Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vid barnskyddsanstalter förekommer försummelser om beslut och registrering av begränsande åtgärder

Jaa

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer sker det underlåtelser eller förekommer brister vid barnskyddsanstalter när det gäller att fatta beslut och föra anteckningar om begränsande åtgärder. När beslut saknas och registreringarna är bristfälliga äventyras barnets bästa och barnets rättigheter. Begränsande åtgärder ska alltid antecknas. Genom lagenliga beslut och anteckningar säkerställs att åtgärderna följs upp och övervakas. Registreringen har också en stor betydelse då barnets behov av hjälp och stöd ska bedömas.

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel

”Utifrån tillsynsmyndighetens synpunkt är det oroande, att barnens göranden i så stor utsträckning faktiskt kringskärs vid barnskyddsanstalter men att begräsningsbesluten inte är skriftliga såsom det förutsätts i barnskyddslagen. När beslut om begränsning fattas kan motiveringarna till dessa vara otillräckliga. Likaså kan registreringar om begränsningsåtgärder i klientuppgifterna vara bristfälliga. Barnskyddsanstalter kan också ha regler som i praktiken motsvarar begränsande åtgärder som kräver ett beslut”, säger Päivi Vuorinen, jurist vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Begränsande åtgärder enligt barnskyddslagen är till exempel begränsning av kontakterna eller rörelsefriheten, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, isolering och fasthållande.  Av dessa vidtogs år 2020 till antalet flest kroppsvisitationer (8134) och fasthållanden (6168). Ofta är det samma barn som är föremål för åtgärderna. Uppgifterna har erhållits från privata barnskyddsanstalters verksamhetsberättelser. Barnskyddsanstalter inom den offentliga sektorn har ingen skyldighet att lämna ut sina verksamhetsberättelser till tillsynsmyndigheterna, så det finns ingen samlad nationell statistik över antalet begränsningsåtgärder.

Försummelserna framgår på flera olika sätt

Enligt tillsynsmyndigheternas erfarenhet kan bristerna i beslutsprocessen för begränsningsåtgärder framkomma på många olika sätt.

”Till exempel antecknas inte situationen och bedömningen kring tidpunkten för begränsningsåtgärden och inte motiveringar till varför begränsande åtgärder behövs, utan man kopierar direkt det som står i tidigare beslut”, säger Vuorinen.

”Den begränsande åtgärden meddelas kanske inte alls till barnet eller barnet meddelas sent eller man upplyser inte barnet om möjligheten att söka ändring. Även lagenliga bedömningar som ska göras efter en begränsad åtgärd som riktats mot ett barn har försummats. Ett allmänt syfte med bedömning av en begränsning som riktats mot ett barn är att förebygga tillämpning av begränsningsåtgärder i framtiden, därför är det särskilt oroande att denna viktiga skyldighet försummas.”

Den socialarbetare som svarar för barnets ärenden har ansvaret för övervakning

Den socialarbetare som ansvarar för barnet har under den tid som vård utom hemmet pågår till uppgift att övervaka att förutsättningarna för barnets bästa uppfylls, såsom hur barnet behandlas och åtgärder begränsas vid barnskyddsanstalten. Det viktigaste är att kommunen som arbetsgivare ser till att socialarbetaren som har hand om barnets ärenden även i praktiken har en möjlighet att kunna sköta sina uppgifter i enlighet med det som lagstadgats.

”Enligt våra observationer är det möjligt att den socialarbetare som svarar för barnets ärenden inte läser de dagliga anteckningar som förts om barnet vid anstalten under den tid som vård utom hemmet pågått utan endast sammanställningarna månads- eller veckovis. I värsta fall kan barnskyddsanstalten lämna in de dagliga anteckningarna om barnet till kommunens socialväsende för arkivering först när vården utom hemmet avslutats”, säger Vuorinen.

Om inte socialarbetaren aktivt följer de klientanteckningar som ansamlas vid anstalten finns det en risk att eventuell otillbörlig behandling av barnet eller lagstridig begränsning inte upptäcks av socialarbetaren. I samtal med socialarbetaren kan barnet inte nödvändigtvis själv föra fram otillbörliga förfaranden som riktats mot hen vid anstalten. Därför är det nödvändigt att den socialarbetare som svarar för barnets ärenden även följer barnets situation vid anstalten via de dagliga anteckningarna.

Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd ökar antalet barn som placerats utom hemmet och omhändertagna barn. I år är rättigheterna för barn i vård utom hemmet föremål för barnskyddets systematiska tillsyn.

Det finns 442 privata barnskyddsanstalter i Finland.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Jurist Päivi Vuorinen, 0295 209 402

Kuvat

Illustration: Rawpixel
Illustration: Rawpixel
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tillsynsmyndigheterna utreder varför tiotals vårdhem har låtit bli att anmäla uppgifter om personaldimensionering6.10.2021 15:02:40 EEST | Tiedote

Valvira och regionförvaltningsverken börjar utöva tillsyn över mer än fyrtio vårdhem som inte har svarat på en enkät om hur den personaldimensionering som avses i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (nedan lagen om äldreomsorg) har genomförts. Vid tillsynen utreds personaldimensioneringen på de vårdhem som inte har svarat på enkäten. Valvira börjar utöva tillsyn över 33 vårdhem och överför tillsynen över 9 vårdhem till regionförvaltningsverken. På dessa 9 enheter utövar regionförvaltningsverken redan tillsyn.

Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar16.9.2021 11:20:35 EEST | Tiedote

Valvira utreder årligen i genomsnitt sju ärenden som gäller misstankar om felbehandling i vård under graviditet eller förlossning. Antalet har varit detsamma från ett år till ett annat. Vanligen anhängiggörs ärendet vid Valvira som ett klagomål av en födande kvinna och gäller vården under förlossningen vid ett förlossningssjukhus eller vården under graviditeten och intrauterin fosterdöd. Enligt Statistikcentralen föddes 46 463 barn i Finland år 2020.

Adoptionsnämnden informerar: Adoption lämpar sig inte för att hjälpa till i Afghanistan − hjälp till barnen på andra sätt24.8.2021 16:10:40 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden som fungerar i anslutning till Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har fått förfrågningar om huruvida adoption skulle kunna vara ett sätt att hjälpa i Afghanistan. Adoptionsnämnden anser dock att det i nuläget inte finns de lagstiftnings- och myndighetsstrukturer som adoption fordrar, och därför är det inte möjligt att trygga barnens rättigheter. Adoptionssamarbete kräver en stabil förvaltning, fungerande barnskyddssystem samt en lagstiftning som skyddar barnens rättigheter och lämpar sig för samarbete.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme