Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

Dela
Välfärdsområdesfullmäktige sammanträdde till sitt första sammanträde i år. Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn berättade i sin aktualitetsöversikt om den trygga övergången till välfärdsområdet, beredningen av en servicestrategi och svarade på ledamöternas frågor tillsammans med andra tjänsteinnehavare.

Fullmäktige uppdaterade sitt tidigare beslut om förordnande av en sekreterare, behandlade beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och val av nya förtroendevalda i stället för dem som beviljats avsked. Dessutom antecknade fullmäktige för kännedom de redogörelser för bindningar som lämnats till revisionsnämnden.

Enligt lagen om välfärdsområden ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna in en redogörelse för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. Redogörelserna för bindningar finns på adressen https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu.

En inspelning av sammanträdet och ledamöternas frågor om den trygga övergången och tjänsteinnehavarnas svar kan du se på Västra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal.

Föredragningslistans övriga beslutsärenden godkändes enligt förslagen.

Nyckelord

Kontakter

Jarno LimnéllLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja / Ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

Tel:040 527 6173jarno.limnell@luvn.fi

Om

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
PL 33 / PB 33
02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Västra Nylands välfärdsområde

https://www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Webbplats: www.luvn.fi 

Följ Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Silja Kosola utsedd till forskningsdirektör vid Västra Nylands välfärdsområde22.3.2023 09:52:28 EET | Tiedote

Västra Nylands välfärdsområde eftersträvar föregångarskap i det vetenskapliga forskningsarbetet inom social- och hälsovården. I välfärdsområdet inleds redan nu cirka 100 forskningsprojekt per år, från examensarbeten till doktorsavhandlingar. Den vetenskapliga forskningsverksamheten bistår välfärdsområdet i beslutsfattandet och fungerar som en attraktionsfaktor för experter i branschen. Välfärdsområdet har inrättat en tjänst som forskningsdirektör för att stärka förverkligandet av målet. Till tjänsten som forskningsdirektör har utsetts Silja Kosola, som är specialistläkare inom allmänmedicin och docent i ungdomsmedicin.

Silja Kosola tutkimusjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle22.3.2023 09:44:11 EET | Tiedote

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tavoittelee edelläkävijyyttä sosiaali- ja perusterveydenhuollon tieteellisessä tutkimustyössä. Hyvinvointialueella käynnistetään jo nyt noin 100 tutkimusta vuodessa, aina opinnäytetöistä väitöskirjatutkimuksiin. Tieteellinen tutkimustoiminta auttaa hyvinvointialuetta päätöksenteossa ja toimii vetovoimatekijänä alan ammattilaisille. Hyvinvointialue on perustanut tutkimusjohtajan viran vahvistaakseen tavoitteen saavuttamista. Tutkimusjohtajan virkaan on nimitetty yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum