Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde gav ett utlåtande om en lagproposition om en skärpning av vårdgarantin och fattade beslut om IKT-upphandling

Dela

Västra Nylands välfärdsområde förhåller sig positivt till målet med en lagproposition om en skärpning av vårdgarantin för primärvården, det vill säga att stärka basservicen inom hälso- och sjukvården och förbättra tillgången till tjänster. Västra Nylands välfärdsområde anser dock att övergångstiden ska vara längre än vad som föreslagits eller att vårdgarantin ska skärpas stegvis för att frågor som gäller rekrytering av läkare och annan vårdpersonal samt lokaler ska kunna lösas.

År 2023 ska man i första hand trygga inledningen av ordnandet av tjänsterna i välfärdsområdena. Utveckling av servicesystemet som en skärpning av vårdgarantin förutsätter är möjlig först efter det. Utlåtande (på finska)

Upphandling och avtal

Välfärdsområdet beslutade att av Kommunernas Tiera Ab skaffa apparat- och slutanvändartjänster, de fortlöpande tjänsterna inom tjänsten Tiera365 samt ett projekt för ibruktagande av slutanvändar- och Tiera365-tjänsterna. I upphandlingarna ingår bland annat användningssupport, närsupport, livscykel- och hanteringstjänster för apparater, Microsoft-användarrättigheter samt utvecklings- och expertarbete. Om den IKT-förändringsfinansiering som beviljas välfärdsområdet inte är tillräcklig, kan ibruktagandet avbrytas för att minimera kostnaderna.

Välfärdsområdet beslutade skaffa ett planeringsprojekt för en datakommunikationslösning av Istekki Oy. Anskaffningen finansieras med den startfinansiering för IKT som redan beviljats.

Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde har tillsammans kartlagt kritiska avtal som ska delas mellan Esbo stad och Västra Nylands välfärdsområde. Det första man beslutade om var fördelningen av avtalen om digital transformation och om beslutssystemet.

Nyckelord

Kontakter

Sanna SvahnLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja / Ordförande för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde

Tel:050 544 6535sanna.svahn@espoo.fi

Om

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
PL 202
02070 Espoon kaupunki

https://www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster från 1.1.2023. Västra Nylands välfärdsområde omfattar Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis). I välfärdsområdet ingår också Västra Nylands räddningsverk.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

Webbplats:
www.lu-palvelut.fi/hyvinvointialue
www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade
www.lu-palvelut.fi/wellbeingservicescounty 

Följ Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Den politiska övervakningsgruppen gav ett förslag till politisk organisation för Västra Nylands välfärdsområde24.1.2022 18:16:08 EET | Tiedote

I övervakningsgruppens förslag ingår utöver de lagstadgade förtroendeorganen också en nämnd för tjänster och resurser, en nämnd för framtid och utveckling, en nämnd för beredskap och säkerhet, en sektion för individärenden och en förhandlingskommitté för välfärdsområdesfullmäktige. Beslut om den politiska organisationen fattas av välfärdsområdesfullmäktige. Övervakningsgruppen avslutade sitt arbete. Det sista sammanträdet var 20.1.2022.

Poliittiselta seurantaryhmältä ehdotus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamuselinrakenteeksi24.1.2022 18:15:31 EET | Tiedote

Seurantaryhmän ehdotuksessa on lakisääteisten luottamuselinten lisäksi palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus ja kehittäminen -lautakunta, valmius- ja turvallisuuslautakunta, yksilöasioiden jaosto ja aluevaltuuston neuvottelutoimikunta. Luottamuselinrakenteesta päättää aluevaltuusto. Seurantaryhmä sai työnsä päätökseen, viimeinen kokous oli 20.1.2022.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue antoi lausunnon hoitotakuun tiukentamista koskevasta lakiesityksestä ja päätti ICT-hankinnoista17.12.2021 16:44:15 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue suhtautuu myönteisesti perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamista koskevan lakiesityksen tavoitteeseen eli terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistamiseen ja palvelujen saatavuuden parantamiseen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue katsoo kuitenkin, että siirtymäajan tulee olla esitettyä pidempi tai hoitotakuuta tulee tiukentaa vaiheittain, jotta lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan rekrytoimiseen sekä tiloihin liittyvät kysymykset on mahdollista ratkaista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum