Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté: Säkerhetsläget i regionen är stabilt, beredskap att trygga elförsörjningen

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 18 augusti 2022. Under mötet sammanställdes en lägesbild av beredskapsläget i regionen. Beredskapskommittén följer med och bedömer säkerhetsläget i samhället och förmedlar information till centralförvaltningen och intressegrupperna i regionen. Beredskapskommittén verkar i Västra och Inre Finlands område som omfattar landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Under ledning av den här gångens ordförande, Tarja Wiikinkoski, direktör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, behandlades bland annat tryggandet av elförsörjningen nästa vinter och under eventuella undantagsförhållanden.

Under öppningsanförandet konstaterade ordföranden att man också i Finland i allt högre grad måste förbereda sig för extremväder. Stormen Verneri som härjade i augusti orsakade exempelvis husbränder och elavbrott i Birkaland och Mellersta Finland.

Ordföranden påminde samtidigt om att anfallskriget som Ryssland startade i Ukraina fortsättningsvis påverkar beredskapen i hela Europa. Till exempel svårigheterna med sädestransporter från Ukraina och flyktingar som rör sig fram och tillbaka mellan Ukraina och resten av Europa ökar beredskapsbehovet. Wiikinkoski påminde om att covid inte heller på något sätt är övervunnen.

I Finland finns beredskap för elförsörjning också under undantagsförhållanden

Sakkunnig gäst på mötet var Tarvo Siukola, ledande sakkunnig vid Energimyndigheten. Siukola konstaterade under sitt anförande att man i Finland på ett bra sätt har förberett sig inför försvårad energiförsörjning. För närvarande är elförsörjningen god och det har inte funnits sådana leveranssäkerhetsstörningar som skulle ha gjort att man hade varit tvungen att begränsa elanvändningen. Det går bra att förutse hotande elbrist och Fingrid som äger stamnätet följer med att den elektriska effekten är tillräcklig.

Fingrid har bedömt att bristen på elproduktion som grundar sig på elimport och gas från Ryssland eller elproduktion från Olkiluoto 3 inte i sig orsakar problem för tillräcklig elektrisk effektivitet i Finland. Nästa vinter kan det tidvis finnas problem med tillräcklig elektrisk effektivitet om den påverkas av flera faktorer som försämrar elförsörjningen samtidigt. Långvariga situationer med elbrist är emellertid rätt osannolika.

Huvudansvaret för kommunikationen om elbrist ligger hos arbets- och näringsministeriet, men andra myndigheter kan stöda ministeriet i kommunikationen. Siukola presenterade för beredskapskommittén hur begränsningen av elanvändningen vid eventuella elbristsituationer kan göras så att problemen med elleveranssäkerheten inte leder till stora störningar.

Vid situationer med elbrist strävar man efter att avgränsa de mest kritiska användningsställena från begränsningarna. De mest kritiska användningsställena för el är exempelvis sjukhus, polisinrättningar och brandverk, olika meddelandeförmedlingsnät och betydande kraftverk. Ägare av elnät är enligt lagen skyldiga att identifiera kritiska användningsställen och prioritera elanvändningsställena. De som äger näten förhåller sig i regel mycket allvarligt till den uppgiften, sade Siukola under sitt anförande. Kritiska användningsställen är i regel rätt väl identifierade och prioriterade i nätverksägarnas beredskapsplaner. Beredskapsplanerna uppdaterades sommaren 2022 och Energimyndigheten utvärderar planerna under hösten.

Säkerhetsläget i regionen är alltjämt stabilt, covidläget väcker oro inför hösten

Efter sakkunnigföreläsningen hörde beredskapskommittén olika myndigheters lägesöversikter. Säkerhetsläget i landskapen i Västra och Inre Finland har varit fortsatt stabilt över sommaren och läget vid gränserna har varit lugnt.

Sjukvårdsdistrikten påminner om att det förekommer mycket covid i regionen. Antalet patienter varierar efter sjukvårdsdistrikt, men covidpatienter vårdas i alla områden. Sjukvårdsdistriktens verksamhet belastas av covid men dessutom av personalbrist.

I regionen har man väl förberett sig för nya sökande av tillfälligt skydd från Ukraina. I mottagningscentralerna finns för tillfället cirka 2000 lediga platser. Också nya platser kan tas i användning med snabb tidtabell. Säsongsarbetet upphör och ukrainarnas fria rörlighet i Europa innebär utmaningar för dimensioneringen av kapaciteten. Myndighetssamarbetet fungerar bra i olika områden. Under mötet tackade Migri de kommuner som är med i kommunmodellen.

Samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna fungerar bra. Myndigheterna följer fortsättningsvis upp säkerhetsläget och beredskapen på ett intensifierat sätt. Beredskapskommitténs sammanträden är en del av den här beredskapen.

Mer information:

Direktör Tarja Wiikinkoski tfn 0295 018 800, fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Korjaamon esimiehelle sakkorangaistus työturvallisuuden vaarantamisesta26.9.2022 10:34:43 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi yhtiön korjaamoesimiehen työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan korjaamoesimies ei riittävällä tavalla huolehtinut työympäristön ja työtapojen turvallisuudesta eikä siitä, että putoamisvaara torjuttiin asianmukaisesti. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että korjaamoesimies rikkoi valvontavelvollisuuttaan. Käräjäoikeus antoi tuomion 21.9.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum