Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för oktober: Sjöarnas vattenstånd och grundvattennivån steg, vattenkvaliteten i åarna försämrades (landskapen i Österbotten)

Dela

Vattenståndet i sjöar och konstgjorda sjöar har varit lågt efter den torra sommaren och början av hösten, men efter kraftiga regn i mitten av oktober steg vattenståndet över genomsnittet för tidpunkten. Som en följd av regnen försämrades vattenkvaliteten i vattendragen, men å andra sidan förbättrades grundvattensituationen.

Försurningsläget i åar på NTM-centralen i Södra Österbottens område i oktober 2021.
Försurningsläget i åar på NTM-centralen i Södra Österbottens område i oktober 2021.

Regnet i oktober gjorde att vattenståndet i sjöarna steg och vattenföringen i åarna ökade

I oktober regnade det rikligt särskilt i Mellersta Österbotten och i Esse ås avrinningsområde. Till exempel vid observationspunkten i Tastula i Kaustby uppmättes 140 mm nederbörd och i Möksy i Alajärvi 118 mm nederbörd under oktober. Nederbördsmängden i Kaustby var den näststörsta månadsnederbörden som uppmätts under perioden från 1991, då mätstationen tagits i bruk. Större månadsnederbörd (142 mm) har uppmätts endast i augusti 2004.

Vattenståndet i sjöar och konstgjorda sjöar har varit lågt efter den torra sommaren och början av hösten, men efter kraftiga regn i mitten av oktober steg vattenståndet över genomsnittet för tidpunkten. Nederbördsmängden märktes även på åarnas vattenföring, som ökade särskilt i Kelviå, Perho och Kronoby å. I Kelviå å var vattenföringen i oktober större än under vårflödet, men i övrigt låg vattenföringen under vårflödesnivåerna.

I nedre loppet av Perho å i Kaitfors var vattenföringen i början av oktober ca 5 m3/s.Som en följd av regnet steg vattenföringen och som högst var den 23 oktober, på nivån 123 m3/s. I slutet av oktober var vattenföringen i Kaitfors 71 m3/s. Vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana steg till och med 1,7 meter och låg i slutet av oktober ca 30 cm över genomsnittet för tidpunkten.

I Esse ås avrinningsområde var vattenståndet i Lappajärvi under målzonen, men steg med över 30 cm som en följd av nederbörden i oktober. I slutet av oktober låg vattenståndet 12 cm över målzonens övre gräns för tidpunkten. I Alajärvi steg vattenståndet under oktober med ca 25 cm och ligger därmed nära övre gränsen för regleringen.

I Keppo i nedre loppet av Lappo å var vattenföringen i början av oktober bara 3–4 m3/s.Som störst var vattenföringen 23 oktober, då den låg på nivån 98 m3/s.I slutet av oktober låg vattenföringen i Keppo på nivån 72 m3/s. Vattenståndet i den konstgjorda sjön Hirvijärvi steg ca 70 cm under oktober och i Kuortaneenjärvi steg vattenståndet med ungefär en halv meter. Vattenståndet i Kuortaneenjärvi låg i slutet av oktober 35 cm över genomsnittet för tidpunkten.

I Skatila i nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen i början av oktober 9 m3/s. Som störst var vattenföringen 24 oktober, då den låg på nivån 193 m3/s. I slutet av oktober var vattenföringen i Skatila 95 m3/s.I den konstgjorda sjön Kalajärvi steg vattenståndet ungefär en halv meter under oktober och ligger därmed nära övre gränsen för regleringen.

I nedre loppet av Närpes å var vattenföringen i början av oktober ca 3 m3/s. Som störst var vattenföringen i nedre loppet av Närpes å den 23 oktober, då den låg på nivån 50 m3/s. I slutet av oktober var vattenföringen 22 m3/s.Vattenståndet i den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi steg med ca 25 cm under oktober.

Nederbörden försämrade försurningsläget i åarna

I sjöarna och vattendragen sjönk ytvattentemperaturerna från ca 10 grader i början av oktober till ungefär +5..+6 grader i slutet av månaden. I början av oktober var vattnet i åarna näringsrikt, vilket avspeglade belastningen i åarna. Försurningen beskrivs av pH-värdet, som i huvudsak låg på måttligt god nivå, d.v.s. kring 6–7.

Efter nederbörden i mitten av månaden steg vattenståndet, och vattenkvaliteten försämrades betydligt. Den varma och torra sommaren samt regnen under hösten har skapat exceptionellt gynnsamma förhållanden för att sura föreningar ska bildas och sköljas ut.

I små åar, som i till exempel Kelviå å, Vörå å och Malax å, sjönk pH till mycket låga värden, mellan 4 och 4,5. Så här låga värden är i stor omfattning skadliga för vattenlevande organismer. Det kan också inträffa fall av fiskdöd om pH-värdet fortsätter att sjunka.I de större vattendragen, såsom i Kyro älv och Närpes å, höll sig pH-värdet dock över 5.

Regnen gjorde också att vattnet blev mycket grumligt. Fosforhalterna i åarna i slutet av oktober var ganska låga, vilket är typiskt för sura förhållanden, medan kvävehalterna var mycket höga.

Grundvattennivåerna stiger

Grundvattenreserven har äntligen börjat fyllas med god fart efter de rikliga regnen under hösten, då samtidigt avdunstningen och vattenmängden som växtligheten behöver har minskat väsentligt. Från början av oktober har grundvattennivåerna börjat stiga rejält. Vid mätstationerna för grundvatten ligger nivåerna på genomsnittet för tidpunkten eller till och med något över genomsnittet.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

• Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
• Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
• Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
• Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Försurningsläget i åar på NTM-centralen i Södra Österbottens område i oktober 2021.
Försurningsläget i åar på NTM-centralen i Södra Österbottens område i oktober 2021.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum