Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för juni: Den varma junimånaden avspeglades i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

Dela

I Södra Österbotten och Österbotten låg vattenstånden i början av juni högre och vattenföringarna var större än genomsnittet för tidpunkten som en följd av nederbörden i maj. Som en följd av den regnfattiga och varma junimånaden var vattenföringen i slutet av månaden däremot mindre än genomsnittet förutom i Esse å.

Vattenföringarna minskade och vattnet blev varmare

I Södra Österbotten och Österbotten låg vattenstånden i början av juni högre och vattenföringarna var större än genomsnittet för tidpunkten som en följd av nederbörden i maj. Som en följd av den regnfattiga och varma junimånaden var vattenföringen i slutet av månaden däremot mindre än genomsnittet förutom i Esse å. Exempelvis i Kyro älv vid Skatila i Korsholm var vattenföringen drygt 40 m3/s i början av juni och bara 7 m3/s i slutet av månaden, medan den genomsnittliga vattenföringen i juni ligger på nivån 18 m3/s.  

I Mellersta Österbotten minskade vattenföringen och vattenstånden sjönk lite långsammare. I Mellersta Österbotten avspeglades effekterna av nederbörden i maj långt in i juni och först i slutet av månaden uppnåddes den genomsnittliga nivån för tidpunkten. Exempelvis i Perho å var vattenföringen i Tunkkari drygt 20 m3/s i början av juni och 6 m3/s i slutet av månaden.

Även i sjöarna har vattenytorna huvudsakligen varit på väg att sjunka under juni månad. Lappajärvi nådde flödestoppen (+70.40 m) i månadsskiftet maj-juni och vattenytan har sjunkit med 40 cm under juni. Trots detta ligger Lappajärvi fortfarande 10 cm över målnivån för tidpunkten. På grund av det höga vattenståndet i Lappajärvi har under juni avtappats uppenbart mera vatten än genomsnittet från Lappajärvi ut i Välijoki å och vidare till Esse å.

I juni har vattnet i såväl sjöarna som i åarna varit varmare än genomsnittet. I flera av vattendragen har vattnets temperatur överskridit + 20 grader under flera dagar, vilket är ovanligt i de österbottniska vattendragen. Temperaturen i Hinjärvi i Korsnäs överskred 20 grader redan i juni. I juni har temperaturen i Lappajärvi varierat mellan 11 och 21 grader.

Algblomningarna började redan i juni

På grund av det varma vädret har blågröna alger påträffats i de österbottniska landskapen i juni. Vid kusten har observationer av blågröna alger gjorts i slutet av juni bland annat i Kvarken nära Vasa och utanför Jakobstad. Under juni har blågröna alger påträffats också bland annat i Ähtärinjärvi, Kuortaneenjärvi och i Evijärvi. I sjöarna har observationerna av blågröna alger ökat en aning mot slutet av juni, men rikliga algblomningar har inte observerats. Vädret påverkar tillväxten av blågröna alger och de kan snabbt bli rikliga under varma väderleksperioder. Hur rikligt med alger det blir kan också påverkas av hur mycket näringsämnen som har runnit ut i vattendragen med nederbörden i maj.

Försurningsläget i åvattnen motsvarar typiska sommarförhållanden och pH-värdet ligger huvudsakligen mellan 6 och 7.

Grundvattnet ligger på genomsnittlig nivå för tidpunkten

Under hela juni har grundvattenståndet varit på väg att sjunka lite, vilket är typiskt för tidpunkten. Grundvattenytorna ligger dock ännu i närheten av genomsnittsnivån för tidpunkten.

Mer information på webben:

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Ledande vattenhushållningsexpert Anna Bonde, 0295 027 777 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Algläget i NTM-centralen i Södra Österbottens område tämligen lugnt22.7.2021 14:58:15 EEST | Tiedote

Under den senaste veckan har det på NTM-centralen i Södra Österbottens område observerats blågröna alger (cyanobakterier) vid fem av observationsplatserna som ingår i den riksomfattande uppföljningen. I insjöarna observerades lite alger i Ähtärinjärvi vid observationsplatsen intill Ähtärinrannan koulu och i Evijärvi vid observationsplatsen i Sillankorva. Längs kustområdet observerades lite alger blandade i vattenmassan vid Tankar i Karleby, Storbådan i Vörå och utanför Bergö i Malax. Utöver den riksomfattande alguppföljningen kom också en myndighetsobservation från Etseri kommuns miljöskyddsbyrå, som rapporterade alger vid Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi. Även här uppgavs det vara frågan om en del alger.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella levätilanne suhteellisen rauhallinen22.7.2021 14:58:14 EEST | Tiedote

Kuluneen viikon aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella havaittiin viidellä valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteillä sinilevää. Sisävesillä levää esiintyi hieman Ähtärinjärvellä Ähtärinrannan koulun havaintopisteellä ja Evijärvellä Sillankorvan havaintopisteellä. Rannikkoalueilla levää havaittiin hieman veteen sekoittuneena Kokkolan Tankarilla, Vöyrin Storbådanilla ja Maalahden Bergön edustalla. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolinen viranomaishavainto saatiin Ähtärinjärven Ähtärinsalmelta kunnan ympäristösuojelutoimiston ilmoituksesta. Kohteessa levää raportoitiin olevan hieman.

Det varma vädret har gjort att blågröna alger ökat särskilt längs den österbottniska kusten15.7.2021 14:44:42 EEST | Tiedote

Under vecka 28 har det observerats blågröna alger eller cyanobakterier vid tre av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella alguppföljningen. Lite blågröna alger observerades vid observationsplatserna i Kaskö, Storbådan i Vörå och Sillankorva i Evijärvi. Utöver den nationella alguppföljningen har utomstående sakkunniga gjort algobservationer i Pjelaxfjärden i Närpes, utanför Kaskö, i Köklot skärgård i Korsholm samt vid Mickelsörarna och i norra delen av Oravaisfjärden i Vörå. Vid de nämnda platserna observerades en aning alger som i huvudsak var blandade i vattenmassan.

Lämmin sää on lisännyt sinilevien kasvua etenkin rannikkoalueilla pohjalaismaakunnissa15.7.2021 14:44:41 EEST | Tiedote

Viikolla 28 sinilevää on havaittu kolmella valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteellä pohjalaismaakunnissa. Hieman sinilevää havaittiin Kaskisten, Vöyrin Storbådanin ja Evijärven Sillankorvan havaintopisteillä. Lisäksi valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolisia asiantuntijahavaintoja tehtiin Närpiön Pjelaxfjärdenissä, Kaskisten edustalla, Mustasaaren Köklotin saaristossa sekä Vöyrin Mikkelinsaarilla ja Oravaistenlahden pohjoisosassa. Mainituissa kohteissa levää havaittiin hieman pääosin veteen sekoittuneena.

Undersökningar av markbottnen inför broreparationer inleds på riksväg 8 (Österbotten)9.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

På riksväg 8 utförs undersökningar av markbottnen och terrängmätningar inför kommande förnyelser av broar. Arbetet utförs i Pedersöre och Kristinestads kommuner, där bron över Lappfjärds å och bron vid Jåksholmen förnyas under år 2022. De gamla broarna rivs och nya byggs i stället. Tillsvidare är broarna inte i så dåligt skick att de skulle medföra hastighets- eller viktbegränsningar för trafiken.

Maaperän pohjatutkimukset siltojen uusimista varten alkavat valtatiellä 8 (Pohjanmaa)9.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Valtatiellä 8 tehdään lähiviikkojen aikana maaperän pohjatutkimuksia ja maastomittauksia siltojen uusimista varten. Työt sijoittuvat Pedersören ja Kristiinankaupungin kuntien alueelle, joissa tullaan vuonna 2022 uusimaan Lapväärtinjoen ja Joksholman sillat. Vanhat sillat tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan uudet sillat. Siltojen kunnot eivät aiheuta toistaiseksi valtatien liikenteelle nopeus- tai painorajoituksia.

Algobservationerna fortsätter i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)8.7.2021 13:54:05 EEST | Tiedote

Vecka 27 har blågröna alger observerats på två av de riksomfattande algobservationsplatserna i de österbottniska landskapen. Lite alger observerades utanför Jakobstad och i Kuortaneenjärvi. Utan-för den riksomfattande alguppföljningen har sakkunniga från hälsovårdsmyndigheten påträffat alger på badstränderna i Halsuanjärvi och Räyringinjärvi samt vid Vitsand och Rödbergen utanför Karleby.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum