanke på stadens strategi är väsentligt.

Inom Vasa stad gjordes 12 anonyma rekryteringar år 2019 och år 2020 23 anonyma rekryteringar.

I Vasa stads strategi ingår som en viktig del även att aktivt utveckla arbetsgivarbilden. Staden använder en enkät, där man frågar om sökandenas ansökningserfarenheter. Enkäten skickas till alla som sökt arbete hos Vasa stad. Vidare utreder staden som bäst arbetsgivarbilden med hjälp av både intern och extern arbetsgivarbildsgranskning.

- Utvecklande av arbetsgivarbilden är mycket viktigt för att kunna locka kompetenta yrkesmänniskor. Utgående från resultaten kan vi göra en utvecklingsplan och på så sätt inrikta åtgärder på rätt sak, berättar Anne Lindell från stadens rekryteringsservice.

Rekordbra år för sommarjobbens del

Vasa stad sysselsatte sammanlagt 433 unga sommarjobbare år 2020. Idrottsstipendier delades ut till 18 ungdomar som var intresserade av att arbeta inom idrott, 4h-företagarstöd beviljades till sex unga personer som var intresserade av att prova på företagande. Vidare understödde man 46 ungdomars sysselsättning genom att beviljade dem en sommarjobbssedel.

Därutöver anställde staden sommarvikarier i olika uppgifter. Sammanlagt cirka 195 sommarvikarier för närvårdare anställdes till social- och hälsosektorns enheter. Cirka 43 sommarvikarier för sjukskötare anställdes och fyra sommarvikarier för avdelningssekreterarna.

- Trots coronan och delvis på grund av den, hade vi ett rekordbra år för sommarjobbens del. Det här är beaktansvärt eftersom många kommuner inhiberade alla sommarjobb, berättar Vasa stads sysselsättningsansvarig Helena Nurmikoski.

Lediga arbetsplatser inom Vasa stad kan sökas här: kuntarekry.fi/se 
Mer information om arbetsplatserna: facebook.com/rekryvaasa/vaasa.fi/rekrytering

Nyckelord

Kontakter

Rekryteringsansvarig Anne Lindell, tfn 040 153 4564, anne.lindell@vasa.fi

Sysselsättningsansvarig Helena Nurmikoski, tfn 040 173 0517, helena.nurmikoski@vasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa satsar på att främja cykling och gång – invånarna engageras i beredningen21.4.2021 08:16:49 EEST | Tiedote

Vasa stad ska utarbeta ett program för främjande av cykling och gång. Målet för programmet är att ta fram en plan om med vilka åtgärder cykling och gång ska främjas under kommande år. Stadens invånare och andra som rör sig på området har möjlighet att genom att besvara den elektroniska enkät som öppnades 21.4 delta i planeringen och kartläggningen redan i ett tidigt skede. Bland alla som svarat lottas det ut ett presentkort på 100 euro till cykelservice.

Vaasassa panostetaan pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen – asukkaat mukaan valmisteluun21.4.2021 08:15:01 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki on laatimassa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena luoda suunnitelma toimenpiteistä, joilla kävelyä ja pyöräilyä edistetään tulevina vuosina. Kaupungin asukkailla ja muilla alueella liikkuvilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja kartoitustyöhön jo alkuvaiheessa 21.4. avatun sähköisen kyselyn avulla. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 100€ lahjakortti pyörähuoltoon.

Elektroniskt har redan nästan 2500 tider bokats för vaccinering mot coronaviruset20.4.2021 16:09:45 EEST | Tiedote

Vasaborna har tagit emot den elektroniska tidsbokningen till vaccineringen mot coronaviruset väldigt bra. Tjänsten öppnades 12.4 och fram till 19.4 hade redan 2471 vaccineringstider bokats. Tider sätts ut i det elektroniska bokningssystemet vartefter hälsostationerna får vacciner mot coronaviruset, som är lämpliga för de olika åldersgrupperna. Mängden vacciner som anländer vet man ungefär en vecka åt gången.

Sähköisen asioinnin kautta on varattu jo lähes 2500 koronarokotusaikaa20.4.2021 16:04:15 EEST | Tiedote

Vaasalaiset ovat ottaneet odotetun sähköisen ajanvarauksen koronarokotteisiin todella hienosti. Palvelu avattiin 12.4. ja nyt 19.4. mennessä on sähköisesti varattu jo 2471 koronarokotusaikaa. Aikoja sähköiseen varausjärjestelmään laitetaan sitä mukaa, kun eri ikäryhmiin sopivia koronarokotteita saapuu terveysasemille. Saapuneiden rokotteiden määrät tiedetään noin viikko kerrallaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum