Aluehallintovirasto

Vi rekommenderar att motions- och rekreationslokaler som ålagts att hålla stängt inte heller används för privatlivsverksamhet på grund av smittrisken

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ålagt bland annat motionslokaler att hålla stängt i en del av verkets verksamhetsområde för tiden 1-14.4.2021. Åläggandet att hålla stängt gäller inte verksamhet som hör till privat- och familjelivet, såsom ordnandet av födelsedagsfester. Sjukvårdsdistrikten rekommenderar ändå att också sammankomster som hör till privatlivet undviks eller begränsas.

Ett gym får till exempel hyras ut för privatpersoners verksamhet som hör till privat- eller familjelivet. Sådan verksamhet är inte till exempel träningar som idrottslag utövar eller användning av ett gym för personer som inte från tidigare är bekanta med varandra. Regionförvaltningsverket understryker att det rekommenderas att alla sammankomster och närkontakter absolut undviks alltid då det är möjligt.

”I detta epidemiläge bör lokaler som ålagts att hålla stängt i ingen händelse användas ens för privat verksamhet”, påpekar regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen på Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”Viruset vet inte om en lokal är i normal användning eller om en privatperson hyrt den. Smittrisken är förhöjd alltid då människor är i långvarig närkontakt med varandra. Vi kräver nu ansvarsfullhet av såväl företagare som privatpersoner. Om epidemin inte tydligt börjar lugna sig, måste vi kanske också länge ännu fortsätta med olika restriktioner”.

Regionförvaltningsverkens beslut om att lokaler ska stängas har delgetts i form av en sådan offentlig delgivning som avses i förvaltningslagen. Enligt regionförvaltningsverkets syn på saken delges en företagare beslutet, då denna blir medveten om innehållet i beslutet, men senast den sjunde dagen efter beslutets publiceringstidpunkt. I praktiken är det så att, om en företagare redan funderat på om han kan låta bli att följa beslutet under sju dygn, kan företagaren anses vara medveten om beslutets innehåll.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland påminner om att sjukdomsläget i södra Finland fortsättningsvis är allvarligt och att virusvarianter som lätt sprider sig ytterligare ökar risken att läget snabbat förvärras. Bekämpningen av att viruset sprider sig genom att begränsa närkontakterna och följa hygienanvisningarna är en central sak som ligger på varje företagares och individs ansvar.

Mer information

Till medierna

  • regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen, tfn 0295 016 524
  • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

förnamn.efternamn@avi.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Itä-Savossa on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, muualla Itä-Suomessa rajoitus on 20 henkilöä20.4.2021 08:00:27 EEST | Tiedote

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomen alueella. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla on kielletty yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräykset ovat voimassa 23.4. - 22.5.2021.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och ackordslön för utländska säsongsarbetare20.4.2021 07:10:00 EEST | Tiedote

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsplatser inom jordbruk, som använder utländsk säsongsarbetskraft. Under den kommande skördesäsongen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bokföringen av arbetstider och åt ackordsprissättningen. Vid den övervakning som genomfördes i fjol hade två tredjedelar av inspektionsobjekten försummat arbetstidsbokföringen. Hälften hade lönerelaterade brister.

Työsuojeluviranomainen valvoo ulkomaisten kausityöntekijöiden työaikaa ja urakkapalkkaa20.4.2021 07:10:00 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomainen valvoo maatalouden työpaikkoja, jotka käyttävät ulkomaista kausityövoimaa. Tulevana satokautena valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työaikojen kirjaamiseen ja urakkahinnoitteluun. Viime vuonna tehdyssä valvonnassa kaksi kolmannesta tarkastuskohteista oli laiminlyönyt työaikakirjanpidon. Palkkauksessa oli puutteita puolella tarkastuskohteista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum