ELY-keskukset

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)

Dela

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Hållbar vattenförsörjning skapas tillsammans – från vision till praxis

Arbetet på en strategi för vattentjänsterna i östra och södra Finland inleddes i början av 2021. NTM-centralerna har koordinerat arbetet men avsikten har hela tiden varit att aktörer, sakkunniga och myndigheter skapar en gemensam strategi för hela området.

─ För oss som är med är det viktigt att vår jakt på en vision resulterar i konkreta åtgärder. Under arbetets gång har vi hittat nya sätt att organisera oss för att få jobbet gjort. Vi har också insett att mycket sådant som ingår i strategin redan är på gång. Vi måste bara klara av att bättre än hittills utnyttja sådana lösningar och medverka till att olika åtgärder genomförs över landskaps- och organisationsgränserna, säger Piia Kepanen, sakkunnig i vattenhushållning vid NTM-centralen i Mellersta Finland.

Arbete inom landskapen och för hela samarbetsområdet

Under strategiarbetets gång har vi märkt att det finns skillnader mellan de medverkande landskapen. Olika landskap har olika starka sidor. Dem är det mödan värt att ytterligare förstärka och sprida kompetensen till de andra landskapen. Ett gott exempel på detta är kompetensklustren i Södra Karelen och Södra Savolax, där läroinrättningssamarbetet och utbildningen över lag visar sig på styva linan.

Utomordentliga samarbetsnätverk har också vuxit fram ur landskapen. Kepanen tar myndighetssamarbetet som ett exempel.

─ Delvis har myndighetssamarbetet främjats också av coronaepidemin men i samband med strategiarbetet har fina exempel på långvarigt samarbete synliggjorts. Till exempel Päijänne-Tavastland har redan i åratal haft ett utomordentligt och långsiktigt samarbete mellan vattenförsörjningsaktörerna och tillsynsmyndigheterna. Denna praxis är ett bra föredöme. En viktig observation och ett konkret resultat av de regionala workshopparna var faktiskt att regionala samarbetsgrupper ska inrättas som stöd för utvecklad vattenförsörjning. Ett tema för dessa grupper blir beredskap och prognosticering, säger Kepanen.

Varje landskap gör sitt eget utvecklingsarbete och delar med sig av sina kunskaper till de andra landskapen. Strategiarbetet har också identifierat många sådana punkter där vi med hela samarbetsområdets samlade krafter måste blåsa på samma kol. Ett av våra strategiska mål – "Bättre samhälleligt anseende för vattenförsörjningen" – kräver en samlad insats. Här gäller det en stor och mångdimensionell fråga som ska ses som en möjlighet. Strategiarbetet har resulterat i ett stort samarbetsområde och denna samlade kraft kan vi utnyttja för att höja vattenförsörjningens anseende.

Välkommen att diskutera metoderna för framtidsarbetet och utvärdera vårt strategiarbete

Det är tid för en återblick på året som gått men samtidigt kastar vi en blick på det som ligger framför oss. Vi utvärderar vårt strategiarbete, vi hör expertinlägg om vattenförsörjningens framtid och vi bekantar oss med metoder för framtidsarbete. Samarbetsområdets alla vattenförsörjningsaktörer, myndigheter, forskningsinstitut och andra sakkunniginstanser erbjuds möjlighet att delta i utvecklingssamarbetet på en framtidsdag som den 16 december ordnas på distans. Anmälan görs via denna länk senast 10.12.2021.

Nyckelord

Kontakter

Mer info

Sakkunnig i vattenhushållning
Piia Kepanen
t. 0295 024 171
NTM-centralen i Mellersta Finland

Bilder

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on aika arvioida mennyttä ja kurkistaa tulevaan. Strategia on monien vaiheiden jälkeen valmistunut. Olemme luoneet yhteisen vision ja tehneet strategiset valinnat sekä löytäneet toimenpiteet, joilla kehitämme itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltoa eteenpäin. Koska maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaa, emme voi lukita strategiaamme kuitenkaan ihan lopullisesti. Siksi teemmekin valintojemme ja työskentelymme tarkastelua jo tässä vaiheessa. Missä onnistuimme? Mihin tarvitsemme lisää panostusta? Mitä tarvitsemme strategian toteutukseen? Mitä tulevaisuustyön menetelmiä tarvitsemme onnistuaksemme? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia etäyhteyksin pidettävässä tulevaisuuspäivässämme 16.12., johon toivotamme tervetulleiksi kaikki työssä mukana olevien maakuntien sidosryhmätoimijat.

Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä18.11.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum