Veikkaus Oy

Veikkaus Ab:s resultat 2022 låg på samma nivå som året innan

Dela
Veikkaus Ab:s dotterbolag Fennica Gaming grundades i januari, vilket innebär att 2022 var Veikkaus första år som koncern. Trots en krävande omvärld var moderbolaget Veikkaus Ab:s resultat 2022 på samma nivå som året innan, 680,0 miljoner euro.

Veikkaus år 2022:

  • År 2022 uppgick Veikkauskoncernens ordinarie rörelseintäkter till 1 070,8 miljoner euro och resultatet till 670,7 miljoner euro. I de ordinarie rörelseintäkterna upptas spelbidraget för penningspelsverksamheten och omsättningen för övrig affärsverksamhet.
  • För 2022 redovisade Veikkaus till staten intäkter på totalt 716,3 miljoner euro, som inkluderar resultat och lotteriskatt.
  • Moderbolaget Veikkaus Ab:s intäkter från spelverksamheten, det vill säga spelbidraget, under räkenskapsperioden 2022 uppgick till 1 070,6 miljoner euro (-2,7 % jämfört med 2021).
  • Veikkaus Ab:s rörelsevinst, 680,3 miljoner euro, låg på samma nivå som året innan, likaså resultatet som uppgick till 680,0 miljoner euro.
  • Av Veikkaus Ab:s spelbidrag härrörde 49,7 procent från de fysiska spelställena och 50,3 procent från den digitala kanalen.
  • Andelen identifierat spelande av alla Veikkaus Ab:s spel 2022 utgjorde 79,5 procent (+3,5 procentenheter).

Efter att den nya lotterilagen hade trätt i kraft fick Veikkaus möjlighet att inleda internationell affärsverksamhet mellan företag i början av året. Fennica Gamings erfarenheter av hur intressanta spelen var och hur spelen fungerade under det första verksamhetsåret var  lovande.

– I framtiden, när affärsverksamheten är etablerad, förväntas Fennica Gaming växa sig till en viktig delfaktor i Veikkaus affärsverksamhet, säger Timo Kiiskinen, vd för Fennica Gaming.

Veikkaus Ab:s spelverksamhet: konsumenternas osäkerhet påverkade spelandet

År 2022 var det första hela året efter att coronaepidemin hade brutit ut, året då Veikkaus samtliga spelsalar och två kasinon hade öppet hela året. Nästan alla spelautomater var också öppna normalt under hela året, och därför ökade spelbidraget från Veikkaus spelautomater, 164,6 miljoner euro, med 15,1 procent jämfört med året innan.

– Konsumenternas spelande på fysiska spelställen har dock inte återgått till samma nivå som före coronaepidemin, vilket syns i antalet besökare i Veikkaus spelsalar. Dessutom minskade volymen av spelandet på spelautomater till följd av de obligatoriska förlustgränserna som infördes för spelande på spelautomater 2021. Efterfrågan på Veikkaus spel har delvis också påverkats av kriget i Ukraina och av konsumenternas osäkerhet i allmänhet och den minskade köpkraften till följd av kriget, säger Regina Sippel, CFO på Veikkaus.

Spelbidraget för Veikkaus mest kända spel Lotto (149,8 mn euro) minskade med 7,9 procent jämfört med året innan. Spelbidraget för Eurojackpot (151,1 mn euro) ökade i sin tur med 18,9 procent. Ökningen berodde särskilt på förnyelsen av Eurojackpot, vilket ledde till att en andra dragning på tisdagar infördes i spelet. Vid förnyelsen steg också den högsta huvudvinsten i Eurojackpot från 90 miljoner euro till 120 miljoner euro.

Spelbidraget för spelgruppen Vadslagning var 123,8 miljoner euro under redovisningsåret (-16,9 %). Minskningen påverkades bland annat av att Veikkaus införde en årlig förlustgräns på 15 000 euro i början av februari. Förlustgränsen är gemensam för alla spel och obligatorisk för alla kunder. I mitten av juni fick professionella vadslagningsspelare möjlighet att ansöka om undantag från gränsen. Detta minskade spelbidragsbortfallet i slutet av året.

Veikkaus Ab:s andel av hela den digitala penningspelmarknaden har minskat redan under en längre tid och var bara något över 50 procent under redovisningsåret.

Den nya lotterilagen gjorde det möjligt att använda data vid förebyggande av spelrelaterade problem

De senaste åren har Veikkaus gjort stora insatser i uppbyggandet av en säkrare och mer ansvarsfull spelmiljö. Arbetet pågick även under 2022, då Veikkaus förberedde införandet av obligatorisk identifiering vid kupongspelande 2023. Vid kupongspelande i Veikkaus egna spelsalar och kasinon började identifiering krävas redan i november 2022. När identifiering också krävs för skraplotter senast från och med ingången av 2024, omfattas Veikkaus samtliga spel av identifiering.

Den nya lotterilagen, som trädde i kraft vid ingången av året, gjorde det möjligt att vid förebyggande av spelrelaterade problem använda data som erhålls via identifierat spelande.

– Baserat på data kan vi analysera spelarnas spelbeteende och förändringarna i spelbeteendet så att vi kan identifiera riskfyllt spelande. Baserat på spelardata ringde vi under 2022 mer än 2 000 omsorgssamtal till våra kunder. Vi vill att spelaren ska stanna upp och fundera på sitt spelande samt vid behov ska använda våra verktyg för att kontrollera spelandet, till exempel spelgränser och spelspärrar, säger Susanna Saikkonen, ansvarsdirektör på Veikkaus.

Mer information finns på Veikkaus webbplats:

Ytterligare information:

CFO Regina Sippel, ansvarsdirektör Susanna Saikkonen och Fennica Gamings vd Timo Kiiskinen, kontakter via Veikkaus medietjänst, tfn 09 4370 7000.

Nyckelord

Kontakter

Veikkaus medietjänst, tfn 09 4370 7000
mån-tors: kl. 8-21
fre: kl. 8-24
lör: kl. 9-12 och kl. 20-22
sön: kl. 10-15


https://www.veikkaus.fi/sv/yritys

Bilder

Länkar

Om

Veikkaus Oy
Veikkaus Oy
Aku Korhosen tie 2
00440 Helsinki

https://www.veikkaus.fi/yritys

Vår uppgift är att erbjuda spel som skapar glädje och skyddar den. Vi vill att våra kunders spelande hålls på glädjens sida.

Människors välbefinnande ligger oss nära om hjärtat. Det ska vara trevligt att komma till jobbet varje dag. Vi erbjuder verkningsfulla arbetsuppgifter i en arbetsgemenskap som utvecklas och jobbar med glada, friska tag.

Vi vill tillsammans skapa en utmärkt spelplan som erbjuder intressanta spelpositioner bl.a. för tech-experter. Vi är en spelfirma med stort genomslag.

Läs mer om oss på veikkaus.fi/tyopaikat. (på finska).

VI HÅLLER SPELANDET PÅ GLÄDJENS SIDA.

Följ Veikkaus Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Veikkaus Oy

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum