Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för februari 2023: Mindre snö, is och syreproblem än vanligt (Landskapen i Österbotten)

Dela

Mindre snö och is än genomsnittligt

I slutet av februari var det mindre snö i de österbottniska landskapen än genomsnittligt vid den här tidpunkten.Snöns vattenvärde var ca 40–80 mm i slutet av månaden.Detta är på många ställen ca 20 mm mindre än genomsnittet för tidpunkten.

I åarna var isarna tunnare än genomsnittet i februari, eftersom den höga vattenföringen i mitten av januari fick isen att smälta och bli tunnare. Isläget vid kusten och i havsområdet var sämre än genomsnittet för februari. Bottenhavet och delvis Kvarken var ställvis fria från is och fast is förekom endast i inre skärgården. I södra delarna av Bottenviken förekom packis och ställvis fanns inget snötäcke på isen.

I februari sänkte man vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna för att det ska finnas plats för smältvatten.Vårsänkningen i sjöarna kan denna vår vara mindre än vanligt, om inte snömängden ökar betydligt i mars och om bestämmelserna i regleringstillståndet tillåter en mindre sänkning.

Vattenföringen i åarna och älvarna var något större än genomsnittet för tidpunkten.Vattenståndet i sjöarna låg nära eller något över genomsnittliga nivåer för februari.I sjöarna Lappajärvi och Kuortaneenjärvi låg vattenståndet i februari ca 20 cm högre än genomsnittet för tidpunkten.

Syresituationen i sjöarna bättre än genomsnittligt

Att vintern har varit mildare än vanligt, istäcket tunnare och vattenståndet ställvis högre har gjort att syresituationen i sjöarna är bättre än genomsnittligt. Trots detta kan det i grunda vikar eller avsnörda vikar förekomma syreproblem. Istäcket isolerar vattnet från atmosfären och i de grunda sjöarna är syrebristen i slutet av vintern delvis ett naturligt fenomen. Ett resultat av detta är att det förekommer begränsat av fiskar som fordrar rikligt med syre, såsom sik och siklöja.Det typiska är att syresituationen är som sämst i mars, innan smältvattnet börjar förbättra läget.I februari observerades inga försurningsproblem i åarna.

Grundvattennivåerna har åter börjat sjunka

Grundvattennivåerna har åter börjat sjunka, eftersom det i februari i huvudsak varit köldgrader och nederbörden har kommit i form av snö. Grundvattennivåerna väntas sjunka, tills tjälen smälter och regn- och smältvattnet kan absorberas i marken. Vid de nationella mätstationerna för grundvatten är grundvattennivåerna i huvudsak kring eller något över medlet för tidpunkten.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:


Ledande vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Gruppchef Vincent Westberg, tfn 0295 027 956


e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum