GlobeNewswire

Verkkokauppa.com jatkoi kilpailijoita kovempaa kasvua –kasvoi toisella neljänneksellä 5% laskevassa markkinassa

Jaa
Verkkokauppa.com jatkoi kilpailijoita kovempaa kasvua –kasvoi toisella neljänneksellä 5% laskevassa markkinassa

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019: Verkkokauppa.com jatkoi kilpailijoita kovempaa kasvua –kasvoi toisella neljänneksellä 5% laskevassa markkinassa

Verkkokauppa.com Oyj – puolivuosikatsaus (tilintarkastamaton) 9.8.2019 klo 8.00

1.4.–30.6.2019 lyhyesti

 • Liikevaihto 108 miljoonaa euroa (4–6/2018:102), kasvua 5 %
 • Myyntikate 15,3 miljoonaa euroa (15,0), kasvua 2 %
 • Myyntikate 14,2 % liikevaihdosta (14,7 %)
 • Liiketulos 0,2 miljoonaa euroa (1,0)
 • Liiketulosprosentti 0,2 % liikevaihdosta (1,0 %)
 • Katsauskauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (0,5)
 • Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,01)
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt neljännesvuosittaisen osingon 0,05 euroa osaketta kohti
KESKEISET TUNNUSLUVUT (IFRS)4-6/20194-6/2018Muutos%1-6/20191-6/2018Muutos%1-12/2018
        
Liikevaihto, tuhatta euroa107 848102 4145 %223 645205 1079 %477 833
Myyntikate, tuhatta euroa15 32715 0242 %32 72731 7303 %72 020
Myyntikate-%14,2 %14,7 %-3 %14,6 %15,5 %-5 %15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa1 4482 291-37 %5 0296 246-19 %18 414
Käyttökate-%1,3 %2,2 %-40 %2,2 %3,0 %-26 %3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa1901 012-81 %2 4903 676-32 %13 324
Liiketulos-%0,2 %1,0 %-82 %1,1 %1,8 %-38 %2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa-154462-133 %1 3712 276-40 %9 334

1.1.–30.6.2019 lyhyesti

 • Liikevaihto 224 miljoonaa euroa (1–6/2018: 205), kasvua 9 %
 • Myyntikate 32,7 miljoonaa euroa (31,7), kasvua 3 %
 • Myyntikate 14,6 % liikevaihdosta (15,5 %)
 • Liiketulos 2,5 miljoonaa euroa (3,7)
 • Liiketulosprosentti 1,1 % liikevaihdosta (1,8 %)
 • Katsauskauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (2,3)
 • Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,05)

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentumisen. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 17.6.2019, että Suomen BKT kasvaa 1,6 % vuonna 2019 ja 1,2 % vuonna 2020.

TULOSOHJEISTUS

Vuonna 2019 liikevaihdon odotetaan olevan 500–550 miljoonan euron välillä (478 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja liiketuloksen odotetaan olevan 11–17 miljoonan euron välillä (13,3 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 5 % ja oli 108 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on jatkunut, ja yhtiö on pystynyt kasvustrategiansa mukaisesti kasvamaan markkinaa nopeammin ja samalla kasvattamaan markkinaosuuksiaan. Toisen vuosineljänneksen myynnin kasvu saavutettiin onnistuneella sesonkimyynnillä, lisääntyneillä markkinointipanostuksilla sekä tehokkaalla kampanjoinnilla.

Kodinelektroniikan markkinan pitkäkestoinen keskittyminen kolmelle isolle toimijalle jatkui, mikä piti markkinan erittäin kilpailtuna sekä hintavetoisena. Kodinelektroniikan markkina laski GfK:n mukaan huhti-kesäkuussa
-0,5 %, mihin yhtiö vastasi lisäämällä markkinointipanostuksia sekä jatkamalla kilpailukykyistä hinnoittelua. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiö kasvoi markkinoita nopeammin lähes kaikissa tuotealueissa, ja parhaissa tuotealueissa myynti kasvoi yli 40 %.

Toisen vuosineljänneksen myyntikate oli 14,2 % ja oli edellisvuotta alhaisempi (Q2/2018 14,7 %). Matalammasta myyntikatteesta sekä kasvaneista markkinointipanostuksista johtuen liiketulos jäi viime vuoden liiketuloksesta ja oli 0,2 miljoonaa euroa (Q2/2018: 1,0) erittäin kilpaillussa markkinassa.

Verkkokauppa.comin suunnitelmia ja panostuksia ohjaavat vahva liikevaihdon kasvun tavoitteleminen sekä markkinaosuuksien jatkuva kasvattaminen. Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia löytääkseen uusia tuotealueita sekä mahdollisuuksia valikoiman laajentamiselle kasvun varmistamiseksi. Kehitysprojekteista pääpaino on tällä hetkellä uudistuneessa markkinoinnissa sekä asiointikokemuksen parantamisessa. Uudistetun markkinoinnin ja jatkuvasti uudistuvan valikoiman avulla yhtiö tavoittelee entistä laajempaa asiakaskuntaa. Kuluvan kesäsesongin aikana yhtiö on lisännyt merkittävästi panostuksia muun muassa pyöräilyyn, grillaukseen ja sisäilmalaitteisiin. Uusi palloilutuotteiden kategoria on suoriutunut odotusten mukaisesti ja tuonut uusia asiakkaita yhtiön verkkokauppaan ja myymälöihin. Tulevan sisäpalloilukauden odotetaan jatkavan tätä trendiä myös loppuvuoden osalta. Brändimainonnan seuraavat toimenpiteet näkyvät tulevan syksyn aikana televisiossa valtakunnallisten mainoskampanjoiden muodossa. Asiointikokemuksen parantaminen jatkuu muun muassa nettikaupan käytettävyyttä ja hakutoimintoja kehittämällä, minkä lisäksi Jätkäsaaren myymälän tiettyjä osa-alueita uudistetaan.

Loppuvuoden osalta yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä ja kilpailullisen hinnoittelun jatkuvan. Kilpailutilanteesta riippuen Verkkokauppa.com on valmis hyödyntämään ensiluokkaisen matalia operatiivisia kulujaan ja tekemään kaiken tarvittavan kasvattaakseen markkinaosuuttaan sekä saavuttaakseen Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa johtavan aseman. Tuotteiden erinomainen saatavuus, tunnettu brändi sekä kilpailijoita laajempi valikoima ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja tämän strategisen tavoitteen saavuttamiseksi. Edellisvuosien mukaisesti yhtiö odottaa jälkimmäisen vuosipuoliskon olevan kannattavuudeltaan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset tukevat tulevaisuuden kasvua kaupan siirtyessä verkkoon ja mobiiliin. Myös tänä vuonna arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy verkkoon. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12 %.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Huhti-kesäkuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 5,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 5,4 miljoonaa euroa ja oli 107,8 miljoonaa euroa (102,4). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, urheilu- ja grillaustarvikkeiden, lelujen sekä suurten kodinkoneiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä laski Suomessa huhti-kesäkuussa -0,5 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus oli vertailuvuoden tasolla. Sen tuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,8) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraus pieneni 0,5 miljoonaan euroon (1,0). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com myy kaikki ikääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat huhti-kesäkuussa 7,5 % ja olivat 8,1 miljoonaa euroa (7,5). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon, myymälöiden ja osto-osaston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 11,9 % ja olivat 5,9 miljoonaa euroa (5,3). Verkkokauppa.com uudisti ja lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaminen vaikuttaa tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, poistoihin ja korkokuluihin. Standardia on sovellettu vertailuvuodelle 2018. Taseeseen kirjataan käyttöoikeuteen perustuva omaisuuserä ja velka. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Yhtiön liiketulos huhti-kesäkuussa 2019 oli 0,2 miljoonaa euroa (1,0) ja kauden tulos -0,2 miljoonaa euroa (0,5).

Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,01).

Tammi-kesäkuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 9,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 18,5 miljoonaa euroa ja oli 223,6 miljoonaa euroa (205,1). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, oheislaitteiden, suurten kodinkoneiden, kellojen sekä urheilutarvikkeiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa tammi-kesäkuussa 2,1 %.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi vertailuvuodesta. Sen tuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,4) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Verkkokauppa.com myi katsauskaudella erääntyneitä asiakasrahoitussaamisia osana riskienhallintaa. Luottotappiovaraus pieneni 0,5 miljoonaan euroon (1,0). Huhtikuusta 2019 alkaen Verkkokauppa.com myy kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-kesäkuussa 6,5 % ja olivat 15,9 miljoonaa euroa (14,9). Kasvu johtui pääasiallisesti myymälöiden, osto-osaston ja tietohallinnon kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 13,5 % ja olivat 12,1 miljoonaa euroa (10,7). Verkkokauppa.com uudisti ja lisäsi markkinointipanostuksiaan edellisvuodesta, mikä aiheutti kulujen kasvua.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaminen vaikuttaa tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, poistoihin ja korkokuluihin. Standardia on sovellettu vertailuvuodelle 2018. Taseeseen kirjataan käyttöoikeuteen perustuva omaisuuserä ja velka. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Yhtiön liiketulos tammi-kesäkuussa 2019 oli 2,5 miljoonaa euroa (3,7) ja kauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (2,3).

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,05).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -13,4 miljoonaa euroa (-23,4).  Liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen katsauskaudella johtui pääosin vaihto-omaisuuden pienemisestä, ostovelkojen lisääntymisestä ja myyntisaamisten vähenemisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.comin käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,2). Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-kesäkuussa 2019 olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,7).

Yhtiöllä on 20 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka olivat käyttämättömiä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä kasvavaa liiketulosta ja 2,5–4,5 liiketulosprosenttia. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKEVAIHTO JA OSAKKEET

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ First North Finland -markkinapaikalla 3 768 582 kappaletta, mikä oli 8,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 4,455 euroa ja alin 3,45 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 3,97 euroa. Kauden osakevaihto oli 15 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,58 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 161 miljoonaa euroa.

Yhtiön osakemäärä 30.6.2019 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2019 aikana yhteensä 15 632 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista. Yhtiön hallussa 30.6.2019 oli 101 001 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,22 %. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2019). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) henkilö saa tietyn määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kolme sitouttamisjaksoa: 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä kasvoi 6 % ja oli kesäkuun 2019 lopussa 731 (687). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Taina Suorsa nimitettiin johtoryhmän jäseneksi alkaen 1.1.2019. Vesa Järveläinen nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi 1.1.2019 alkaen. Järveläinen jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Kalle Koutajoki nimitettiin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 21.12.2018. Koutajoki aloitti Verkkokauppa.comissa 25.2.2019.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja 1.1.2019 alkaen ja jatkaa johtoryhmän jäsenenä
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja
 • Taina Suorsa, henkilöstöjohtaja, 1.1.2019 alkaen
 • Kalle Koutajoki, myyntijohtaja, 25.2.2019 alkaen

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tukkukaupan luonteeseen, liiketoimintaympäristöön ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 2 160 382,33 euroa eli 0,048 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 6 759 769,50 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019 hallitukseen valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Panu Porkka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti maksaa osinkoa 0,048 euroa (yhteensä 2 160 382,33 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.4.2019 ja maksupäivä 8.4.2019.

Hallitus päätti 10.5.2019 maksaa osinkoa 0,049 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 208 191,37 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 14.5.2019 ja maksupäivä 21.5.2019.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,150 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2019 aikana.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018. Verkkokauppa.com antoi 13.2.2019 tulosvaroituksen ja ennakkotietoja yhtiön vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com julkaisi 12.2.2019 IFRS vertailutiedot tilikaudelta 2017.

Verkkokauppa.com julkaisi 15.2.2019 IFRS-standardien mukaan päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Hallitus päätti 10.5.2019 maksaa osinkoa 0,049 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 208 191,37 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 14.5.2019 ja maksupäivä 21.5.2019.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Hallitus päätti 9.8.2019 maksaa osinkoa 0,050 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 2 253 256,50 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 13.8.2019 ja maksupäivä 20.8.2019.

Verkkokauppa.com tiedotti 1.7.2019 sopineensa yhteensä 20 miljoonan euron valmiusluottolimiiteistä (RCF). Niistä 15 miljoonaa euroa on voimassa 3 vuotta ja 5 miljoonaa euroa on voimassa 5 vuotta.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 9.8.2019 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 9.8.2019 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2019

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 25.10.2019

Helsingissä 9. elokuuta 2019

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

 VERKKOKAUPPA.COM OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1.–30.6.2019

1        Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet                                                                        10

2        Päälaskelmat                                                                                                              11

2.1     Tuloslaskelma (IFRS)                                                                                                   11

2.2     Laaja tuloslaskelma (IFRS)                                                                                           11

2.3     Tase (IFRS)                                                                                                                12

2.4     Rahavirtalaskelma (IFRS)                                                                                             13

2.5     Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS)                                                                14

3        Liitetiedot                                                                                                                  15

3.1     Segmenttiraportointi                                                                                                   15

3.2     Liikevaihto asiakassopimuksista                                                                                    15

3.3     Toiminnan kausiluontoisuus                                                                                          16

3.4     Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin                                                                               16

3.5     Käyttöoikeusomaisuuserät                                                                                           17

3.6     Myyntisaamiset                                                                                                           17

3.7     Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin                                              17

3.8     Osingot                                                                                                                     19

3.9     Lähipiiritapahtumat                                                                                                     20

3.10    Vakuudet ja vastuusitoumukset                                                                                  20

4        Lisäinformaatio                                                                                                          21

4.1     Myöhemmin voimaan tulevat IFRS standardit                                                                 21

4.2     Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut                                                                   21

4.3     Tunnuslukujen laskentaperiaatteet                                                                               23

1       Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 7. maaliskuuta 2019 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 erillisellä yhtiötiedotteella IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna. Yhtiötiedotteessa on kuvattu myös keskeisimmät muutokset laatimisperiaatteisiin.   

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty miljoonina euroina, ellei toisin ole mainittu.

Arvioiden käyttö

Tätä tilinpäätöstä laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

2       Päälaskelmat

2.1          Tuloslaskelma (IFRS)

 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
      
Liikevaihto107 848102 414223 645205 107477 833
      
Liiketoiminnan muut tuotot1197328393389
Materiaalit ja palvelut-92 521-87 390-190 919-173 377-405 813
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-8 114-7 545-15 866-14 904-30 300
Poistot-1 258-1 279-2 539-2 571-5 090
Liiketoiminnan muut kulut-5 884-5 260-12 115-10 671-23 696
      
Liiketulos1901 0122 4903 67613 324
      
Rahoitustuotot12459
Rahoituskulut-382-426-779-862-1 670
      
Tulos ennen veroja-1915881 7152 81911 662
      
Tuloverot37-125-344-543-2 328
      
Kauden tulos -1544621 3712 2769 334
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille-1544621 3712 2769 334
      
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,000,010,030,050,21

2.2          Laaja tuloslaskelma (IFRS)

 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
      
Kauden tulos-1544621 3712 2769 334
      
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista----
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista----15
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen----
Kauden laaja tulos-1544621 3712 2769 319
      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille-1544621 3712 2769 319

2.3          Tase (IFRS)

Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet8128841 067
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2 4082 1461 970
Käyttöoikeusomaisuuserät20 59123 53721 764
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset275294275
Laskennalliset verosaamiset1 1591 1061 112
Myyntisaamiset1 3701 5281 544
Muut pitkäaikaiset saamiset438437438
Pitkäaikaiset varat yhteensä27 05329 93228 171
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus52 90353 27865 784
Myyntisaamiset12 41211 48115 266
Muut saamiset1 5607241 752
Tuloverosaamiset 776755199
Siirtosaamiset6 3315 5289 823
Rahavarat26 12221 30246 746
Lyhytaikaiset varat yhteensä100 10493 068139 570
    
Varat yhteensä127 157122 999167 741
    
Oma pääoma   
Osakepääoma100100100
Omat osakkeet-701-502-502
Käyvän arvon rahasto-33-18-33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto25 64625 49325 585
Kertyneet voittovarat8 1297 2123 082
Kauden tulos1 3712 2769 334
Oma pääoma yhteensä34 51334 56037 565
    
Pitkäaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat21 54424 44422 753
Laskennalliset verovelat18918
Varaukset734588560
Pitkäaikaiset velat yhteensä22 29725 04123 331
    
Lyhytaikaiset velat   
Vuokrasopimusvelat3 6823 7723 592
Saadut ennakkomaksut2 6472 3654 301
Ostovelat46 27441 86880 695
Muut lyhytaikaiset velat5 7484 3184 077
Siirtovelat11 99511 07514 181
Lyhytaikaiset velat yhteensä70 34763 398106 845
    
Velat yhteensä92 64488 440130 176
    
Oma pääoma ja velat yhteensä127 157122 999167 741

2.4          Rahavirtalaskelma (IFRS)                                    

 1-61-6/1-12/
Tuhatta euroa201920182018
Liiketoiminnan rahavirta    
Tulos ennen veroja1 7152 81911 662
Oikaisut   
Poistot ja arvonalentumiset2 5392 5715 090
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset---
Rahoitustuotot ja -kulut 7758561 630
Muut oikaisut236 -4969
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta5 2656 19718 451
Käyttöpääoman muutos   
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)175 -489 -506
Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+)6 5381 724 -7 384
Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+)12 881 -6 266 -18 772
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒) -36 510 -22 56421 276
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -11 652 -21 39813 065
Maksetut korot -19 -26 -38
Saadut korot459
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus-760 -836 -1 632
Maksetut välittömät verot -967 -1 108 -2 543
Liiketoiminnan rahavirta -13 394 -23 3638 861
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -716 -461 -582
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -87 -279 -774
Investoinnit oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin---
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista---
Investointien rahavirta -802 -740 -1 356
    
Rahoituksen rahavirta    
Vuokrasopimusvelkojen lisäys (+) / vähennys (-) -1 864 -1 961 -3 939
Maksetut osingot -4 366 -4 011 -8 195
Omien osakkeiden hankinta -198 -502 -502
Rahoituksen rahavirta -6 428 -6 474 -12 636
    
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) -20 625 -30 576 -5 131
    
Rahavarat tilikauden alussa46 74651 87851 878
Rahavarat tilikauden lopussa26 12221 30246 746

2.5          Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS)

A  OsakepääomaE  Kertyneet voittovarat    
B  Omat osakkeetF  Oma pääoma yhteensä   
C  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
Käyvän arvon rahasto      
    
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2018 (IFRS)100-25 493 -1811 22236 797
Kauden tulos----2 2762 276
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista-----0
Kauden laaja tulos yhteensä----2 2762 276
Osingonjako---- -4 011 -4 011
Omien osakkeiden hankinta- -502--- -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot------
Osakeperusteiset maksut------
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -502-- -4 011 -4 513
Oma pääoma 30.6.2018 (IFRS)100 -50225 493 -189 48734 560
       
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2019 (IFRS)100 -50225 585 -3312 41637 565
Kauden tulos----1 3711 371
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista---0-0
Kauden laaja tulos yhteensä---01 3711 371
Osingonjako---- -4 366 -4 366
Omien osakkeiden hankinta- -198--0 -198
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--61--61
Osakeperusteiset maksut----8080
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -19861- -4 286 -4 423
Oma pääoma 30.6.2019 (IFRS)100 -70125 646 -339 50134 513
       
       
Tuhatta euroaABCDEF
Oma pääoma 1.1.2018 (IFRS)100-25 493 -1811 22236 797
Kauden tulos----9 3349 334
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista--- -15- -15
Kauden laaja tulos yhteensä--- -159 3349 319
Osingonjako---- -8 195 -8 195
Omien osakkeiden hankinta- -502--- -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot--92--92
Osakeperusteiset maksut----5454
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä- -50292- -8 141 -8 551
Oma pääoma 31.12.2018 (IFRS)100 -50225 585 -1812 41637 565

3       Liitetiedot

3.1          Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

3.2          Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:ta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

      
Liikevaihto asiakassopimuksista     
      
 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
Yhtenä ajankohtana106 373100 448220 913201 558470 971
Ajan kuluessa1 4751 9662 7323 5496 862
Liikevaihto yhteensä107 848102 414223 645205 107477 833

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

      
 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
Tuhatta euroa20192018201920182018
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot3142726354981 123
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot4614959729372 019
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä7757671 6071 4353 142

3.3          Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.

3.4          Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 4-6/1-3/10-12/7-9/4-6/
Tuhatta euroa20192019201820182018
      
Liikevaihto107 848115 797155 852116 874102 414
      
Liiketoiminnan muut tuotot11916417512173
Materiaalit ja palvelut -92 521 -98 398 -132 919 -99 517 -87 390
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 114 -7 751 -8 352 -7 043 -7 545
Poistot -1 258 -1 281 -1 259 -1 261 -1 279
Liiketoiminnan muut kulut -5 884 -6 231 -7 551 -5 474 -5 260
      
Liiketulos1902 3015 9463 7021 012
      
Rahoitustuotot13212
Rahoituskulut -382 -397 -399 -410 -426
      
Tulos ennen veroja -1911 9065 5503 293588
      
Tuloverot37 -381 -1 106 -678 -125
      
Kauden tulos  -1541 5254 4432 615462
      
Kauden tuloksen jakautuminen     
Yhtiön omistajille -1541 5254 4432 615462
      
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa)0,000,030,100,060,01

3.5          Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1.21 76424 58924 589
Lisäykset78169284
Uudelleenarvostukset701693716
Vähennykset-33--
Poistot ja arvonalentumiset-1 919-1 914-3 825
Kirjanpitoarvo kauden lopussa20 59123 53721 764

Tilikaudella 2018 ja 2019 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin sekä vuonna 2018 Jätkäsaaren alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaiseen muutokseen.

3.6          Myyntisaamiset 

 30.6.201930.6.201831.12.2018
Tuhatta euroaMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyseräMyynti-saamisetTappiota koskeva vähennyserä
Erääntymättömät saamiset10 6781119 5637812 553212
1-60 päivää erääntyneet3 4372363 2261064 305173
61-120 päivää erääntyneet115101606202455136
Yli 121 päivää erääntyneet15156626623314
Yhteensä14 24546314 0581 04817 345535

3.7          Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

30.6.2019, tuhatta euroa    
 Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-
sopimus-velat
 
  
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)9  9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266  266
Myyntisaamiset ja muut saamiset* 1 807 1 807
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2751 807 2 083
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset 12 412 12 412
Rahavarat 26 122 26 122
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 38 533 38 533
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä27540 341 40 616
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  21 54421 544
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  21 54421 544
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  3 6823 682
Ostovelat 46 274 46 274
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 46 2743 68249 956
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 46 27425 22671 500
     
     
30.6.2018, tuhatta euroa    
 Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-
sopimus-velat
 
  
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)9  9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)285  285
Myyntisaamiset ja muut saamiset* 1 965 1 965
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2941 965 2 259
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset 11 481 11 481
Rahavarat 21 302 21 302
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 32 783 32 783
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä29434 749 35 042
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  24 44424 444
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  24 44424 444
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  3 7723 772
Ostovelat 41 868 41 868
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 41 8683 77245 640
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 41 86828 21670 084
     
31.12.2018, tuhatta euroa    
 Käypään arvoon muun laajan tuloksen kauttaJaksotet-tuun hankinta-menoonVuokra-
sopimus-velat
 
  
ArvostusryhmäTasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat    
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2)9  9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3)266  266
Myyntisaamiset ja muut saamiset* 1 982 1 982
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä2751 982 2 257
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat    
Myyntisaamiset 15 266 15 266
Rahavarat 46 746 46 746
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 62 012 62 012
     
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä27563 994 64 269
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  22 75322 753
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä  22 75322 753
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat    
Vuokrasopimusvelat  3 5923 592
Ostovelat 80 695 80 695
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 80 6953 59284 287
     
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 80 69526 344107 039

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vertailukauden aikana.

3.8          Osingot

Katsauskauden ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot 

2019  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 8.4.20190,048
 21.5.20190,049
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 4 366


2018  
Edelliseltä vuodeltaMaksupäiväOsinko/osake, euroa
 3.4.20180,044
 16.5.20180,045
 21.8.20180,046
 6.11.20180,047
Osingot yhteensä, tuhatta euroa 8 195

3.9          Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

3.10        Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa30.6.201930.6.201831.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Yrityskiinnitykset-27 001-
Takaukset2 8503 6622 850
    
Muut vastuut ja vastuusitoumukset141414

4       Lisäinformaatio

4.1          Myöhemmin voimaan tulevat IFRS standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

4.2          Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS tunnuslukuja.

 4-6/4-6/1-3/1-3/1-6/1-6/1-12/
 2019201820192018201920182018
        
Liikevaihto, tuhatta euroa107 848102 414115 797102 693223 645205 107477 833
Myyntikate, tuhatta euroa15 32715 02417 39916 70632 72731 73072 020
Myyntikate-%14,2 %14,7 %15,0 %16,3 %14,6 %15,5 %15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa1 4482 2913 5813 9555 0296 24618 414
Käyttökate-%1,3 %2,2 %3,1 %3,9 %2,2 %3,0 %3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa1901 0122 3012 6632 4903 67613 324
Liiketulos-%0,2 %1,0 %2,0 %2,6 %1,1 %1,8 %2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa-1544621 5251 8131 3712 2769 334
        
Omavaraisuusaste, %27,728,626,529,927,728,623,0
Nettovelkaantumisaste, %-2,620,0-24,03,0-2,620,0-54,3
Henkilöstö kauden lopussa*731687657681731687683
        
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,000,010,030,040,030,050,21
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa0,000,010,030,040,030,050,21
Osakkeiden lukumäärä yhteensä45 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 13045 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä43 83782 50057 1640101 00182 50064 633
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo44 965 12945 058 17945 003 68645 065 13044 965 12945 058 17945 042 616
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo45 057 71245 058 17945 096 26945 065 13045 057 71245 058 17945 092 616

  *Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.Tunnuslukujen laskentaperiaatteet


4.3        Tunnuslukujen laskentakaavat

TUNNUSLUKUMÄÄRITELMÄ PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE 

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

 
 Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
 

MYYNTIKATE, %

 
(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) /
Liikevaihto
x 100Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE (EBITDA)Liiketulos + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
 

KÄYTTÖKATE (EBITDA), %

 
(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset) /
Liikevaihto
x 100Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

LIIKETULOS

 
Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
 Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen.
 

LIIKETULOS, %

 
Liiketulos/
Liikevaihto
x 100Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

OMAVARAISUUSASTE, %

 
Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot
 Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
 

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

 
Korolliset velat + vuokrasopimusvelat -
rahat ja pankkisaamiset -
 korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
  
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOSYhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/

Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet
  

 

Liite


Tietoja julkaisijasta

GlobeNewswire
GlobeNewswire
60 Fenchurch Street
London EC3M 4BA, United Kingdom

+358 94 245 6644http://www.globenewswire.com/

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta GlobeNewswire

Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een22.8.2019 08:30:00 EESTTiedote

Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een Sponda Oyj Lehdistötiedote 22.8.2019 klo 9:30 Sponda kehittää peliyhtiö Seriously Digital Entertainmentille toimitilat Arkadia n:o 6:een Sponda toteuttaa suomalaisen, kasvavan peliyhtiön Seriously Digital Entertainmentin tulevat toimitilat uudistuvaan Arkadia n:o 6 -kiinteistöön. Peliyhtiö muuttaa uusiin toimitiloihinsa vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana. Helsingin ydinkeskustassa erinomaisten liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä sijaitsevan toimitalon tarjoamat yksilölliset tilaratkaisut ovat herättäneet suurta kiinnostusta erikokoisten yritysten keskuudessa. ”Helppo saavutettavuus sekä monipuolinen lähialueen palvelutarjonta ovat erittäin tärkeitä tekijöitä henkilökunnallemme, ja Arkadiassa nämä molemmat kriteerit täyttyvät”, kertoo Seriously Digital Entertainmentin Chief Creative Officer Petri Järvilehto. ”Lisäksi Arkadian suuret kerrospinta-alat mahdollistavat koko yrityksen yhteisö

VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN22.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN Investors House Oyj 22.8.2019 Lehdistötiedote VUOKRAN ALENTAMISTA EI KANNATA PELÄTÄ - KAIKKI VUOKRAVÄLITTÄJÄT KOHDANNEET ILMIÖN Asunnon vuokra voi myös laskea vaikka isossa kuvassa ne ovatkin nousseet. Yhä useammin vuokraa alennetaan erityisesti, kun kyseessä on asunnon heikko sijainti tai kunto. Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy:n omistaman OVV-ketjun yrittäjille elokuussa tehdyn kyselyn mukaan jokainen OVV-yrittäjistä on keskustellut vuokranantajien kanssa yksittäisten asuntojen vuokrien alentamisesta tänä vuonna. ’’Vuokran alentamista ei kannata pelätä. Asuntojen vuokrien alentaminen on yleisempää kuin ehkä uskotaan. Heikko sijainti ja kunto ovat pääasiallisia syitä, miksi vuokranantajan kriteerit täyttävä asunnonhakija ei kiinnostu asunnosta. Vuokraa voi nostaa vuosittain vuokrasopimuksessa sovitun korotusehdon mukaisesti. Tärkeää molemmille osapuolille on oikea kohde ja hinta. ’’ sanoo

OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA 21.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2019 klo 9.00 OLVI OYJ: ILMOITUS JOHDON LIIKETOIMISTA Ilmoitusvelvollinen Nimi: Multanen, Lauri Asema: Muu ylin johto: johtoryhmän jäsen Liikkeeseenlaskija Nimi: Olvi Oyj LEI: 7437003NX7WWVRT6AJ55 Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 7437003NX7WWVRT6AJ55_20190820150717_2 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 19.8.2019 Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) Liiketoimen luonne: LUOVUTUS Instrumentti: Osake ISIN: FI0009900401 Volyymi: 750 Yksikköhinta: 37,05000 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot Volyymi: 750 Keskihinta: 37,05000 EUR OLVI OYJ Lasse Aho toimitusjohtaja Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja puh. 0290 00 1050 www.olvi.fi JAKELU: NASDAQ OMX HELSINKI OY Keskeiset tiedotusvälineet www.olvi.fi

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta19.8.2019 10:00:00 EESTTiedote

Silmäasema Oyj: Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta Coronaria Oy:n perjantaina julkistama tieto pakollisesta ostotarjouksesta Silmäasema Oyj Lehdistötiedote 19.8.2019 klo 11.00 Silmäasema Oyj:n hallitus on perjantaina 16.8.2019 saanut tiedon Coronaria Oy:n tekemistä osakekaupoista yhtiön osakkeilla sekä sen velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous Silmäasema Oyj:n osakkeista. Hallitus toteaa, että se tulee yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun varmistamiseksi arvioimaan ostotarjousta sen julkistamisen jälkeen soveltuvan lainsäädännön sekä itsesääntelyn puitteissa ja aikataulussa. Yhtiön neuvonantajina toimivat Nordea Bank Oyj sekä HPP asianajotoimisto Oy. Silmäasema Oyj Hallitus Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON)16.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

NEXSTIM OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON) Yhtiötiedote, Helsinki, 16.8.2019 klo 9.00 Kohokohdat tammi-kesäkuussa 2019 Keskittyminen masennuksen hoitoa toteuttavaan terapiastrategian. Hyvä edistyminen asentamalla klinikoille kahdeksan uutta NBT®-laitteistoa Yhdysvalloissa ja Euroopassa eri laitoksissa vakavan masennuksen hoitoon (Major Depressive Disorder, MDD) Terapialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti (170%) ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollen 0,6 miljoonaa euroa (2018 H1: 0,2 miljoonaa euroa) Huhtikuussa 2019 Nexstim järjesti osakeannin, joka sai uusien merkittävien ankkurisijoittajien tuen ja uutta pääomaa kerättiin yhteensä 3,5 miljoonaa euroa Yhtiön kokonaisliikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 1,2 miljoonaa euroa (2018 H1: 1,1 miljoonaa euroa) Yleiskuvaus yhtiöstä Nexstim on yksilöllinen neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoi

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.201916.8.2019 08:00:00 EESTTiedote

Bonum Pankki Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2019 Bonum Pankki Oyj Pörssitiedote 16.8.2019 klo 9.00 Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään ja vastaa 26 POP Pankin keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta. Keskusluottolaitoksen rooli on varmistaa POP Pankkien likviditeetti ja tukkuvarainhankinta sekä huolehtia POP Pankki -ryhmän maksujen välityksestä. Bonum Pankki vastaa lisäksi POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä sekä ylläpidosta. Puolivuotiskaudella 2019 Bonum Pankki Oyj:ssä on jatkettu edelleen palveluiden kehittämistä yhteenliittymän strategian mukaisesti. Palveluiden kehittämisellä Bonum Pankki Oyj pyrkii vahvistamaan POP Pankki -ryhmän liiketoimintaa ja kustannustehokkuutta mahdollistamalla terveen ja kannattavan kasvun. Bonum Pankki Oyj:n rooli POP Pankkien yhteenliittymän jäsenpankkien palveluntarjoajana on vahvistunut. Rahoituksen välitys POP Pankeille on tehostunut kauden aikana. S&P Global Ratings vahvisti toukokuussa Bon

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme