Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasaregionens kollektivtrafik förnyas och invånarna engageras – nu efterlyses förslag till slagkraftigt namn inför en omröstning

Dela

Vasa stad och Korsholms kommun bildar ny regional kollektivtrafik som planeras och utvecklas tillsammans med invånarna för att bli fungerande. Namnet för den kollektivtrafikaktör som startar år 2022 börjar planeras och nu engageras invånarna för att få fram ett lämpligt namn som är lätt att minnas.

I namntävlingens första skede tar Vasa och Korsholm emot förslag till ett bra namn på kollektivtrafiken. Namnet ska avspegla den lokala kulturen och kunna användas på både svenska och finska. Namntävlingen avslutas med en omröstning, där invånarna kan välja sin favorit bland tre förslag som ett expertråd sållar fram. Det vinnande namnet i omröstningen publiceras i september under Mobilitetsveckan.

”När namnet är valt börjar planeringen av den nya kollektivtrafikaktörens visuella framtoning, och tillsammans med ett bra namn och förnyelse av servicen ska den göra kollektivtrafiken mera attraktiv. Framtoningen kommer att utgå ifrån Vasaregionens nya framtoning och ett känt och positivt varumärke sänker tröskeln för att hoppa på bussen," berättar Eevamaria Paasikari, marknadsföringssakkunnig på Vasa stad.

Förnyade busslinjer i Vasaregionen kommer att göra kommuninvånarnas vardag enklare och därmed uppmuntrar de till ökad användning av kollektivtrafiken men tröskeln bör sänkas även långsiktigt genom marknadsföring. En enhetlig aktör säkerställer både bättre kundservice och tydligare kommunikation.

"För närvarande har lokalbussarna i Vasa och Korsholm sex olika logotyper, vilket är besvärligt för kunderna. När vi övergår till en aktör med ett enda namn, blir helheten mera enhetlig i fråga om både tidtabeller och marknadsföring", konstaterar Paasikari.

Kommunikationen om reformen och skapandet av ett varumärke sporrar till övervägande av attityder

Strävan med kommunikationen om kollektivtrafiken som förnyas och delaktigheten i skapandet av ett varumärke är att sporra invånarna till att fundera över sina attityder och värden. Nu är det vanligt i Vasaregionen att ta bilen också för korta sträckor, fastän 87 % av invånarna bor på mindre än 300 meters avstånd från busshållplatsen.

”Målet för reformen och varumärkesarbetet är att invånarna i Vasa och Korsholm ska vara stolta över den lokala kollektivtrafiken och aktivt delta även i utvecklingen av den”, säger Vasa stads kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

En fungerande kollektivtrafik ökar områdets dragningskraft och påskyndar även Vasa stads mål att vara en koldioxidneutral stad på 2020-talet.

”Målet är gemensamt för hela Vasaregionen”, understryker Backlund och hoppas likaså att invånarna i såväl Vasa som Korsholm ska ta till sig den nya kollektivtrafiken.

”Det är för kommuninvånarna som servicen utvecklas och uttryckligen så att kommuninvånarna engageras och hörs. Nu har invånarna en ypperlig möjlighet att påverka det namn som kollektivtrafiken i området ska föras fram med förutom i den egna regionen även i andra delar av Finland.”

Även Gustaf Westerholm som ansvarar för kommunikationen vid Korsholms kommun understryker att kollektivtrafiken och de positiva sidorna med den bör föras fram på ett mera synligt sätt.

”Vi måste berätta för kommuninvånarna hur kollektivtrafiken fungerar och varför det lönar sig att ta bussen. Om ingen vet att vi har den bästa kollektivtrafiken i Finland, så använder ingen den heller”, säger Westerholm.

”Korsholm är en vidsträckt kommun med långa avstånd, därför är tröskeln för att lämna bilen hemma hög. Med kommunikation, ett varumärke och synlighet ska tröskeln nu sänkas. Redan en bilresa mindre är en bra sak."

Den som lämnar in namnförslag kan vinna upp till ett helt års bussresor vid utlottningen

Förslag till namn på Vasaregionens kollektivtrafik tas emot under tiden 20.8–3.9.2020 på Vasas och Korsholms webbplatser, sociala mediekanaler samt kollektivtrafikens serviceenheter. Bland alla dem som lämnar in namnförslag och kontaktuppgifter utlottas följande tre priser: bussresor i ett år, ett halvt år eller tre månader.

En blankett på webben för namnförslag, och om så önskas kontaktuppgifter samt mer information om kollektivtrafikförnyelsen, finns på följande adress:https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/trafik-och-gator/kollektivtrafik/kollektivtrafiken-ar-2022/ (publiceras 20.8.)

Nyckelord

Kontakter

Kontaktpersoner

Marknadsföringssakkunnig Eevamaria Paasikari, Vasa stad, tfn 040 587 9531, eevamaria.paasikari@vaasa.fi

Kommunteknikens direktör Jukka Talvi, Vasa Stad, tfn 040 831 1550, jukka.talvi@vaasa.fi

Kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund, Vasa stad, tfn 040 578 8499, anastassia.backlund@vaasa.fi

Webbkommunikatör Gustaf Westerholm, Korsholms kommun, tfn 044 727 1510, gustaf.westerholm@korsholm.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum