Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenvisionen för Lappfjärds å-Storå samlar lokalinvånarna för att planera vattendragets framtid (Österbotten)

Dela

Lappfjärds å-Storå avrinningsområde utvecklas genom att göra upp en gemensam vattenvision för området. Vattenvisionen för samman områdets invånare och olika branschaktörer samt gör det möjligt att skapa en gemensam vision för avrinningsområdet. I arbetet förenas såväl skötseln och användningen av vattenresurserna, områdesplaneringen, översvämningsriskerna som näringarna.

Lappfjärds å invid Perusvägen
Lappfjärds å invid Perusvägen

Arbetet under sommaren

Inom vattenvisionen ordnas många olika programpunkter i anslutning till vattendraget under sommaren. Just nu pågår en fototävling med temat ”Vattnets olika former” som alla intresserade kan delta i genom att skicka in fotografier som tagits i området av Lappfjärds å-Storå eller näromgivningen. Fototävlingen pågår till 22.8. Av fotografierna som deltar i tävlingen görs en fotoutställning som läggs fram i områdets bibliotek och på vattenvisionens webbplats under vecka 36–43. Den som vinner tävlingen utlovas också ett avkopplande pris till inkvarteringen på Lauhansarvi. Under sommaren kommer geocaches med vattentema att placeras ut längs stränderna av Lappfjärds å-Storå. Då kan hela familjen tillsammans söka skatterna och samtidigt stifta bekantskap med områdets natur. Bland dem som hittat caches utdelas priser med vattentema. Vattenvisionen ordnar också en vattennaturdag för hela familjen. Under dagen finns saker att göra för alla åldrar. Detaljerade anvisningar om hur man deltar i fototävlingen och tittar vilka evenemang som ordnas finns på vattenvisionens webbplats www.svvesivattenvisio.org och NTM-centralen i Södra Österbottens sociala medier.

Planering av vattendragets gemensamma framtid

Syftet med visionsarbetet är att förbättra områdets dragningskraft och näringar samt att få lokalinvånarna och olika branschaktörer att delta i vården och utvecklingen av det gemensamma vattendraget. I vattenvisionsarbetet är alla deltagare lika viktiga och allas åsikter beaktas i planeringen av vattendragets framtid. Vattenvisionen för Lappfjärds å-Storå hör nära ihop med Freshabit LIFE IP-projektet, i samband med vilket det redan har gjorts otaliga restaureringsåtgärder i Lappfjärds å-Storå. Syftet med vattenvisionen är att fortsätta det goda samarbetet för vattendragens bästa.

Grunden för vattenvisionen är avrinningsområdesplanen för Lappfjärds å-Storå som publiceras i juli, i vilken natur- och vattenskydd samt hållbar användning av naturresurser i sötvattensmiljöer och områdena runt dem förenas. Avrinningsområdesplanen består av flera dokument som är: skötsel- och användningsplanen för fiskerihushållningen (pilot), skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Lappfjärds ådal, planen för hantering av översvämningsrisker samt åtgärdsprogrammet för vattenvården. Avrinningsområdesplanen läggs fram på vattenvisionens webbplats. Arbetet med vattenvisionen styrs av arbetsgruppen för avrinningsområdesplaneringen, som inledde sin verksamhet år 2018.

I samband med vattenvisionen hölls två workshopar, av vilka den första hölls i mars 2020. Senare i oktober hölls en skild workshop för kommunerna på distans. Workshoparna samlade många deltagare och flera olika aktörer från vattendragsområdet. Samarbetet resulterade i framtida riktlinjer för vattenvisionen och följande preliminära visionsfras: Lappfjärds å-Storå strömmar levande, mångsidigt, stabilt och livskraftigt.

Hösten 2021 fortsätter workshoparbetet när vi ordnar den tredje workshopen kring vattenvisionen. Då finslipar vi visionens mål i sin slutgiltiga form. Målet är att vi återigen ska kunna träffas öga mot öga för att planera vattendragets framtid.Parterna som deltar i intressegruppsarbetet får skild inbjudan till workshopen, i vilken det finns mer information om arrangemangen.

Vattenvisionen har en egen berättelsekarta där var och en kan stifta bekantskap med vattendraget och vilka olika och fina särdrag vattendraget Lappfjärds å-Storå har. Berättelsekartan finns på vattenvisionens webbplats på adress www.svvesivattenvisio.org.

Nyckelord

Kontakter

Planerare Suvi Hämäläinen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 037
Vattenhushållningsexpert Erika Saarenpää, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 027

Bilder

Lappfjärds å invid Perusvägen
Lappfjärds å invid Perusvägen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Algläget i NTM-centralen i Södra Österbottens område tämligen lugnt22.7.2021 14:58:15 EEST | Tiedote

Under den senaste veckan har det på NTM-centralen i Södra Österbottens område observerats blågröna alger (cyanobakterier) vid fem av observationsplatserna som ingår i den riksomfattande uppföljningen. I insjöarna observerades lite alger i Ähtärinjärvi vid observationsplatsen intill Ähtärinrannan koulu och i Evijärvi vid observationsplatsen i Sillankorva. Längs kustområdet observerades lite alger blandade i vattenmassan vid Tankar i Karleby, Storbådan i Vörå och utanför Bergö i Malax. Utöver den riksomfattande alguppföljningen kom också en myndighetsobservation från Etseri kommuns miljöskyddsbyrå, som rapporterade alger vid Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi. Även här uppgavs det vara frågan om en del alger.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella levätilanne suhteellisen rauhallinen22.7.2021 14:58:14 EEST | Tiedote

Kuluneen viikon aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella havaittiin viidellä valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteillä sinilevää. Sisävesillä levää esiintyi hieman Ähtärinjärvellä Ähtärinrannan koulun havaintopisteellä ja Evijärvellä Sillankorvan havaintopisteellä. Rannikkoalueilla levää havaittiin hieman veteen sekoittuneena Kokkolan Tankarilla, Vöyrin Storbådanilla ja Maalahden Bergön edustalla. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolinen viranomaishavainto saatiin Ähtärinjärven Ähtärinsalmelta kunnan ympäristösuojelutoimiston ilmoituksesta. Kohteessa levää raportoitiin olevan hieman.

Det varma vädret har gjort att blågröna alger ökat särskilt längs den österbottniska kusten15.7.2021 14:44:42 EEST | Tiedote

Under vecka 28 har det observerats blågröna alger eller cyanobakterier vid tre av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella alguppföljningen. Lite blågröna alger observerades vid observationsplatserna i Kaskö, Storbådan i Vörå och Sillankorva i Evijärvi. Utöver den nationella alguppföljningen har utomstående sakkunniga gjort algobservationer i Pjelaxfjärden i Närpes, utanför Kaskö, i Köklot skärgård i Korsholm samt vid Mickelsörarna och i norra delen av Oravaisfjärden i Vörå. Vid de nämnda platserna observerades en aning alger som i huvudsak var blandade i vattenmassan.

Lämmin sää on lisännyt sinilevien kasvua etenkin rannikkoalueilla pohjalaismaakunnissa15.7.2021 14:44:41 EEST | Tiedote

Viikolla 28 sinilevää on havaittu kolmella valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteellä pohjalaismaakunnissa. Hieman sinilevää havaittiin Kaskisten, Vöyrin Storbådanin ja Evijärven Sillankorvan havaintopisteillä. Lisäksi valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolisia asiantuntijahavaintoja tehtiin Närpiön Pjelaxfjärdenissä, Kaskisten edustalla, Mustasaaren Köklotin saaristossa sekä Vöyrin Mikkelinsaarilla ja Oravaistenlahden pohjoisosassa. Mainituissa kohteissa levää havaittiin hieman pääosin veteen sekoittuneena.

Undersökningar av markbottnen inför broreparationer inleds på riksväg 8 (Österbotten)9.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

På riksväg 8 utförs undersökningar av markbottnen och terrängmätningar inför kommande förnyelser av broar. Arbetet utförs i Pedersöre och Kristinestads kommuner, där bron över Lappfjärds å och bron vid Jåksholmen förnyas under år 2022. De gamla broarna rivs och nya byggs i stället. Tillsvidare är broarna inte i så dåligt skick att de skulle medföra hastighets- eller viktbegränsningar för trafiken.

Maaperän pohjatutkimukset siltojen uusimista varten alkavat valtatiellä 8 (Pohjanmaa)9.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Valtatiellä 8 tehdään lähiviikkojen aikana maaperän pohjatutkimuksia ja maastomittauksia siltojen uusimista varten. Työt sijoittuvat Pedersören ja Kristiinankaupungin kuntien alueelle, joissa tullaan vuonna 2022 uusimaan Lapväärtinjoen ja Joksholman sillat. Vanhat sillat tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan uudet sillat. Siltojen kunnot eivät aiheuta toistaiseksi valtatien liikenteelle nopeus- tai painorajoituksia.

Algobservationerna fortsätter i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)8.7.2021 13:54:05 EEST | Tiedote

Vecka 27 har blågröna alger observerats på två av de riksomfattande algobservationsplatserna i de österbottniska landskapen. Lite alger observerades utanför Jakobstad och i Kuortaneenjärvi. Utan-för den riksomfattande alguppföljningen har sakkunniga från hälsovårdsmyndigheten påträffat alger på badstränderna i Halsuanjärvi och Räyringinjärvi samt vid Vitsand och Rödbergen utanför Karleby.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum