Digi- ja väestötietovirasto

Vi gör det smidigare för invandrare att uträtta ärenden: Från och med mars kan personer som flytt från Ukraina ansöka om hemkommun på nätet

Dela
I mars–april har cirka 13 000 personer som flytt kriget i Ukraina bott i Finland i ett år, varmed de har rätt att ansöka om hemkommun här. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vill göra det så enkelt som möjligt att ansöka om hemkommun; ansökan kan göras på nätet utan att besöka myndigheten. Myndigheten ger också råd på ukrainska om hur man ansöker om hemkommun.

Under det senaste året har situationen i Ukraina berört finländarna och hjälpen har blivit en fråga för hela vårt samhälle.

För en person från Ukraina är ansökan om hemkommun ett steg mot ett självständigt liv i Finland. Efter att personen har fått en hemkommun flyttas hen från mottagningstjänsterna till klient och kommuninvånare inom en viss kommuns och ett visst välfärdsområdes tjänster. Hemkommunen bestäms enligt var personen bor. 

En person som flytt från Ukraina kan ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) efter att ha bott i Finland i ett år. De första kan alltså lämna in en ansökan redan i början av mars. Dessutom ska sökanden ha en finländsk personbeteckning och ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd som söktes för minst ett år sedan.  

"Det är viktigt för hela Finland att de som flytt från Ukraina blir en mer integrerad del av det finländska samhället. MDB har också som mål att invandrare ska kunna uträtta sina ärenden smidigt", berättar MDB:s överdirektör Timo Salovaara. "Ansökan om hemkommun har förberetts omsorgsfullt vid MDB och med olika ministerier och ämbetsverk sedan förra sommaren.” 

Det är enkelt att ansöka om hemkommun på nätet 

I fjol flydde närmare 47 000 ukrainare till Finland. MDB har förberett sig på att behandla tusentals ansökningar om hemkommun redan under våren. Det stora antalet sökande har påskyndat digitaliseringen av processen och man kan snart ansöka om hemkommun på nätet för första gången i Finland.  

"Det ska vara så enkelt som möjligt att uträtta ärenden med myndigheterna. Särskilt viktigt är det i fråga om Ukraina, eftersom de som flytt därifrån kan befinna sig i en situation som är belastande på många sätt. MDB strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att uträtta ärenden med oss. I praktiken är den lättaste lösningen ofta att sköta ärenden på nätet", fortsätter Timo Salovaara.  

Det är frivilligt att ansöka om hemkommun 

Ansökan om hemkommun grundar sig på eget övervägande, det är inte obligatoriskt att ansökan om hemkommun. Hemkommunen är till nytta om man tänker stanna i Finland en längre tid. Det ger medborgaren rättigheter och skyldigheter. Till exempel gäller den dagvård och läroplikt som kommunen ordnar endast kommuninvånarna.  

Hemkommunen i Finland påverkar inte medborgarskapet och är inte ett hinder om en ukrainare senare vill återvända till Ukraina. 

Råd och anvisningar på ukrainska 

MDB har utarbetat anvisningar och en webbsida för personer som flytt från Ukraina, där ansökningsblanketten också publiceras i mars. Vid MDB börjar dessutom fyra rådgivare som talar ukrainska och som hjälper i frågor som gäller hemkommun. Med hjälp av dem kan myndigheten betjäna och hjälpa dem som flytt från Ukraina bättre än tidigare.

Länkar

Anvisningar för personer som anlänt från Ukraina på finska, svenska, engelska och ukrainska.

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

The next digital leap for higher education institutions: information about studies completed abroad can now be exchanged electronically across borders13.3.2023 10:00:00 EET | Press release

At the beginning of 2023, Metropolia University of Applied Sciences became one of the first Finnish higher education institutions to introduce an electronic service that enables the agile and reliable transfer of study credits completed abroad to be counted towards a Finnish degree. The reform paves way for cross-border digital public services.

Högskolornas nästa digitala kliv: uppgifter om utbytesstudier rör sig i fortsättningen elektroniskt över landsgränserna13.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

I början av 2023 var Metropolia en av de första högskolorna i Finland att ta i bruk en elektronisk tjänst som gör det möjligt att smidigt och tillförlitligt tillgodoräkna studieprestationer som avlagts under utbytet som en del av den inhemska examen. Reformen visar en modell för digitalisering av offentliga tjänster över landsgränserna.

Över 20 000 ukrainare kan ansöka om hemkommun i Finland i mars-april – råd om e-tjänster även på ukrainska6.3.2023 14:15:00 EET | Tiedote

Från början av mars har de som flytt kriget i Ukraina kunnat ansöka om hemkommun i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har förberett sig på att ta emot tusentals webbansökningar under de kommande veckorna. Vid MDB:s serviceställe i Helsingfors får man också handledning av ukrainska kundrådgivare i hur e-tjänsterna fungerar. Man kan även träffa handledarna under Rekrytori Ukraina-rekryteringsevenemanget i Mässcentrum tisdagen den 7 mars.

Yli 20 000 ukrainalaista voi hakea Suomesta kotikuntaa maalis-huhtikuussa – neuvoja verkkoasiointiin myös ukrainaksi6.3.2023 13:59:01 EET | Tiedote

Maaliskuun alusta Ukrainasta sotaa paenneet ovat voineet hakea kotikuntaa Suomessa. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on varautunut vastaanottamaan tuhansia verkkohakemuksia lähiviikkojen aikana. DVV:n Helsingin palvelupaikassa neuvoja verkkoasiointiin saa myös ukrainalaisilta asiakasneuvojilta, jotka ovat tavattavissa myös Rekrytori Ukraina -tapahtumassa Messukeskuksessa tiistaina 7.3.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum