Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: elbrist är osannolik på vintern men möjlig - därför krävs förberedelser

Dela

Den regionala beredskapskommittén sammanträdde till höstens andra möte. Förutom frågan om tillräcklig el diskuterades bland annat den regionala beredskapsövningen, personalbristen inom hälso- och sjukvården och återverkningarna av kriget i Ukraina.

Den regionala beredskapskommittén, sammankallad av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, hörde stamnätsbolaget Fingrids bedömningar av elens tillräcklighet under den kommande vintern. Enligt Fingrid är elbrist osannolik under vintern, men möjlig.

"Man behöver nog vara förberedd. Om man ännu inte har gjort något åt saken så måste man börja göra det senast nu. Distributionsnätsbolagen kommer inte till platserna med aggregat, utan var och en måste tänka över sin egen beredskap, konstaterade Fingrids kontrollrumschef Arto Pahkin.

Fingrid uppskattar att toppförbrukningen av el i Finland under perioder med minusgrader kan vara 15 100 megawatt (MW). Den inhemska produktionskapaciteten och effektreserven omfattar sammanlagt cirka 12 900 MW.

"Någonstans ifrån måste vi få 2 000 MW, det får vi från Sverige och Norge", säger Pahkin.

"Visserligen är allt känsligt för förändringar inför risken för elbrist. Till exempel starten av produktionen vid Olkiluotos tredje reaktor, långa perioder med köldgrader och om överföringarna över gränsen till Sverige skadas."

Alla kan bidra till att bekämpa elbristen

Risken för elbrist kan påverkas genom att minska förbrukningen. Bland annat Fingrid har gjort kampanjer för att alla finländare ska sträva efter att minska sin elförbrukning och på så sätt vara med och bekämpa elbristen.

Arto Pahkin säger att elförbrukningstopparna i Finland är klockan 8–9, klockan 9–10, klockan 17–18 och klockan 20–22.

"Om vi kunde få bort förbrukning från de här timmarna, skulle läget vara lättare."

Om det trots allt uppstår elbrist under vintern, skulle det för elanvändare innebära ett par timmars strömavbrott med tjugo timmars mellanrum.

»Dem skulle vi nog klara av. I Finland har man vant sig vid långa strömavbrott till exempel på grund av stormar", säger Pahkin.

På Fingrids webbplats finns mer information om elbrist

Beredskapsövningen LSS22 var lyckad

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade en beredskapsövning för att testa arrangemangen inom befolkningsskyddet i Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Birkaland och Mellersta Finland. Övningen omfattade över tusen sakkunniga från kommuner, myndigheter och andra aktörer och avslutades den 13 september.

Övningen fick bra feedback från deltagarna och gott om synlighet i lokala och riksomfattande medier. Övningen leddes av Tarja Wiikinkoski, direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

"Våra regioner kan nog ta emot folk. Under övningen hittade vi både problempunkter och framgångar. Vid till exempel befolkningsförflyttningar under undantagsförhållanden vet vi inte exakt hur många människor som behöver transport. Det är en klar utmaning. En annan är registreringen av personerna när de flyttar från en plats till en annan, sade Wiikinkoski.

Coronaläget på sjukhusen lindras

I Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands och beredskapskommitténs andra organisationers lägesbildsöversikter framkom oro över personalbristen inom hälso- och sjukvården i hela landet, återverkningarna av kriget i Ukraina och det förbättrade coronaläget.

"Coronaläget håller på väg att mattas av. Den största oron gäller personalsituationen och arbetsmarknadsläget inom hälso- och sjukvården", sammanfattade ställföreträdande direktör Juhani Sand vid Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Migrationsverket Migris överinspektör Satu Isokoski gav en inblick i de ukrainska flyktingarnas situation i Finland. I Migris mottagningssystem finns för närvarande drygt 34 000 ukrainare som har ansökt om tillfälligt skydd.

"Antalet ansökningar har minskat från topparna. Människor flyttar nu från privat inkvartering till inkvartering på förläggningar, eftersom alla inte längre har råd att bo i privat inkvartering. Det finns gott om platser i förläggningarna och antalet kan utökas."

Samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna fungerar bra. Myndigheterna följer fortsättningsvis upp säkerhetsläget och beredskapen på ett intensifierat sätt. Beredskapskommitténs sammanträden är en del av den här beredskapen.

Mer information:

Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum