Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Kampen mot coronan fortsätter målmedvetet – Mellersta Finlands säkerhetsplan ger kommunerna konkreta verktyg för att förbättra den övergripande säkerheten

Dela

Den regionala beredskapskommittén för Västra och Inre Finland sammanträdde 16.12.2021 för att uppdatera lägesbilden i fråga om coronan och andra aktuella säkerhetsiakttagelser. Brandmästare Mauri Salo presenterade den färska säkerhetsplanen för Mellersta Finland som en del av den övergripande säkerheten.

Ordföranden för beredskapskommittén, överdirektören för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Marko Pukkinen berättade i sin översikt över coronaläget att globalt med statistiska mått mätt är epidemin ett europeiskt gissel. Omikronvarianten sprider sig nu mycket effektivt och även för Finlands del kan man se en stor ökning av incidenstalen.

Belastningen på sjukhusen ligger tyvärr fortfarande på en hög nivå och vaccinationerna framskrider relativt långsamt, särskilt när det gäller den andra dosen. Pukkinen påpekade också att virusets geografiska täckning också syns i avloppsvattenövervakningen: coronaviruset har observerats vid alla landets mätpunkter.

”Nu väntar vi och ser om de nuvarande restriktionerna biter eller om vi blir tvungna att dra i nödbromsen”, konstaterade Pukkinen och berättade att den förvaltningsövergripande tjänstemannaarbetsgruppen för närvarande överväger ibruktagandet av nödbromsen och vilka åtgärder som kan vidtas. ”Det återstår att se vilka åtgärder som vidtas om vi hamnar i den situationen.”

Enligt överdirektör Pukkinen är man mycket vaken också vid landets gränser och det kommer att göras skärpningar och preciseringar i fråga om gränskontrollen. I slutet av sin översikt lyfte han fram oroväckande observationer av extremism bland vaccinmotståndare, alldeles nyligen har det kommit rapporter från t.ex. Tyskland om att vaccinmotståndare till och med har planerat att döda Sachsens premiärminister. ”Även i Finland har det förekommit mycket oroväckande hotelser i vaccinmotståndets namn.” Förhoppningsvis kommer detta inte att leda till något ännu värre”, sade överdirektör Pukkinen.

Den övergripande säkerheten i Mellersta Finland

Brandmästare Mauri Salo presenterade den färska säkerhetsplanen för landskapet Mellersta Finland 2021–2023 för beredskapskommittén. ”Säkerhetsplanen har gett kommunerna, myndigheterna och organisationerna konkreta verktyg också i fråga om viktiga och centrala säkerhetsteman som lyfts fram nationellt och regionalt”, berättade Salo. Avsikten har också varit att effektivisera verksamheten i organisationen KSTURVA i hela landskapet för alla som arbetar med säkerhet.

Säkerhetsplanen är offentlig och finns på Mellersta Finlands räddningsverks webbplats (länk i tilläggsuppgifterna i slutet av pressmeddelandet). Av de 23 kommunerna i Mellersta Finland har 22 tagit i bruk säkerhetsplanen på ett eller annat sätt. Den lokala och regionala säkerhetsplaneringen är en väsentlig del av uppnåendet av målen för den inre säkerheten, och Mellersta Finland har varit progressivt i beredskaps- och säkerhetsplaneringsuppgifter på landskapsnivå redan före denna plan.

Medborgarpulsen för 30:e gången

Direktör Tarja Wiikinkoski presenterade den pinfärska Medborgarpulsen och konstaterade att åtminstone vissa förändringar i medborgarnas beteende eventuellt beror på spridningen av omikronvarianten och informationen om den. Sådana är bland annat de positiva beteendemönster som har ökat kraftigt jämfört med resultaten för tre veckor sedan, såsom ökad användning av munskydd och undvikande av möten med andra människor.

Man får inte bortse från den stress som unga (i åldern 15–29 år) upplever och som har ökat i november-december och är betydligt högre än i andra åldersgrupper. En ny fråga som respondenterna skulle ta ställning till var om det eventuellt behövs en gemensam webbplats för myndigheternas krissituationer, vilket cirka 70 % av respondenterna ansåg vara nyttigt.

Det aktuella säkerhetsläget och andra observationer

Kommittén för näringslivets regionala beredskapssamarbete (ELVAR) lyfte fram näringslivets och företagens oro över prisstegringen och tillgången på material, delar och komponenter, och som i detta skede gäller bl.a. vattenförsörjningen och livsmedels- och energiindustrin. Försörjningsberedskapscentralen har gjort bedömningar av vilka eventuella konsekvenser en omfattande spridning av coronan kan ha för näringslivet t.ex. med tanke på tillgången på arbetskraft, material och råvaror, logistikens funktionsduglighet och tillgången till tjänster och produkter samt i allmänhet med tanke på funktionssäkerheten i olika möjliga coronascenarier.

Stiften betonade i sina anföranden att församlingarna har förberett sig på att ordna all verksamhet under julen på ett hälsosäkert sätt, även med hjälp av coronapass.

Vi närmar oss redan den andra coronajulen i rad och också skolor och andra aktörer funderar på möjligheterna att ordna jul- och avslutningsfester. Undervisningsväsendets överinspektör Mari Kyllönen berättade att enheterna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har informerats om att som offentliga tillställningar betraktas till exempel skolornas julfester om andra personer än skolans personal och elever deltar, det vill säga exempelvis elevernas föräldrar. Denna linjedragning har stor betydelse för tolkningen av restriktionerna.

Trots det tråkiga epidemiläget, belastningen på hälso- och sjukvården och de hotbilder som dessa orsakar ansåg beredskapskommittén att säkerhetsläget som helhet sett är stabilt inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Det upptäcktes inga brister i myndigheternas beredskap eller prestations- och funktionsförmåga. Vi går mot jul och nyår med tillförsikt.


Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
Tarja Wiikinkoski, direktör, tfn 0295 018 800
fornamn.efternamn@rfv.fi

Enkäten Medborgarpulsen
Mellersta Finlands säkerhetsplan på Mellersta Finlands räddningsverks webbplats

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittavaa päätöstä Kymenlaaksossa, tilojen sulkupäätöstä ja kokoontumisrajoitusta ollaan mahdollisesti lieventämässä ensi viikolla26.1.2022 15:38:37 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella päätöstä, joka velvoittaa laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Lisäksi virasto arvioi koordinaatioryhmän esitystä alueen kokoontumisrajoituksen ja tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan tilojen sulkumääräyksen lieventämisestä.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger en påföljdsavgift för personer som olagligt infört djur till landet – den nya lagen möjliggör en ekonomisk sanktion26.1.2022 11:01:35 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att påföra en påföljdsavgift för två personer som olagligt infört djur till landet. En sanktion kan i och med den lag som trädde i kraft vid årsskiftet påföras av regionförvaltningsverket eller Tullen för en sådan person eller aktör, som inför ett eller flera djur från EU:s område till Finland utan påkallade intyg och anteckningar.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tilojen sulkupäätökset Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla25.1.2022 16:09:17 EET | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa tartuntatautilain mukaisen tilojen sulkupäätöksen (58 g §) Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Sairaanhoitopiirien antamien asiantuntija-arvioiden perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset tilojen sulkemista koskeville rajoituksille eivät tällä hetkellä täyty.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla25.1.2022 15:45:45 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Kanta-Hämeessä mm. kuntosalit, uimahallit ja sisäleikkipuistot voidaan avata 27.1.2022. Päijät-Hämeen tilanne on terveydenhuollon kuormituksen kannalta edelleen vaikea ja tiukka sulkupäätös alueella välttämätön. Päijät-Hämeessä jatketaan myös nykyisiä kokoontumisrajoituksia lähiviikkojen ajan. Uudenmaan rajoitustilannetta arvioidaan tämän viikon aikana.

Alueelliset toimijat ovat onnistuneet torjumaan koronaa, totesi Mika Salminen Pohjois-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa25.1.2022 14:13:30 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 25.1.2022 uudistuneessa kokoonpanossa ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Asiantuntijavieraana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen, joka kiitti alueellisia toimijoita erinomaisesta onnistumisesta koronapandemian torjunnassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston harkinnassa seuraamusmaksu eläimiä laittomasti maahan tuoneille henkilöille – uusi laki mahdollistaa rahallisen sanktion25.1.2022 11:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee seuraamusmaksun määräämistä kahdelle eläimiä laittomasti maahan tuoneelle henkilölle. Sanktion voi vuodenvaihteessa voimaan tulleen lain myötä määrätä aluehallintovirasto tai Tulli henkilölle tai toimijalle, joka tuo EU:n alueelta Suomeen eläimen tai eläimiä ilman asianmukaisia todistuksia ja merkintöjä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum