Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasas äldreråd bevakar noga planeringen och genomförandet av Österbottens välfärdsområde

Dela

Till de viktigaste uppgifterna för Vasas äldreråd under år 2021 hör att bevaka planeringen och genomförandet av Österbottens välfärdsområde samt att upprätthålla åldervänligheten i Vasa på flera olika sätt.

Rådet bevakar planeringen av servicenätet för seniorer på Österbottens välfärdsområde och tar vid behov ställning till planerna med tanke på seniorerna i Vasa. Rådet är särskilt intresserat av hur tillgänglig servicen är, av digitaliseringen och koncentreringen av servicen.

– Vi håller ögonen också på situationen för Pensionärernas verksamhetscenter, eftersom verksamhetscentret är en viktig samlingsplats för pensionärsföreningar och andra föreningar för seniorer, säger ordföranden för Vasas äldreråd Erkki Mäkelä.

Vasa stad med i Världshälsoorganisationens nätverk för åldersvänliga städer

I och med ett initiativ av Äldrerådet står Vasa i år i begrepp att ansluta sig till Världshälsoorganisationens nätverk för åldersvänliga städer. Vid främjandet av seniorers välmående behövs ett tväradministrativt samarbete.

– Stadens åldersvänlighet har planerats under åren 2018–2019 i samarbete mellan stadens bostadschef, representanter för Äldrerådet, tillgänglighetskoordinatorn, hem- och anstaltsvårdens utvecklingsplanerare samt ansvariga personer inom stadens olika förvaltningar, beskriver vice ordföranden för Vasas äldreråd Irmeli Mandell.

Som ett resultat har Vasas åtgärdsprogram för åldersvänlighet utarbetats för åren 2020–2025. Det innehåller åtgärder som anknyter till bl.a. boende, trafik, tillgänglighet, kultur- och idrottstjänster samt social- och hälsovårdstjänster. Åtgärdsprogrammet har fogats till Äldrepolitiska programmet. Åtgärdsprogrammet godkändes i stadsfullmäktige 4.5.2020.

Utvecklandet av åldersvänligheten är en pågående process och hur åtgärderna genomförs bevakas årligen.

Äldrerådets verksamhetsperiod byts 1.6.

Stadsstyrelsen väljer nya ledamöter till rådet på förslag av de lokala pensionärsföreningarna.

Förslag till hur seniorernas verksamhet kan utvecklas kommer att samlas in i vår

I år samlar Äldrerådet in förslag på verksamhet av seniorerna genom förslagslådor som finns i bibliotekets verksamhetsenheter, Pensionärernas verksamhetscenter, Bergcentret och på Äldrerådets webbplats. Förslag kan man ge på hur servicen i Vasa kunde utvecklas och vilka ändringar som behövs. Vi meddelar senare.

Vasas äldreråds verksamhetsbrev 2021 i dess helhet finns som bilaga.

Nyckelord

Kontakter

Ordföranden för Vasas äldreråd Erkki Mäkelä, makela.erkki@netikka.fi
Vice ordföranden för Vasas äldreråd Irmeli Mandell, irmeli.mandell@gmail.com

Dokument

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Språkutbudet vid rådgivningsstället Welcome Office har blivit ännu mer mångsidigt14.4.2021 09:26:01 EEST | Tiedote

Welcome Office är ett informations- och rådgivningsställe med låg tröskel i Vasa, där man får information om sådant som rör invandring, det finländska samhället, offentliga tjänster, språkkurser och rekrytering på finska, svenska och engelska. Nu har rådgivningens språkutbud blivit ännu mer mångsidigt genom Arbets- och näringsministeriets projektfinansiering med rådgivning även på arabiska, somaliska, persiska, dari och urdu.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum