Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: kontrollerat mot toppen av epidemin

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 27 januari 2022 för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer i området. I synnerhet väckte personalbristen inom hemvården oro.

Beredskapskommitténs ordförande Marko Pukkinen som är överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland berättade i sin aktuella översikt om covid-19-läget att incidenssiffrorna har ökat i hela landet och man går vidare mot toppen av epidemin. ”Det hänger på ett hår att siffrorna börjar se bättre ut. Man måste naturligtvis beakta att toppen av epidemin förekommer vid olika tidpunkter i olika delar av landet.”

Pukkinen tog också upp antalet fall per vecka som har börjat sjunka på riksnivå och också hänvisat till statistiken över vaccinationstäckningen inom EU/EES-området, där det finns ett samband mellan vaccinationsskyddet och minskad dödlighet. De framsteg som gjorts när det gäller vaccinationstäckningen har förhindrat antalet allvarliga sjukdomsfall. När det gäller sjukhusvård har situationen enligt Pukkinen förbättrats något vilket också ger tecken på att epidemiläget håller på att gå mot det bättre. ”Belastningen på intensivvården har tills vidare inte stigit i samma proportion som viruset har spridit sig hos befolkningen.”

Överdirektör Pukkinen berättade att regionförvaltningsverket fortlöpande följer med läget och att man väntar på bl.a. social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev om ärendet. Enligt honom finns det åtminstone signaler om att regeringen kan börja ändra coronastrategin och lätta på begränsningarna. Av de begränsningsbeslut som fattats av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland nämnde Pukkinen att det i alla fem sjukvårdsdistrikt i området finns gällande beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar, och just nu bereds nya beslut för Södra Österbottens och Vasa sjukvårdsdistrikt.

”Jag tror att vi kommer få övertaget om omikronvarianten under våren”, konstaterade Pukkinen om frontutsikterna för kampen mot epidemin.

Det aktuella säkerhetsläget och andra iakttagelser

Taru Ruutiainen, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands ansvarsområde för räddningsväsende och beredskap, berättade i fråga om vårt lands försörjningsberedskap att situationen inte har försämrats betydligt sedan det föregående mötet. Omikronvarianten har tills vidare inte orsakat några betydande störningar inom branscherna och största delen av tjänsterna har kunnat produceras nästan normalt. Utsikterna för de följande veckorna ger dock anledning till oro inom flera branscher och därför har Försörjningsberedskapscentralen börjat göra lägesbilder över det allmänna läget varje vecka. På detta sätt kan man bättre följa effekterna av den kommande toppen av epidemin i olika branscher så bra som möjligt.

I samband med coronaläget lyfte överinspektör för socialvården Emmi Häyrynen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fram den oroväckande iakttagelsen att det för närvarande börjar finnas en personalbrist inom socialvården. I synnerhet inom hemvården av äldre hotar personalbristen redan serviceförmågan. Bland de stora städerna i regionen är personalbristen värst i Vasa, men den syns också tydligt i Jyväskylä och Tammerfors. Situationen är allvarlig och påverkar också hälso- och sjukvårdstjänsternas smidighet, eftersom det inte är tryggt att skriva ut klienterna från sjukhuset.

Trots hotbilderna som personalbristen orsakar ansåg beredskapskommittén att säkerhetsläget i sin helhet annars är stabilt inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Myndigheternas beredskapsnivå och prestationsförmåga konstaterades vara bra.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582

räddningsöverinspektör Juha Vilkki tfn 0295 018 506
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kriget i Ukraina och Finlands Natomedlemskap tema för Västra och Inre Finlands beredskapskommitté13.5.2022 15:19:41 EEST | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 12.5.2022 på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesöversikt avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom Västra och Inre Finlands region, som täcker landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Ukrainan sota ja Suomen Nato-jäsenyys teemana Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunnassa13.5.2022 15:15:14 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.5.2022 aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, joka kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum