Digi- ja väestötietovirasto

Veckan för digital kompetens frågar: Är finländarnas digitala färdigheter tillräckliga?

Dela
Temat för Veckan för digital kompetens som inleds måndagen den 16 maj 2022 är betydelsen av digitala färdigheter för Finlands framtid. Kan svaga digitala färdigheter krossa den finländska konkurrenskraften som äntligen växer? Vem ansvarar för att utveckla färdigheterna och hur borde man ta tag i saken? De främsta experterna i vårt land diskuterar ämnet.

Temaveckan för digitalt stöd som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar för tredje gången har fått ett nytt namn. Under Veckan för digital kompetens 16–20 maj 2022 funderar man i år på om finländarnas digitala färdigheter borde väcka oro. Val angående kompetens bestämmer Finlands framtid – oavsett om det är fråga om konkurrenskraft eller jämlikhet.

Enligt Minna Piirainen, ledande expert på digitalt stöd, finns det skäl att vara åtminstone lite orolig för kompetensen.

– Digitaliseringens enorma hastighet utmanar oss människor. Det behövs mycket olika slags kompetens för att vi ska klara oss även i framtiden. Det handlar inte enbart om att öka kunskaperna på användarnivå. Det är viktigt att föra diskussion om utvecklingssidans ansvarsfrågor ända fram till finansierings- och organiseringsfrågor samt teknologival.

På samma linje är Mika Tuuliainen, ledande sakkunnig vid Finlands Näringsliv, en av veckans diskussionsdeltagare.

– Även om vår konkurrenskraft har ökat under de senaste åren kan till exempel kompetensbrist eller en stor grupp som hamnar utanför de digitala verksamhetsmiljöerna ändra riktningen. Det är viktigt att vi ser till att våra strukturer som stöder kompetensökningen är aktuella och säkerställer en önskvärd framtid för så många som möjligt.

För att skapa en färsk och branschövergripande syn på Veckan för digital kompetens har vi samlat framstående experter från såväl företags- och vetenskapsvärlden som den privata och offentliga sektorn. Med är bl.a. påverkaren Elina Gustafsson, arbetslivsdesignern Aku Varamäki, forskarna Suvi Uski, Minna Huotilainen, Karoliina Talvitie-Lamberg och Anna-Mari Rusanen, Sitras specialsakkunnig Tapio Huttunen, professorerna Teemu Roos och Janne Lindqvist, Philips Global Head of Portfolida Belinda Gerdt, Chief Sales Marketing Officer Minna Ruusuvuori – samt många andra.

Veckan för digital kompetens erbjuder väckande innehåll och diskussionsmöjligheter kring ämnet under hela veckan. I början av veckan ligger tyngdpunkten på sociala medier, och från onsdag till fredag ordnas ett expertlett liveprogram på webben, som är öppet för alla.

Programmet för hela veckan kan läsas på adressen https://dvv.fi/sv/veckanfordigitaltkompetens

Om du är intresserad, kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kommunikation dvv.viestinta@dvv.fi  senast kl. 9.00 på evenemangsdagen och berätta om ditt önskemål om en intervju.

Veckan för digital kompetens

 • Veckan för digital kompetens är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas årliga temavecka för digital kompetens som ordnas för tredje gången 16–20.5.2022.
 • Syftet med Veckan för digital kompetens är att fästa uppmärksamhet vid finländarnas digitala färdigheter och deras betydelse inte bara för individen utan också för samfunden och samhället. På så sätt vill man stöda utvecklingen av färdigheterna.
 • Veckans teman per dag är
  • utveckling av digital kompetens hos studerande och personer i arbetsför ålder (onsdag 18.5),
  • humanitet i den digitala världen (torsdag 19.5) och
  • strategisk ledning av digital kompetens (fredag 20.5).
 • Veckan för digital kompetens är ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för den riksomfattande samordningen av digitalt stöd, verkar som en riksomfattande utvecklare av digitalt stöd och som stödorganisation för producenter av digitalt stöd.
 • Det digitala stödet hör till de åtgärder som främjar likabehandling i Sanna Marins regeringsprogram, med vilka man strävar efter att stärka individernas och samfundens delaktighet i samhället.

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Ledande sakkunnig Minna Piirainen, tfn 0295 535 280 fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Bilder

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June25.5.2023 15:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum