Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för juni: vattenstånden i åarna och insjöarna har sjunkit till typiska nivåer för tidpunkten (landskapen i Österbotten)

Dela

Under juni månad har vattenstånden i de österbottniska landskapens åar och insjöar sjunkit från god försommarnivå till typiska nivåer för tidpunkten. Som en följd av regnen i maj-juni steg vattenstånden lite mer än genomsnittet för tidpunkten, men det varma vädret som började vid midsommar har inneburit att vattenstånden har börjat sjunka en aning.

Solnedgång i havet.
Solnedgång i havet.

Vattenstånden och vattenföringarna ligger på genomsnittlig nivå för tidpunkten

Under juni månad har vattenstånden i de österbottniska landskapens åar och insjöar sjunkit från god försommarnivå till typiska nivåer för tidpunkten.Som en följd av regnen i maj-juni steg vattenstånden lite mer än genomsnittet för tidpunkten, men det varma vädret som började vid midsommar har inneburit att vattenstånden har börjat sjunka en aning.Exempelvis i Skatila i Kyro älv var vattenföringen under den första veckan i juni som mest cirka 90 kubikmeter i sekunden, medan vattenföringen sjönk i slutet av månaden till cirka åtta kubikmeter i sekunden.

Avtappningarna från de reglerade sjöarna har reglerats till minimiinställningarna enligt tillståndsvillkoren och för tillfället ligger vattenstånden huvudsakligen nära genomsnittet för tidpunkten.Exempelvis i Lappajärvi och i Kuortaneenjärvi låg vattenstånden i slutet av juni cirka 10 centimeter högre än vanligt för tidpunkten.Vattenytan i den konstgjorda sjön Patana ligger cirka 15 centimeter lägre än genomsnittet för tidpunkten.Kalajärvi ligger på sedvanlig nivå.En solig dag på sommaren är den typiska avdunstningen från sjöarna cirka 1 centimeter per dygn.

Restaureringsarbetet och byggandet av fiskvägen vid dammen i Jääskänjärvi inleddes i maj och pågår fortfarande. Som en följd av detta kan vattenståndet i Jääskänjärvi variera mer än normalt.Arbetet uppskattas pågå till slutet av augusti.Vattenståndet i sjön ligger dock för tillfället i närheten av genomsnittet för tidpunkten.

Restaureringen av dammarna i Kiikku och Renko började i maj och pågår ännu.På grund av arbetet har vattenföringen i Seinäjoki ås gamla fåra varit stor i början av juni.Regleringsläget normaliseras efter att restaureringen bli färdig i augusti.

Vattenkvalitet och algläget

 Insjövattnen var tämligen svala i början av juni.Vattentemperaturen i Lappajärvi steg från cirka 11 grader i början av månaden till cirka 17 grader i mitten av månaden. Efter detta blandade hårda vindar vattnet och temperaturen sjönk till 11 grader.Under slutet av månaden steg vattentemperaturen över 20 grader.Små och grunda insjöar med mörkt vatten har värmts upp snabbare.

I början av juni observerades inga blågröna alger i de österbottniska landskapen på grund av det svala och ostadiga vädret.I slutet av juni har blågröna alger observerats längs kusten på flera ställen i Kvarken utanför Vasa och i Märaströmmen i Malax.

I insjöarna har observationerna av blågröna alger också ökat en aning jämfört med början av juni.Under den gångna veckan har till och med rikliga ansamlingar av blågröna alger observerats i Lappajärvi.På kontrollplatsen i Suninsalmi i Ähtärinjärvi har små mängder av blågröna alger observerats.Under sista veckan i juni rapporterades en medborgarobservation av små mängder blågröna alger i Lestijärvi.

Värmeböljan som började vid midsommar påskyndar sannolikt tillväxten av blågröna alger och ökar algblomningarna, men algblomningarna påverkas också av andra väderleksförhållanden såsom blåsighet.Det lokala algläget kan ändras mycket snabbt när vindriktningen ändras.

Försurningsläget i åvattnen motsvarade typiska sommarförhållanden i juni med ett pH-värde på huvudsakligen 6–7.Närsaltshalterna låg också på en typisk nivå för tidpunkten.Ingen större nederbörd som höjde halterna har förekommit, men å andra sidan var det tillräckligt med vatten i mindre åar, vilket betyder att avloppsvattnens påverkan knappt syns.

Grundvattenytorna sjunker

Grundvattenstånden har fortsatt att sjunka från början av juni, vilket är vanligt på sommaren.På de riksomfattande stationerna för grundvattenkontroll ligger grundvattenstånden i stort sett på genomsnittet för tidpunkten.Värmeböljan kan påverka i synnerhet grundvattenstånden i privata brunnar.Om omfattande nederbördsperioder uteblir under sommaren, kan i synnerhet grunda brunnar torka ut.Marken är torr, varför växterna utnyttjar största delen av regnet som sugs upp i marken och därför bildas inga större mängder grundvatten av nederbörden.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, puh. 0295 028 021 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Tilda Rantataro, puh. 0295 027 668 (grundvatten)

E-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Solnedgång i havet.
Solnedgång i havet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjalaisvesistöissä tehty sinilevähavaintoja etenkin merialueilla (Pohjalaismaakunnat)11.8.2022 12:29:19 EEST | Tiedote

Viikolla 32 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista ELY-keskuksen virallisista levähavaintopaikoista sinilevää havaittiin kuudessa havaintopisteessä. Sinilevää havaittiin hieman Luodonjärvellä Pohjoisen luodontien itäpuolella, Kuortaneenjärvellä Länsirannan läheisyydessä, Alajärvellä Pynttärinniemessä Hauta-ahon uimarannalla, Ähtärinjärvellä Kylmälahden levähdyspaikan rannalla sekä Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

Observationer av blågröna alger särskilt i havsområdena i Österbotten (landskapen i Österbotten)11.8.2022 12:29:18 EEST | Tiedote

Under vecka 32 observerades blågröna alger vid sex av NTM-centralens officiella observationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Ringa mängder blågröna alger observerades i Larsmosjön öster om Norra Larsmovägen, i Kuortaneenjärvi nära Länsiranta, i Alajärvi vid Hauta-aho badstrand i Pynttärinniemi, i Ähtärinjärvi vid stranden av rastplatsen i Kylmälahti samt vid Peränne båtstrand i Etseri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum