Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid barnskyddsanstalter förekommer försummelser om beslut och registrering av begränsande åtgärder

Jaa

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer sker det underlåtelser eller förekommer brister vid barnskyddsanstalter när det gäller att fatta beslut och föra anteckningar om begränsande åtgärder. När beslut saknas och registreringarna är bristfälliga äventyras barnets bästa och barnets rättigheter. Begränsande åtgärder ska alltid antecknas. Genom lagenliga beslut och anteckningar säkerställs att åtgärderna följs upp och övervakas. Registreringen har också en stor betydelse då barnets behov av hjälp och stöd ska bedömas.

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel

”Utifrån tillsynsmyndighetens synpunkt är det oroande, att barnens göranden i så stor utsträckning faktiskt kringskärs vid barnskyddsanstalter men att begräsningsbesluten inte är skriftliga såsom det förutsätts i barnskyddslagen. När beslut om begränsning fattas kan motiveringarna till dessa vara otillräckliga. Likaså kan registreringar om begränsningsåtgärder i klientuppgifterna vara bristfälliga. Barnskyddsanstalter kan också ha regler som i praktiken motsvarar begränsande åtgärder som kräver ett beslut”, säger Päivi Vuorinen, jurist vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Begränsande åtgärder enligt barnskyddslagen är till exempel begränsning av kontakterna eller rörelsefriheten, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, isolering och fasthållande.  Av dessa vidtogs år 2020 till antalet flest kroppsvisitationer (8134) och fasthållanden (6168). Ofta är det samma barn som är föremål för åtgärderna. Uppgifterna har erhållits från privata barnskyddsanstalters verksamhetsberättelser. Barnskyddsanstalter inom den offentliga sektorn har ingen skyldighet att lämna ut sina verksamhetsberättelser till tillsynsmyndigheterna, så det finns ingen samlad nationell statistik över antalet begränsningsåtgärder.

Försummelserna framgår på flera olika sätt

Enligt tillsynsmyndigheternas erfarenhet kan bristerna i beslutsprocessen för begränsningsåtgärder framkomma på många olika sätt.

”Till exempel antecknas inte situationen och bedömningen kring tidpunkten för begränsningsåtgärden och inte motiveringar till varför begränsande åtgärder behövs, utan man kopierar direkt det som står i tidigare beslut”, säger Vuorinen.

”Den begränsande åtgärden meddelas kanske inte alls till barnet eller barnet meddelas sent eller man upplyser inte barnet om möjligheten att söka ändring. Även lagenliga bedömningar som ska göras efter en begränsad åtgärd som riktats mot ett barn har försummats. Ett allmänt syfte med bedömning av en begränsning som riktats mot ett barn är att förebygga tillämpning av begränsningsåtgärder i framtiden, därför är det särskilt oroande att denna viktiga skyldighet försummas.”

Den socialarbetare som svarar för barnets ärenden har ansvaret för övervakning

Den socialarbetare som ansvarar för barnet har under den tid som vård utom hemmet pågår till uppgift att övervaka att förutsättningarna för barnets bästa uppfylls, såsom hur barnet behandlas och åtgärder begränsas vid barnskyddsanstalten. Det viktigaste är att kommunen som arbetsgivare ser till att socialarbetaren som har hand om barnets ärenden även i praktiken har en möjlighet att kunna sköta sina uppgifter i enlighet med det som lagstadgats.

”Enligt våra observationer är det möjligt att den socialarbetare som svarar för barnets ärenden inte läser de dagliga anteckningar som förts om barnet vid anstalten under den tid som vård utom hemmet pågått utan endast sammanställningarna månads- eller veckovis. I värsta fall kan barnskyddsanstalten lämna in de dagliga anteckningarna om barnet till kommunens socialväsende för arkivering först när vården utom hemmet avslutats”, säger Vuorinen.

Om inte socialarbetaren aktivt följer de klientanteckningar som ansamlas vid anstalten finns det en risk att eventuell otillbörlig behandling av barnet eller lagstridig begränsning inte upptäcks av socialarbetaren. I samtal med socialarbetaren kan barnet inte nödvändigtvis själv föra fram otillbörliga förfaranden som riktats mot hen vid anstalten. Därför är det nödvändigt att den socialarbetare som svarar för barnets ärenden även följer barnets situation vid anstalten via de dagliga anteckningarna.

Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd ökar antalet barn som placerats utom hemmet och omhändertagna barn. I år är rättigheterna för barn i vård utom hemmet föremål för barnskyddets systematiska tillsyn.

Det finns 442 privata barnskyddsanstalter i Finland.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Jurist Päivi Vuorinen, 0295 209 402

Kuvat

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård28.4.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

Välfärdsområdena ska säkerställa att de avtal som överförs från kommunerna är lagliga5.4.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Tillsynsmyndigheterna har vid tillsynen över socialvården observerat lagstridiga förfaranden och oklarheter vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som ankommer kommuner. En del kommuner och samkommuner köper socialvårdstjänster som omfattar utövande av offentlig makt från privata serviceproducenter i strid med lag. Å andra sidan kan kommunernas egna resurser för socialarbetet vara otillräckliga för att trygga skötseln av lämpliga förvaltningsuppgifter som hör till tjänsteansvaret. Genom att göra detta äventyrar kommunerna och samkommunerna sina kunders grundläggande rättigheter, rättsskyddet och rätten till god förvaltning.

Coronatiden har inte påverkat antalet serveringstillstånd8.3.2022 08:35:36 EET | Tiedote

Coronapandemin har inte synts i antalet serveringstillstånd för alkoholdrycker. I slutet av år 2021 var sammanlagt 9 630 serveringstillstånd i kraft i Fastlandsfinland, vilket är 313 fler än i slutet av år 2019, innan coronatiden började. Fler utförsäljningstillstånd av alkohol än tidigare har också sökts för serveringsställen under coronatiden, medan antalet restauranger med förlängd serveringstid har minskat. Antalet detaljhandelstillstånd i anslutning till livsmedelsaffärer har däremot minskat stadigt.

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga inom barnskyddet realiseras inte på det sätt som lagen förutsätter28.2.2022 10:01:57 EET | Tiedote

Valvira och regionförvaltningsverken påminner kommunerna och de framtida välfärdsområdena om att mentalvårds- och missbrukartjänster för barn som vårdas utom hemmet inom barnskyddet ska ordnas på behörigt sätt. Enligt tillsynsmyndigheternas observationer har tillgodoseendet av barns och ungas rätt till mentalvårdstjänster både på bas- och specialnivå försämrats ytterligare under hösten 2020 och under 2021. Tillsynsmyndigheterna anser att situationen inte endast beror på coronapandemin utan att problemen redan har varit uppenbara före pandemin. Det finns även avsevärda variationer i fråga om tillgången på mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga beroende på område. Ordandet av nödvändig vård och rehabilitering, i synnerhet på grund av barns och ungas bruk och beroenden av berusningsmedel, ser ut att vara mycket bristfällig.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme