Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Verksamheten vid ungdomsgården i Ås flyttas till ungdomstjänsternas andra utrymmen i januari 2020

Dela

Verksamheten i ungdomsgården i Ås fortsätter som vanligt i utrymmet på Aleksis Kivis gata till slutet av år 2019. Från och med januari 2020 kommer verksamheten att flyttas till ungdomstjänsternas andra utrymmen, i enlighet med planerna för att regionalisera det kulturella ungdomsarbetet. Lämpliga utrymmen kartläggs nu.

Under våren 2019 undersöktes skicket på byggnaden och ventilationens funktion i ungdomsgården i Ås. Utgående från bristerna som uppdagades under undersökningen kommer man under höstens gång att utföra underhållsåtgärder i ungdomsgården och mer undersökningar, genom vilka man strävar efter att få en helhetsuppfattning av byggnadens skick just nu. Efter detta kommer en reparationsplan över de större reparationerna som byggnaden kommer att behöva göras upp jämte en kostnadsbedömning, utgående från vilka vi beslutar om fortsatta åtgärder. Beslutet om den framtida användningen av fastigheten i Ås fattas efter att reparationsplanen är färdig i nämnden (nämnden för stadsmiljön och kultur- och fritid).

”Vi vill garantera våra unga och våra arbetstagare en miljö som på bästa möjliga sätt stöder verksamheten. Förändringen har att göra med många saker, såsom byggnadens skick och utvidgandet av det kulturella ungdomsarbetet runtom Helsingfors. Vi gör vårt bästa för att hitta utrymmen, och meddelar omedelbart när vi gjort det”, säger ungdomsdirektör Mikko Vatka.

Nyckelord

Kontakter

Helsingfors stad, kultur och fritid
Ungdomsdirektör Mikko Vatka, tfn 09 310 71252, mikko.vatka@hel.fi
Områdeschef Tiina Hörkkö, tfn 09 310 3188, tiina.horkko@hel.fi

Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
Inomhusluftexpert Kari Vähämäki, Tfn 09 310 39884, kari.vahamaki@hel.fi
Teknisk disponent Jari Alanen, tfn 09 310 43687, jari.alanen@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Nostalgia, an entity of works by Jaakko Niemelä to be exhibited in HAM12.12.2019 11:56:18 EETPress release

The Nostalgia exhibition by visual artist Jaakko Niemelä is the striking final part of a research project focused on seafaring and the artist’s own memories of his father. The artist has followed in the footsteps of his father, Sea Captain Erkki Niemelä, on oceanliners and learned more about the places he visited. Niemelä has used the material he has been collecting since 2012 to make a new and spatially impressive installation in the arched hall on the upper level of HAM.

Installationen Nostalgi av Jaakko Niemelä öppnas på HAM12.12.2019 11:54:48 EETTiedote

Utställningen Nostalgi av bildkonstnären Jaakko Niemelä är en fin avslutning på forskningsprojektet om sjöfart, och minnen kring konstnärens egen pappa. Konstnären har stigit ombord på oceanfartyg i sin far sjökapten Erkki Niemeläs fotspår och besökt platser som också han besökte. Niemelä har bearbetat materialet som han samlat sedan 2012 till en ny, rumsmässigt imponerande installation i den ena av båghallarna på övre våningen i HAM.

Jaakko Niemelän teoskokonaisuus Nostalgia avautuu HAMissa12.12.2019 11:53:33 EETTiedote

Kuvataiteilija Jaakko Niemelän Nostalgia-näyttely on komea päätösosa tutkimusprojektille, jonka kohteina ovat olleet merenkulku ja taiteilijan isään liittyvät muistot. Taiteilija on matkustanut isänsä, merikapteeni Erkki Niemelän jalanjäljissä valtamerilaivoilla ja tutustunut tämän vierailemiin paikkoihin. Niemelä on työstänyt vuodesta 2012 lähtien keräämästään aineistosta uuden tilallisesti vaikuttavan installoinnin HAMin yläkerran kaarihalliin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum