Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Verksamhetsmodellen Första linjens terapier införs stegvis på Västra Nylands välfärdsområdes hälsostationer

Dela
I och med det nya verksamhetssättet skulle klienten få stöd och hjälp för sin psykiska ohälsa eller sina missbruksproblem där behovet av service kommer på tal, till exempel på en hälsostation eller rådgivning. Då förbättras vårdens verkningsfullhet och tillgången till vård i rätt tid, och på så sätt kan fokus i vården läggas på stöd i ett tidigt skede.

Terapinavigatorn som ett hjälpmedel i bedömningen av vårdbehovet

Terapinavigatorn har utvecklats som en del av vårdmodellen Första linjens terapier och den används som en del av hälso- och sjukvårdens bedömning av vårdbehovet redan i många områden i Finland. I verksamhetsmodellen Första linjens terapier förbättras tillgången till och processerna för mentalvårdstjänster på basnivå i samverkan mellan välfärdsområdena och universitetssjukhusen. Verksamhetsmodellen är en del av den nationella strategin för psykisk hälsa och stödet för vårdreformen, och den gör det möjligt att förverkliga terapigarantin i välfärdsområdena. 

Terapinavigatorn är en webbenkät som används som grund för bedömningen av vårdbehovet. Enkäten består av anonyma flervalsfrågor, frågeformulär om symtom och korta öppna textfält. Frågorna kartlägger symtomens och problemens karaktär och behov som gäller vård. Efter att enkäten är ifylld får respondenten en kod, med hjälp av vilken en expert får tillgång till svaren under en månad. Inom Västra Nylands välfärdsområde används terapinavigatorn vid en del verksamhetsställen som tillhandahåller mentalvårds- och missbrukartjänster.

”Enkäten hjälper klienter att få koll på sina tankar om den egna situationen, varvid det även är lättare att diskutera igenom det egna måendet med en expert. Klientresponsen på terapinavigatorn har till stor del varit utmärkt” säger Marjo Eteläpää, som är servicechef för mentalvårds- och missbrukartjänsterna i Grankulla.

Terapinavigatorn och handledd egenvård börjar även användas av hälsostationer

I april utvidgas användningen av terapinavigatorn också till hälsostationer. Först ute är hälsostationerna i Lojo, Högfors och Vichtis, som inför användningen av tjänsten den 17 april 2023.

”Om psykisk ohälsa kommer på tal under ett mottagningsbesök hänvisar vi klienten att fylla i terapinavigatorn. Klienten och en expert inom hälso- och sjukvården går tillsammans igenom svaren några dagar senare och utgående från resultaten tänker vi ut fortsatt vård”, berättar Petri Luomaa, som är projektchef. ”Vi kan även i samband med ett tidsbokningssamtal hänvisa en klient att fylla i terapinavigatorn om ämnet psykisk ohälsa kommer upp redan under samtalet.”

Terapinavigatorn sammanställer färdigt svaren, varvid det är lättare för experterna vid hälsostationerna att identifiera vilka behov av vård en person har. Oftast räcker som hjälp handledd egenvård, där Psykportens material utnyttjas i kombination med vårdbesöken. Vid behov hänvisas personen vidare till mentalvårds- och missbrukartjänsterna eller den specialiserade sjukvården. Man har som mål att klienter får stöd för sin psykiska ohälsa eller sina missbruksproblem där behovet av service kommer på tal och undvika att klienter i onödan bollas fram och tillbaka mellan olika tjänster.

Terapinavigatorn ska införas vid alla enheter för mentalvårds- och missbrukartjänster inom Västra Nylands välfärdsområde under 2023. Målet är att terapinavigatorn ska användas vid alla hälsostationer fram till slutet av 2024.

Läs mer:

Nyckelord

Kontakter

Petri Luomaa, projektchef
petri.luomaa@luvn.fi
046 877 1090

Om

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
PL 33 / PB 33
02033 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Västra Nylands välfärdsområde

https://www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Webbplats: www.luvn.fi 

Följ Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Tjänster för barnfamiljer i gemensam byggnad - Familjecentret i Ängskulla firade taklagsfest den 19 april 202319.4.2023 15:37:08 EEST | Tiedote

Det nya familjecentret i Ängskulla samlar Västra Nylands välfärdsområdes tjänster för barnfamiljer i Mattby, Olars, Hagalund och Esboviken i en gemensam byggnad. I ombyggnaden av det nya familjecentret har man lagt särskild vikt vid lokalernas funktionalitet och trivsel. Familjecentrets lokaler öppnas för invånare och klienter under början av hösten 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum