ELY-keskuksetELY-keskukset

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 – Beslut för hållbara vattentjänster (Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten)

Dela

En vattentjänststrategi som på ett omfattande sätt främjar ett fungerande samhälle i Västra Finland har färdigställts. Med den gemensamt utarbetade strategin kan man säkerställa en god status för vattentjänsterna i området även i framtiden. Aktörerna inom vattentjänsterna har genom sitt deltagande påverkat innehållet i strategin och åtgärdsprogrammet och samtidigt förbundit sig till att genomföra det. Nu börjar vi arbeta tillsammans för att vattentjänsterna i Västra Finland 2050 ska vara förstklassiga och reagera på förändringar i verksamhetsmiljön.

Bild: Tussitaikurit
Bild: Tussitaikurit

Målet med strategin är att år 2050 i Västra Finland är att

 • vattentjänsternas värde som livsviktig funktion i samhället har identifierats och ansvaret upplevs vara gemensamt
 • trygga och högklassiga vattentjänster säkerställs för alla vattentjänstkunder
 • vattentjänsterna möjliggör utvecklingen i området och
 • området är en föregångare inom mångsidig vattenkompetens och hållbar vattentjänstverksamhet.

Strategin omfattar Västra Finland, som täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland samt Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. I strategiarbetet har man beaktat de riksomfattande strategierna, programmen och visionerna för vattentjänsterna såsom den nationella vattentjänstreformen, samt målen och åtgärderna för vatten- och havsvården. Strategin genomförs med hjälp av ett åtgärdsprogram som omfattar en tidsperiod på ungefär 10 år.

"Den strategi som nu utarbetats lyfter fram vikten av vattentjänsterna som en kritisk del av ett fungerande samhälle och framhäver utvecklingen av vattentjänstsektorn som ett samarbete. Den främjar också målen för den nationella vattentjänstreformen", konstaterar konsultativa tjänstemannen Johanna Kallio från jord- och skogsbruksministeriet.

Genom samarbete garanteras förstklassiga vattentjänster

Strategin och det första åtgärdsprogrammet som sträcker sig fram till 2030 har beretts i ett omfattande samarbete med aktörerna i regionen. Under projektet har ett flertal evenemang för intressentgrupper ordnats. Via dessa har kommunerna, vattentjänstverken, anläggningarna som levererar vatten, kommunernas tjänsteinnehavare, företag inom branschen samt andra aktörer kunnat påverka målbilden för 2050 och åtgärderna för att nå dem. I slutet av förra året hade samarbetsparterna ännu möjlighet att ge respons och kompletterande förslag på innehållet i strategin och det första åtgärdsprogrammet. Många svar skickades in, närmare 70 stycken. Utifrån responsen har strategin och det första åtgärdsprogrammet uppnått sin slutliga form, som publiceras idag.

Åtgärdsprogrammet för en bättre vattenförsörjning

Med det utarbetade åtgärdsprogrammet arbetar vi mot strategins vision. De åtgärder som har föreslagits att bli genomförda har delats in i följande huvudmetoder:

 • Ökad uppskattning och förståelse för ansvaren
 • Ökat samarbete
 • Ökat kunnande inom vattentjänster
 • Produktion av högklassiga vattentjänster
 • Produktion av hållbara och anpassningsbara vattentjänster
 • Stärkande av anläggningarnas ekonomi
 • Utveckling av lagstiftningen och övervakningen
 • Mer omfattande utnyttjande av digitalisering och köpta tjänster.

Beslut och åtgärder för hållbara vattentjänster

Den färdiga strategin skapar en grund för utvecklingen av vattentjänsterna i Västra Finland. Genom att genomföra åtgärdsprogrammet kan vattentjänstaktörerna i området tillsammans säkerställa att vattentjänsterna i området fungerar.

Jyrki Lammila, chef för NTM-centralens enhet för vattentjänster, som har lett arbetsgruppen för beredningen av strategin uppmuntrar till att sätta igång med arbetet: "Nu när strategin och åtgärdsprogrammen är klara ska alla olika vattentjänstaktörer i våra områden skrida till verket för att genomföra åtgärderna. Endast genom samarbete och goda beslut för en hållbar vattenförsörjning kan vi nå den uppställda målbilden och visionen: Vattentjänsterna i Västra Finland är av högsta klass och förutseende beträffande förändringar i verksamhetsmiljön.”

Mer information:

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 – NTM-centralen

Jyrki Lammila
Vattentjänstchef
NTM-centralen i Södra Savolax
tfn. 0295 022 890
jyrki.lammila@ely-keskus.fi

Nyckelord

Bilder

Bild: Tussitaikurit
Bild: Tussitaikurit
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Haasteista huolimatta talvikauden tienhoidon palautteet valtakunnan kärkitasoa (Keski-Suomi, Itä-Suomi)25.5.2022 09:15:03 EEST | Tiedote

Väyläviraston vuosittain teettämässä talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa mitataan yksityishenkilöiden sekä raskaan liikenteen tyytyväisyyttä mm. liukkauden torjuntaan, lumen auraukseen sekä tienpinnan tasaisuuteen. Tutkimus antaa erittäin tärkeää palautetta asiakkailta ja tuloksia hyödynnetään talvihoidon kehittämisessä. Talven 2021–2022 tienkäyttäjätutkimus paljastaa, että tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on hiukan laskenut edellisestä talvikaudesta, mutta on silti keskimäärin valtakunnan kärkitasoa Keski- ja Itä-Suomessa.

Östra och södra Finlands vattentjänststrategi - mätarna underlättar verkställandet (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)24.5.2022 11:34:46 EEST | Tiedote

Strategiarbetet för östra och södra Finlands vattentjänst har framskridit till att välja mätnings- och uppföljningsmodell. Valet av mätarna har gjorts noggrannt och man har kommit fram till en tillräckligt enkel mätningsmodell, så att verkställandet säkert kommer i gång. Under de senaste månaderna har vår verksamhetsmiljö förändrats kraftigt, så det är synnerligen viktigt att begripa hur man ska förbereda sig inför olika situationer inom vattentjänsten. Vi framhåller beredskap och temat cyberrisker starkare än förut i strategin.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - mittarit tukevat toimeenpanon onnistumista (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)24.5.2022 11:34:20 EEST | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on edetty strategian mittariston ja seurantamallin valintaan. Mittareiden valinta on tehty huolellisesti ja päädytty riittävän yksinkertaiseen mittaristoon, jotta toimeenpano lähtee varmasti käyntiin. Toimintaympäristömme on muuttunut viime kuukausina rajusti, joten on erityisen tärkeää hahmottaa, miten vesihuollossa varaudutaan eri tilanteisiin. Varautumisen ja kyberriskien teemaa pidetään strategiassa esillä entistä vahvemmin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum