Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasklot utvecklas: rutterna för trafiken till arbetsplatserna och den tunga trafiken skiljs åt från varandra med nya gatusträckningar

Dela

I och med en ny detaljplan blir det ändringar på Reinsgatans område i Vasklot. I detaljplaneförslaget föreslås att en del av Industrigatan stängs för trafik, så att en förbindelsekorridor kan byggas mellan Wärtsiläs teknologicentrum och logistikcentrum. Till Finska Sockers område anvisas en ny trafikrutt från Reinsgatan via Karlavägen till Industrigatan.

Planområdet omfattar 13,30 hektar och är beläget öster om Wärtsiläs teknologicentrum Smart Technology Hub, som är under uppbyggnad i Vasklot.

- Det huvudsakliga målet för planen är att göra det möjligt att bygga ett logistikcentrum i anslutning till teknologicentret men samtidigt eftersträvas även bevarande av verksamhetsförutsättningarna för de andra företagen på området, berättar planerare Eija Kangas.

På grönområdena byggs ingenting

Målet är också att skilja åt trafiken till Finska Sockers område från den tunga trafiken till hamnen och industriområdet samt att förbättra lättrafik- och kollektivtrafikförbindelserna till Finska Sockers område.

Med detaljplanen anvisas inget byggande på de nuvarande grönområdena men en del av de nya gatuområdena kan delvis behöva gå via dem. De grönområden som faller bort är mycket smala och finns vid utkanten av parkområdet.

Ändringar i trafikrutterna tidigast sommaren 2021

Ändringarna i gatuområdena kan börja planeras när detaljplanen har vunnit laga kraft.

- Industrigatan stängs för trafik tidigast sommaren 2021. Den ersättande förbindelsen Karlavägen från Reinsgatan till Finska Sockers område anläggs innan Industrigatan stängs, berättar gatuplaneringschef Siri Gröndahl.

Lättrafikförbindelserna mellan centrum och Vasklot börjar anläggas redan innan teknologicentret är klart. Anslag har beviljats för år 2020 för lättrafikleden som går genom Vasklotskogen och som underhålls vintertid.

Ett säkert och högklassigt företagsområde

Ändringarna i gatunätet och trafikregleringarna samt iståndsättningen av förorenad mark kommer att kosta staden ca 1,2 miljoner euro. Inkomster för staden medför arrendet och försäljningen av tomtdelar samt fastighetsskatten.

- Därtill främjas energiklustrets konkurrenskraft och förbättras regionens livskraft av den effektivare integrationen av Wärtsilä, underleverantörerna och hamnfunktionerna, berättar markanvändningsingenjör Petur Eklund.

Stadsstyrelsens planeringssektion godkände detaljplaneförslaget 10.12. Förslaget är offentligt framlagt under tiden 18.12.2019–17.1.2020 i Planläggningens lokaler (tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26, 2 vån.)och på Planläggningens webbplats (www.vasa.fi/planlaggning).

Strävan är att planförslaget ska läggas fram för stadsfullmäktige för godkännande i mars 2020, och målet är en lagakraftvunnen detaljplan våren 2020.

Kontakter

planerare Eija Kangas, tfn 0400 961 090, eija.kangas@vasa.fi
planläggningsarkitekt Kati Vuohijoki, tfn 040 508 1003, kati.vuohijoki@vasa.fi

Bilder

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum