Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Verksamheten vid ungdomsgården i Ås flyttas till ungdomstjänsternas andra utrymmen i januari 2020

Dela

Verksamheten i ungdomsgården i Ås fortsätter som vanligt i utrymmet på Aleksis Kivis gata till slutet av år 2019. Från och med januari 2020 kommer verksamheten att flyttas till ungdomstjänsternas andra utrymmen, i enlighet med planerna för att regionalisera det kulturella ungdomsarbetet. Lämpliga utrymmen kartläggs nu.

Under våren 2019 undersöktes skicket på byggnaden och ventilationens funktion i ungdomsgården i Ås. Utgående från bristerna som uppdagades under undersökningen kommer man under höstens gång att utföra underhållsåtgärder i ungdomsgården och mer undersökningar, genom vilka man strävar efter att få en helhetsuppfattning av byggnadens skick just nu. Efter detta kommer en reparationsplan över de större reparationerna som byggnaden kommer att behöva göras upp jämte en kostnadsbedömning, utgående från vilka vi beslutar om fortsatta åtgärder. Beslutet om den framtida användningen av fastigheten i Ås fattas efter att reparationsplanen är färdig i nämnden (nämnden för stadsmiljön och kultur- och fritid).

”Vi vill garantera våra unga och våra arbetstagare en miljö som på bästa möjliga sätt stöder verksamheten. Förändringen har att göra med många saker, såsom byggnadens skick och utvidgandet av det kulturella ungdomsarbetet runtom Helsingfors. Vi gör vårt bästa för att hitta utrymmen, och meddelar omedelbart när vi gjort det”, säger ungdomsdirektör Mikko Vatka.

Nyckelord

Kontakter

Helsingfors stad, kultur och fritid
Ungdomsdirektör Mikko Vatka, tfn 09 310 71252, mikko.vatka@hel.fi
Områdeschef Tiina Hörkkö, tfn 09 310 3188, tiina.horkko@hel.fi

Helsingfors stad, stadsmiljösektorn
Inomhusluftexpert Kari Vähämäki, Tfn 09 310 39884, kari.vahamaki@hel.fi
Teknisk disponent Jari Alanen, tfn 09 310 43687, jari.alanen@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Museo soittaa kotiin - Helsinki tarjoaa kulttuuripalveluja etänä kotihoidon asiakkaille11.10.2019 08:00:00 EESTTiedote

Helsingin kaupunki tarjoaa taide- ja kulttuurielämyksiä etänä kotihoidon asiakkaille tablettitietokoneiden välityksellä. Tavoitteena on edistää kotona asuvien iäkkäiden kulttuurisia oikeuksia ja osallisuutta kehittämällä uudenlaisia digitaalisia palveluita. Pilottialueena toimivan Laajasalon kotihoidon asiakkaille on tämän vuoden aikana tarjottu etänä mm. improvisaatioteatteria sekä retkiä kulttuurikohteisiin.

Museet ringer hem – Helsingfors erbjuder kulturtjänster på distans för hemvårdens klienter11.10.2019 07:59:00 EESTTiedote

Hemvårdens klienter i Helsingfors kan få konstupplevelser på distans via surflattor. Målet är att främja hemmaboende äldres kulturella rättigheter och delaktighet genom att utveckla nya digitala tjänster. Hemvårdens klienter på Degerö, som fungerar som pilotområde, har i år erbjudits bland annat improvisationsteater och utfärder till kulturella platser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum